Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Internationaal talent selecteren

Een selectieproces is belangrijk voor het aannemen van het juiste talent. Hoe meer structuur je hier in aanbrengt, hoe groter de kans dat je de juiste kandidaat selecteert. Zorg dat er een selectieproces is opgesteld binnen de organisatie. Wat zijn de stappen, welke procedures dienen er te worden doorlopen, wie is verantwoordelijk voor welke stappen? Het kan nuttig zijn het gehele selectieproces van internationale kenniswerkers uit te schrijven voordat het daadwerkelijke proces begint.

Zaken waar je als organisatie over na kunt denken zijn: hoe selecteren we uit de verschillende brieven en CVs, wat zijn de verschillende interviewrondes, hoeveel kandidaten nodig we uit en hoe worden ze uitgenodigd, wie voeren de sollicitatiegesprekken, welke selectiemiddelen en methodieken zetten we in, wanneer is een kandidaat geschikt, hoe stemmen we af wie er wordt aangenomen en wie is bepalend hierin.

Zorg ervoor dat er binnen de gehele organisatie het selectieproces eenduidig is. Betrek daarbij de relevante personen en partijen en zorg dat deze personen en partijen weten wat van hen verwacht wordt. Geef iedereen die betrokken is bij het selectieproces een duidelijke taak, rol en verantwoordelijkheid.

Selectiemethodiek
Een goede selectiemethodiek zorgt ervoor dat de vereiste kennis en competenties van de kandidaat getoetst worden. Met name de soft skills en kernwaarden die je als bedrijf terug wil zien, moeten ook in de selectiemethodiek terugkomen. Aspecten als aanpassingsvermogen, eigen effectiviteit, zelfdiscipline, makkelijk contact leggen en communicatieve vaardigheden zijn belangrijk in kaart te krijgen want deze vergroten de kans op een duurzame arbeidsrelatie. Ga na in hoeverre jullie in het selectieproces daar expliciet op letten.

Draagvlak binnen de selectie en werving

Enkele tools die kunnen helpen bij de selectie:

  • Workshop STARR-methodiek: deze tool geeft concrete handvatten om een gestructureerd sollicitatiegesprek te voeren;
  • Competentiekaart: met deze tool kun je snel een overzicht creëren van de benodigde competenties van de kandidaat;
  • Scenario-analyse: deze tool geeft een overzicht van de verschillende antwoordscenario’s die sollicitanten hebben bij het beschrijven van hun competenties;
  • Cultuurdimensies: deze tool geeft een overzicht van de belangrijkste cultuurverschillen en waar de eventuele uitdaging ligt in de samenwerking;
  • Culturele afstand: deze tool geeft in één overzicht weer hoe je als werkgever om kunt gaan met de eventuele cultuurverschillen.