Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Wat zijn de kansrijke sectoren in China?

Wanneer u kijkt of China een veelbelovende markt voor u is, is het goed om te weten welke sectoren gunstig zijn voor buitenlandse investeringen. De Nederlandse overheid weet heel goed welke sectoren gunstige kansen bieden voor Nederlandse bedrijven in China. Naast de overheid zijn er ook verschillende commerciële partijen die hier onderzoek naar doen. Deze bronnen geven u een algemeen beeld of China een gunstige markt voor u is.

Chinese markt

Binnen China hebben een snel veranderende demografie, stijgende inkomens, toegenomen consumentenuitgaven en een steeds opener bedrijfsklimaat ertoe bijgedragen dat de Chinese markt steeds aantrekkelijker is geworden voor westerse bedrijven in verschillende sectoren.  Bij de Chinese markt wordt vaak gedacht aan de 1,4 miljard inwoners en het enorme potentieel. Door de geografische omvang en de enorme demografische verschillen is het echter eerder een combinatie van verschillende markten dan een homogene markt. Ook overheidsregulering (zoals de aanmoedigingscatalogus) en verschillend consumentengedrag maken het moeilijk te bepalen welke markten in China veelbelovend zijn en waar binnen China zij zich bevinden.

Veelbelovende markten 

Zowel de websites van de ambassade in Beijing als die van het Ministerie van economische zaken bieden een goed overzicht van de sectoren die in China kansrijk zijn. De ambassade ziet kansen in: Agrifood, Hoticulture, Energy, Water, Maritime, E-mobility, Automotive, Mechanical engineering, High-tech & ICT, Life sciences and health en Creative industries. Het ministerie van Buitenlandse Zaken voegt daaraan toe: Waterstof, E-commerce en Cold chain logistics.

Partners

Nederlandse ambassade in Peking

De Nederlandse ambassade in Peking volgt de meest kansrijke sectoren voor Nederlandse bedrijven in China.

www.zakendoeninchina.org

Ministerie van Economische Zaken

Het ministerie van Economische Zaken doet onderzoek naar algemene en schuldenmogelijkheden voor Nederlandse bedrijven in China.

www.rvo.nl

Neem contact op:

E-mail:
china@brainportdevelopment.nl

Internationaal zakendoen in China