Laatste nieuwsbericht

Arrow icon Alle nieuwsberichten

Aankomend evenement

Arrow icon Alle evenementen
Sluiten Close
Sluiten Close

Nominatie Noordhofprijs 2023

Meld uw kandidaat aan voor 1 juli 2023. Lees op deze pagina meer over de criteria en vul het formulier in!

Criteria voor nominatie

Wie zijn Brainport’s beste vakmensen van het jaar? Vanaf april kunt u een werknemer voordragen voor nominatie. Het aanmeldingsformulier kunt u op deze website invullen inclusief het toevoegen van een close up foto van de werknemer die u voordraagt.

Het ingevulde aanmeldingsformulier dient uiterlijk 1 juli 2023 in ons bezit te zijn. De Stichting Bevordering Vakmanschap organiseert de uitreiking van de Noordhofprijs, de prijs voor de beste vakman/vakvrouw in de Brainport regio (Zuidoost Brabant) in de sectoren:

 • Metaal – lasser, frezer, bankwerker, mechanisch monteur, instrumentmaker, gereedschapsmaker, etc.
 • Bouw – timmerman, metselaar, stukadoor, tegelzetter, schilder, installateur (gebouwgebonden), etc.
 • Mechatronica – monteur tester mechatronica, machinebouwer mechatronica, assemblagemonteur mechatronica, elektricien, automonteur, etc.
 • Overige technische vakgebieden - glasblazer, spuitgieter, autospuiter, wever, etc.

Jaarlijks worden ongeveer 25 vakmensen uit de Brainport regio genomineerd. De uitreiking past in het doel van de Stichting Bevordering Vakmanschap, te weten:

 • Het bevorderen van het vakmanschap in de regio Zuidoost Brabant;
 • Het verhogen van het aanzien van de beroepsarbeid;
 • Het verbeteren van het peil van de vakbekwaamheid;
 • Het promoten van het vakmanschap.

De nominatie is pas definitief na een bezoek en een gesprek met één van de juryleden.  Tijdens dit bezoek wordt gecontroleerd of de voorgedragen kandidaat aan de criteria voldoet. Uit de genomineerden wordt vervolgens één winnaar per bovengenoemde sector gekozen.

Criteria Noordhofprijs

De door u voor te dragen werknemers moeten voldoen aan de volgende criteria:

 • Per bedrijf kan één medewerker worden voorgedragen. Heeft het bedrijf meerdere vestigingen of organisatorische eenheden met minimaal 100 medewerkers, dan kan er per vestiging of eenheid één persoon worden voorgedragen. Per holding kunnen maximaal 5 personen worden voorgedragen.
 • De persoon die u voordraagt moet werkzaam zijn in een (hedendaags) functiegebied met de kwalificatie ambachtelijk vakman en in zijn huidige functie voor minimaal 80% zelf bezig te zijn met het vak. Met andere woorden: de handvaardigheid moet de boventoon voeren.
 • Verder moeten de genomineerden:
  • Als vakman of -vrouw de top bereikt hebben;
  • Een voorbeeld zijn voor jongere collega’s;
  • Binnen hun vakgebied als topvakman of -vrouw bekend staan (kennis, vaardigheid, creativiteit, zelfstandigheid, etc.);
  • Als persoon een collegiale en sociale bijdrage leveren aan het arbeidsklimaat binnen het bedrijf;
  • Minstens 10 jaar werkzaam zijn in de betreffende branche (gerekend vanaf een afgeronde BBL 3 of BOL 4 opleiding);
  • Niet eerder geaccepteerd zijn als genomineerde voor de Noordhofprijs;
  • Het bedrijf moet gevestigd zijn in Zuidoost Brabant (uitgezonderd een lid van de Eindhovensche Fabrikanten Kring, EFK, die gevestigd is buiten de regio).

De geaccepteerde genomineerden worden uitgenodigd voor de prijsuitreiking. De uiteindelijke prijswinnaars worden geselecteerd uit de genomineerden. Mocht een nominatie niet geaccepteerd worden, dan wordt u dit aan het einde van het bezoek van de jury medegedeeld aan de leidinggevende. Het ingevulde aanmeldingsformulier dient uiterlijk 1 juli 2023 in ons bezit te zijn.

Criteria Junior Vaktalentprijs

De aanmelding voor de Junior Vaktalentprijs wordt gedaan door het Summa College en ROC Ter AA.

De Stichting Bevordering Vakmanschap organiseert naast de Noordhofprijs ook de verkiezing van het beste Junior Vaktalent in de Brainport regio. Deze scholen vullen het aanmeldingsformulier voor de Junior Vaktalentprijs in.

Elke school kan maximaal 3 kandidaten aandragen voor het junior vaktalent. Een kandidaat kan op basis van een van de volgende sectoren worden aangedragen:

 • Metaal
 • Bouw
 • Mechatronica
 • Overige vakgebieden in het technisch domein

Bedrijven kunnen in afstemming met de school kandidaten aanmelden voor de Junior Vaktalentprijs. Om in aanmerking te komen voor een nominatie Junior vaktalent moet de student voldoen aan de volgende criteria:

 • De kandidaat dient bij voorkeur te komen uit een BBL-omgeving. BOL-leerlingen kunnen in aanmerking komen, als zij een uitzonderlijke prestatie geleverd hebben. Er moet per school minimaal 1 BBL kandidaat worden aangemeld.
 • De kandidaat moet zijn opleiding volgen bij het Summa College of ROC Ter Aa.
 • De kandidaat komt uit een van dezelfde sectoren als die hierboven bij de Noordhofprijs zijn genoemd.
 • Een brief over de procedure van voordracht en motivatie gaat ter informatie naar de directeur(en) techniek van de betreffende school. De directeur wordt gevraagd dit uit te zetten in zijn of haar school.
 • Leeftijdscategorie: < 27 jaar.
 • De directeuren van de genoemde scholen dragen maximaal drie kandidaten per school voor aan de jury
 • De jury zal de voorgedragen kandidaat op de werkvloer of op school bezoeken om zo een goede indruk te krijgen van zijn/haar talent.
 • De jury kiest uit deze kandidaten de winnaar.

NIEUWE CATEGORIE

Criteria Zij-instroom Vaktalentprijs

De aanmelding voor de Zij-instroom Vaktalentprijs wordt gedaan door het Summa College en ROC Ter AA.

De Stichting Bevordering Vakmanschap organiseert naast de Noordhofprijs en de Junior Vaktalent prijs dit jaar ook de verkiezing van het beste Zij-instroom Vaktalent in de Brainport regio. Deze prijs gaat naar talent dat overstapte naar de techniek vanuit een ander werkveld. Zij-instromers zijn meer dan welkom in de techniek gezien het grote en groeiende tekort aan technisch personeel in de regio. Dit was reden voor de Stichting Bevordering Vakmanschap om juist ook voor deze groep een prijs in het leven te roepen.

De scholen vullen het aanmeldingsformulier voor de Zij-instroom Vaktalentprijs in. 

Elke school kan maximaal 3 kandidaten aandragen voor het zij-instroom vaktalent. Een kandidaat kan op basis van een van de volgende sectoren worden aangedragen:

 • Metaal
 • Bouw
 • Mechatronica
 • Overige vakgebieden in het technisch domein

Bedrijven kunnen in afstemming met de school kandidaten aanmelden voor de Zij-instroom Vaktalent. Om in aanmerking te komen voor een nominatie Zij-instroom Vaktalent moet de student voldoen aan de volgende criteria:

 • De kandidaat dient bij voorkeur te komen uit een BBL-omgeving. BOL-leerlingen kunnen in aanmerking komen, als zij een uitzonderlijke prestatie geleverd hebben.
 • De kandidaat moet zijn opleiding volgen bij het Summa College of ROC Ter Aa.
 • De kandidaat komt uit een van dezelfde sectoren als die hierboven bij de Noordhofprijs zijn genoemd.
 • De kandidaat heeft eerder in een ander werkveld gewerkt en is daarmee een zij-instromer in een van de hierboven genoemde technische vakgebieden.
 • Leeftijdscategorie: > 27 jaar.
 • De directeuren van de genoemde scholen dragen maximaal drie kandidaten per school voor aan de jury
 • De jury zal de voorgedragen kandidaat op de werkvloer of op school bezoeken om zo een goede indruk te krijgen van zijn/haar talent.  
 • De jury kiest uit deze kandidaten de winnaar.

Werving jurylid Stichting Bevordering Vakmanschap

Wat is vakmanschap?

Wanneer het werk de gelijkwaardige inzet van zowel hoofd als handen vereist en op een niveau wordt uitgeoefend dat slechts na jaren training en ervaringsopbouw onder deskundige begeleiding kan worden verworven. 
Genomineerden moeten werkzaam zijn in een functiegebied met de kwalificatie vakmanschap; handvaardigheid moet de boventoon voeren.

Wie zoeken we?

We zijn op zoek naar een enthousiast jurylid voor Stichting Bevordering Vakmanschap, die een bijdrage kan leveren aan het selecteren van de genomineerden voor de vaktalenten van de Noordhofprijs. Je beschikt over de volgende competenties: 

 • je hebt kennis van minimaal één of (het liefst) meerdere van de volgende vakgebieden: metaal, bouw, mechatronica;
 • je bent enthousiast over vakmanschap en vakmensen;
 • je bent discreet en objectief;
 • je bent in het bezit van een auto.

In welke periode?

De uitreiking van de Noordhofprijs vindt jaarlijks plaats in de periode november. Voorafgaand hieraan vinden de bedrijfsbezoeken door de jury plaats. Om die reden ben je flexibel in de periode juni tot en met oktober om ca. 10 bedrijfsbezoeken af  te leggen, waarbij de meeste bedrijfsbezoeken worden afgelegd in de maanden augustus en september. 

Wat bieden wij jou?

 • Een mooie gelegenheid om kennis te maken met vakmensen binnen alle technische domeinen.
 • Daarnaast een onvergetelijke uitreiking elk jaar in november, waar jij een mooie bijdrage aan levert.

Deze functie is onbezoldigd. 

Meld uw kandidaat aan!