Laatste nieuwsbericht

Arrow icon Alle nieuwsberichten

Aankomend evenement

Arrow icon Alle evenementen
Sluiten Close
Sluiten Close
Scroll verder

Meld uw kandidaat aan voor 1 juli 2024!

Categorieën in de Noordhofprijs

Wie zijn Brainport’s beste vakmensen van het jaar? Jaarlijks worden vakmensen uit de Brainport Regio genomineerd voor Noordhofprijs. Tussen 1 februari en 1 juli van ieder jaar kunt u een werknemer voordragen voor nominatie.

De Noordhofprijs wordt uitgereikt in de volgende categorieen. Klik door op de categorie waarin u uw medewerker wilt aanmelden.

Criteria Noordhofprijs Bouw, Mechatronica en Metaal

De door u voor te dragen werknemers moeten voldoen aan de volgende criteria:

 • Per bedrijf kan één medewerker worden voorgedragen. Heeft het bedrijf meerdere vestigingen of organisatorische eenheden met minimaal 100 medewerkers? Dan kan er per vestiging of eenheid één persoon worden voorgedragen. Per holding kunnen maximaal 5 personen worden voorgedragen.
 • De persoon die u voordraagt moet werkzaam zijn in een (hedendaags) functiegebied met de kwalificatie ambachtelijk vakman en in zijn huidige functie voor minimaal 80% zelf bezig te zijn met het vak. Met andere woorden: de handvaardigheid moet de boventoon voeren.

Verder moeten de genomineerden:

 • Als vakman of -vrouw de top bereikt hebben
 • Een voorbeeld zijn voor jongere collega’s
 • Binnen hun vakgebied als topvakman of -vrouw bekend staan
  • (kennis, vaardigheid, creativiteit, zelfstandigheid, etc.)
 • Als persoon een collegiale en sociale bijdrage leveren aan het arbeidsklimaat binnen het bedrijf
 • Minstens 10 jaar werkzaam zijn in de betreffende branche
  • (gerekend vanaf een afgeronde BBL 3 of BOL 4 opleiding)
 • Niet eerder genomineerd voor de Noordhofprijs
 • Het bedrijf moet gevestigd zijn in Zuidoost Brabant 
  • (uitgezonderd een lid van de Eindhovensche Fabrikanten Kring, EFK, die gevestigd is buiten de regio).

De geaccepteerde genomineerden worden uitgenodigd voor de prijsuitreiking. De uiteindelijke prijswinnaars worden geselecteerd uit de genomineerden. Mocht een nominatie niet geaccepteerd worden, dan wordt u dit aan het einde van het bezoek van de jury medegedeeld aan de leidinggevende. Het ingevulde aanmeldingsformulier dient uiterlijk 1 juli 2024 in ons bezit te zijn.

Meld hier uw kandidaat aan! Arrow icon

Criteria Junior Vaktalentprijs

De Stichting Bevordering Vakmanschap organiseert naast de Noordhofprijs ook de verkiezing van het beste Junior Vaktalent in de Brainport regio. Deze scholen vullen het aanmeldingsformulier voor de Junior Vaktalentprijs in. Bedrijven kunnen in afstemming met de school kandidaten aanmelden voor de Junior Vaktalentprijs.

Om in aanmerking te komen voor een nominatie Junior vaktalent moet de student voldoen aan de volgende criteria:

 • De aanmelding voor de Junior Vaktalentprijs wordt gedaan door het Summa College en ROC Ter AA.
 • Elke school kan maximaal 3 kandidaten aandragen voor het junior vaktalent. Een kandidaat kan op basis van een van de volgende sectoren worden aangedragen:
  • Metaal
  • Bouw
  • Mechatronica
  • Overige vakgebieden in het technisch domein
 • Er moet per school minimaal 1 BBL kandidaat worden aangemeld.
  • BOL-leerlingen kunnen in aanmerking komen, als zij een uitzonderlijke prestatie geleverd hebben.
 • De kandidaat moet zijn opleiding volgen bij het Summa College of ROC Ter Aa.
 • Een brief over de procedure van voordracht en motivatie gaat ter informatie naar de directeur(en) techniek van de betreffende school. De directeur wordt gevraagd dit uit te zetten in zijn of haar school.
 • Leeftijdscategorie: < 27 jaar.
 • De jury zal de voorgedragen kandidaat op de werkvloer of op school bezoeken om zo een goede indruk te krijgen van zijn/haar talent.
Meld hier uw kandidaat aan! Arrow icon

Criteria Zij-instroom Vaktalentprijs

De Stichting Bevordering Vakmanschap organiseert naast de Noordhofprijs en de Junior Vaktalent prijs ook de verkiezing van het beste Zij-instroom Vaktalent in de Brainport regio. Deze prijs gaat naar talent dat overstapte naar de techniek vanuit een ander werkveld. Zij-instromers zijn meer dan welkom in de techniek gezien het grote en groeiende tekort aan technisch personeel in de regio. Dit was reden voor de Stichting Bevordering Vakmanschap om juist ook voor deze groep een prijs in het leven te roepen. Bedrijven kunnen in afstemming met de school kandidaten aanmelden voor de Zij-instroom Vaktalent.

Om in aanmerking te komen voor een nominatie Zij-instroom Vaktalent moet de student voldoen aan de volgende criteria:

 • De scholen vullen het aanmeldingsformulier voor de Zij-instroom Vaktalentprijs in. 
 • Elke school kan maximaal 3 kandidaten aandragen voor het zij-instroom vaktalent. Een kandidaat kan op basis van een van de volgende sectoren worden aangedragen:
  • Metaal
  • Bouw
  • Mechatronica
  • Overige vakgebieden in het technisch domein
 • De kandidaat dient bij voorkeur te komen uit een BBL-omgeving. BOL-leerlingen kunnen in aanmerking komen, als zij een uitzonderlijke prestatie geleverd hebben.
 • De kandidaat moet zijn opleiding volgen bij het Summa College of ROC Ter Aa.
 • De kandidaat heeft eerder in een ander werkveld gewerkt en is daarmee een zij-instromer in een van de hierboven genoemde technische vakgebieden.
 • Leeftijdscategorie: > 27 jaar.
 • De directeuren van de genoemde scholen dragen maximaal drie kandidaten per school voor aan de jury
 • De jury zal de voorgedragen kandidaat op de werkvloer of op school bezoeken om zo een goede indruk te krijgen van zijn/haar talent.  
Meld hier uw kandidaat aan! Arrow icon

Aanmelden kandidaten

Direct na het versturen van dit formulier ontvangt u van ons een e-mail ter bevestiging. Ter voltooiing van uw aanmelding ontvangen we graag een foto van de kandidaat retour op deze e-mail. De jury van Stichting Bevordering Vakmanschap zal contact met u opnemen.

Aanmeldformulier kandidaten