Aankomend evenement

Fontys ICT Innovations Insight 2024

  • Technologie
  • Opschaling energie-innovatie en producten
Arrow icon Alle evenementen
Sluiten Close
Sluiten Close

Update: succesvolle workshop warmtetransitie in de steden Eindhoven, Helmond en Tilburg

Maandag 10 oktober 2022 heeft een succesvolle workshop plaatsgevonden met de Gemeente Helmond, Gemeente Eindhoven en Gemeente Tilburg over de warmtetransitie in de steden.

Lisanne Havinga, MSc. PhD (Technische Universiteit Eindhoven) , Anna Paar (Brainport Development) en de ambtenaren van de drie steden hebben de samenwerking versterkt op het gebied van warmtenetten tussen de steden. Hierbij werd onder andere gesproken over welke innovatie vraagstukken de Technische Universiteit Eindhoven kan beantwoorden. Daarnaast zijn concrete vervolgacties voor de korte termijn bepaald en is een twee maandelijks overleg ingepland.