Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Krachtenbundeling om additive manufacturing oplossingen uit Brainport naar de internationale markt te brengen

Partners in Brainport bundelen krachten in regionale kennisdeling en het internationaal naar de markt brengen van industriële additive manufacturing oplossingen om in de top 3 van wereldwijde AM-hubs te komen.

Geschreven door Brainport Eindhoven

21 mei 2021

Partners in Brainport bundelen krachten in regionale kennisdeling en het internationaal naar de markt brengen van industriële additive manufacturing oplossingen om in de top 3 van wereldwijde AM-hubs te komen.

Geschreven door Brainport Eindhoven

21 mei 2021

Vanuit een sterk vertrouwen in het AM-ecosyteem, de meerwaarde van samenwerking en een hoog ambitieniveau gaan Roffelsen Plastics, Covestro (voorheen DSM Additive Manufacturing), TNO, AMSYSTEMS BV, AMCubator, K3d-addfab, AM-Flow, Mikrocentrum, Brainport Industries Campus en Brainport Development gezamenlijk Brainport Eindhoven als AM-hub wereldwijd op de kaart te zetten.

Door samen te werken onder de vlag van Brainport maken de ketenpartners de potentie van het versneld ontwikkelen van end-to-end oplossingen, dankzij een volledig geïntegreerde toeleverketen, internationaal zichtbaar.

In de keten zitten materiaalontwikkelaars, module- en machinebouwers, servicebureaus, post-productieautomatiseringsbedrijven en experimenteer- & demonstratieruimten. In de samenwerking zit de flexibiliteit om hoogwaardige (inter)nationale partners in te lussen om per casus tot de meest optimale oplossing te komen. Partijen die passen in de toeleverketen worden uitgenodigd om zich aan te sluiten bij deze internationale marktontwikkeling.

Vertrouwen in het AM-ecosysteem

Brainport Eindhoven heeft een sterk AM-ecosysteem met 70 additive manufacturing bedrijven en innovatieve kennisinstellingen met veel patenten op dit gebied. Uniek is de hoge concentratie van expertise in design, mechatronica en materiaalkennis. De ondernemers uit de Brainportregio bezitten enorm veel kennis en ervaring op deze gebieden en weten dit samen te brengen. Dit zorgt ervoor dat op de campussen en in fieldlabs partijen versneld tot waardeketenontwikkeling komen. Nederland kent al een aantal toonaangevende bedrijven in de AM-markt zoals Ultimaker, Covestro, 3DHUBS,  Shapeways, en Additive Industries. Uit onderzoek naar nieuw opgerichte AM-bedrijven zien we dat deze ondernemers geïnvesteerd hebben in kapitaalintensieve technologieontwikkeling en klaar staan om hun investeringen in kennisontwikkeling en patenten te valoriseren door ze naar de markt te brengen.

Gezamenlijke internationale strategie op basis van een sterk merk

De partners gaan door samenwerking nieuwe partijen aan de regio binden. Door de inzet van innovatieve middelen, zoals virtual reality, zullen ook op afstand bedrijven kennis maken met de regio. Daarnaast zal onder de naam Brainport Eindhoven gezamenlijk opgetreden worden op grote evenementen, zoals Formnext in Duitsland en natuurlijk de 3D Delta Week. Hierin wordt samengewerkt met onder andere Flam3d, Jakajima en vele andere partners uit de lage landen.

Publiek-private samenwerking in bouwen aan wereldwijd top 3 positie als AM-hub

Brainport Development ziet voor de regio en Nederland veel potentie in het vormen van een nieuwe, omvangrijke industrie en in het creëren van een toonaangevende positie in de wereld. De kracht zit in samenwerking, met name met de maakindustrie in Brainport Eindhoven. Daarom wordt de aanwezige hoogwaardige kennis via masterclasses en conferenties actief gedeeld zodat de AM-technologie kan leiden tot meer digitalisering van productieprocessen, tot businesscreatie en tot intensievere keten- en industrievorming. Centraal staat hierbij het ontsluiten van strategische informatie over de business-case van herkenbare toepassingen zoals functie-integratie voor de machinebouw, serieproductie voor de automotive, spare parts en productontwikkeling voor medische en andere sectoren.

Samen met een zestal economische ontwikkelingsmaatschappijen wordt momenteel gewerkt aan een nationaal groeifondsvoorstel met als doel deze nieuwe industrie een publieke financiële impuls te geven van meer dan €30 miljoen. De technologie heeft daarnaast een prominente plek gekregen in het Brainport-bid dat is overhandigd aan het nieuw te vormen kabinet. Brainport Development blijft de samenwerking zoeken en roept haar publieke en industriële partners op om zich aan te sluiten om het toekomstig verdienvermogen van de hightech maakindustrie te verzilveren.