Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Internationaal talent behouden

Als je eenmaal het juiste talent aan boord hebt, dan wil je dat talent ook zo lang mogelijk houden. Een grondige beleidsontwikkeling en aandacht voor de unieke behoeften van internationale kenniswerkers zijn essentieel voor het behoud van dit waardevolle talent binnen een organisatie.

Beleid voor behoud

Algemene en specifieke beleidsvorming
Overweeg uniform beleid voor zowel Nederlandse als internationale kenniswerkers. Maar implementeer specifieke strategieën voor internationale werknemers, zoals aanvullende ondersteuning en economische voordelen.

Praktische ondersteuning
Bied al in een vroeg stadium assistentie met huisvesting, administratieve taken, en visa. Als je hier zelf niet uitkomt, neem dan contact op met bijvoorbeeld het Holland Expat Center South.  Zorg voor extra ondersteuning voor familieleden van internationale kenniswerkers. Ben bewust van de uitdagingen die de international kan ervaren buiten werktijd om.

Behoud begint bij goede werving en selectie
Neem behoud-aspecten mee in de wervings- en selectieprocedure door te focussen op de algehele match. Hoe beter de werving en selectie is, hoe groter de kans dat het talent langer bij jou wil blijven.

Motivatie en organisatiecultuur
Focus op intrinsieke motivatie gerelateerd aan werkinhoud en innovatieve projecten. Bevorder een positieve relatie met de organisatie voor beter talentbehoud.

Overbruggen van taal- en culturele barrières
Culturele barrieres moeten vanaf twee kanten doorbroken worden. Ook de lokale werknemers moeten handvatten krijgen om met het internationale talent samen te werken. Net als in de andere fases, is het belangrijk dat er genoeg draagvlak is binnen de organisatie. Bied cultural awareness training en taalcursussen aan, voor alle medewerkers. Probeer diversiteit in alle teams terug te laten komen. Geef de internationale medewerkers ook de kans om hun cultuur te etaleren.  

Verwachtingsmanagement

Career Development
Wees duidelijk over de manier waarop functiepromoties werken. Maak onuitgesproken verwachtingen expliciet vanaf het begin.

Werk-privé balans
Voer gesprekken over en ondersteun de werk-privé balans, met bijzondere aandacht voor de uitdagingen van internationaal verhuizen. Bied flexibele werkarrangementen aan zoals remote werken en flexibele uren.

Welzijn en support van de werknemer
Bied regelmatige check-ins en creëer een veilige sfeer voor open communicatie. Wees attent op de welzijnsbehoeften van zowel de werknemer als hun familie. Internationals hebben vaak niet het sociale vangnet wat lokale werknemers wel hebben, wees hier bewust van en vraag hier naar.

Overweeg aanpassingen in financiële beloningen en arbeidsvoorwaarden. Ga hierover in gesprek, ook met eigen werknemers.

Loopbaan en ontwikkeling
Persoonlijke en professionele ontwikkeling is voor internationals minstens zo belangrijk als voor lokaal talent. Ga voortdurend in gesprek over carrièredoelen en ontwikkelingskansen.

Regio-Overstijgende Mogelijkheden
Verken carrièremogelijkheden buiten de eigen organisatie op regionaal niveau. Niet elk talent kan behouden worden voor jouw organisatie, maar als het talent binnen de regio kan blijven is dat op de lange termijn ook een grote win. Want de vijver met talent wordt voor iedereen groter als alle bedrijven in de regio ervoor zorgen dat het talent dat hier is langer in de regio blijft. De Brainportregio kent veel kleine en grote bedrijven die voor internationaal talent interessant zijn. Gebruik het verhaal van de regio dan ook.

[verwijzing naar toolkit/map]

 

Praktische ondersteuning en externe resources

Wees transparant over de geboden en niet-geboden ondersteuning. Zet indien nodig externe bronnen in voor aanvullende ondersteuning, en wees duidelijk over deze praktijken.

Partnerondersteuning en families
Bied ondersteuning aan partners van internationale kenniswerkers, met inbegrip van carrière- en taalondersteuning. Neem een kijkje bij het Living-In Programma van HECS of bij het Expat Spouses Initiative.

CIJFER AANTAL VERTREKKERS DOOR ONGELUKKIGE PARTNER/FAMILIE

Een systematische en empathische aanpak voor het ondersteunen van internationale kenniswerkers kan hun retentie en bijdrage aan de organisatie aanzienlijk verbeteren. Met deze gestructureerde aanpak kan een organisatie ervoor zorgen dat alle essentiële aspecten van het ondersteunen en behouden van internationale kenniswerkers adequaat worden geadresseerd, wat bijdraagt aan zowel het succes van het individu als de organisatie.