Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

World Citizenship Academy: Jongeren uit de Brainportregio optimaal voorbereid op een internationale toekomst

De Brainportregio krijgt een steeds internationaler karakter. En dat komt niet alleen door de vele kenniswerkers die hier een baan vinden. Ook arbeidsmigranten en statushouders vestigen zich in de regio. Deze internationale samenleving vertaalt zich ook naar het klaslokaal. Om leerlingen optimaal voor te bereiden op een internationale toekomst, is in Brainport Eindhoven een programma ontwikkeld dat is gericht op de internationalisering van het onderwijs. Een van de projecten die daaruit is voortgevloeid, is een samenwerkingsproject tussen scholen uit de Brainportregio en Spaans Baskenland.

Geschreven door Brainport Eindhoven

28 juni 2021

De Brainportregio krijgt een steeds internationaler karakter. En dat komt niet alleen door de vele kenniswerkers die hier een baan vinden. Ook arbeidsmigranten en statushouders vestigen zich in de regio. Deze internationale samenleving vertaalt zich ook naar het klaslokaal. Om leerlingen optimaal voor te bereiden op een internationale toekomst, is in Brainport Eindhoven een programma ontwikkeld dat is gericht op de internationalisering van het onderwijs. Een van de projecten die daaruit is voortgevloeid, is een samenwerkingsproject tussen scholen uit de Brainportregio en Spaans Baskenland.

Geschreven door Brainport Eindhoven

28 juni 2021


Hoe bereid je jongeren voor op een internationale toekomst? ‘Door ze al op jonge leeftijd in aanraking te laten komen met leeftijdsgenoten die een andere taal spreken en een andere culturele achtergrond hebben.’ Aan het woord is Emma Claessen, projectleider van de WCA namens Brainport. Ze legt uit wat het project inhoudt: ‘De World Citizenship Academy is een tweejarig pilotproject waar op dit moment 9 scholen uit het voortgezet onderwijs en het mbo aan deelnemen. Deze scholen zijn verdeeld over Nederland en Spaans Baskenland. De klassen van de Nederlandse scholen zijn gematcht aan klassen van scholen uit Bilbao en omgeving. In gemixte teams gaan de scholieren aan de slag met maatschappelijke challenges die door de docenten zijn gemaakt, gelinkt aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Het doel? Meer bewustwording creëren op het gebied van wereldburgerschap, interculturele vaardigheden versterken en het netwerk van de scholen vergroten.’

ROC Ter AA

Een van de deelnemende scholen is ROC Ter AA uit Helmond. Marinda Boeren, stagiair docent Engels én begeleider van het project WCA, is enthousiast over de pilot. ‘Onze deelnemende mbo-leerlingen worden opgeleid tot ICT Software Developer. In de ICT-branche is het ontzettend belangrijk om samen te kunnen werken met mensen over de hele wereld. Door hun deelname ervaren de leerlingen vroegtijdig hoe het is om internationaal samen te werken, ook al is dat nu alleen online. Dit is ontzettend handig voor hun examen ‘Internationaal communiceren.’ Het online platform eTwinning, dat door Brainport is ingericht, is volgens Marinda een onmisbaar onderdeel van het project. ‘Via dit platform tonen de leerlingen elkaar hun presentaties en filmpjes.’ 

‘Niet gemakkelijk’

Denzel is één van de ROC-leerlingen die deelneemt aan de WCA. Samen met enkele leerlingen uit Spaans Baskenland vormt hij een vast groepje. ‘Ik was in het begin wat sceptisch, maar inmiddels weet ik waar dit project goed voor is. In ons vakgebied krijgen we veel te maken met andere culturen. Dan is het handig als je daar tijdens de opleiding al mee om leert gaan.’ De afgelopen periode hebben de studenten uit het groepje steeds meer begrip voor elkaars gewoonten en tradities gekregen. Toch blijven er dingen lastig. ‘Waar wij als Nederlanders stipt om 14:00 uur klaar zitten om een online meeting in te gaan, loggen zij een halfuur later in dan afgesproken. En wat heel onhandig is? Dat de feestdagen en vakanties ongelijk lopen, waardoor we vaak een meeting moeten verplaatsen. Het is niet gemakkelijk om met iemand uit het buitenland te communiceren.’

Anders kijken

Een van de opdrachten waar Denzel en zijn team mee bezig zijn, is een discussie voeren over tradities. Eerder werd er al gesproken over Sinterklaas en het stierenvechten. Een eye opener voor de scholier: ‘Wat voor ons heel normaal is, is voor de Spanjaarden heel gek. Dat geldt andersom natuurlijk ook. Door open te staan voor de ander en alle bevindingen aan te horen ga je toch op een andere manier naar een traditie kijken.’ Marinda vult aan: ‘Sinterklaas en stierenvechten zijn allebei tradities die maar in één land worden gevierd. Perfect om met elkaar te vergelijken, dus.’ De opdracht die Marinda de scholieren gaf is om deze traditie te moderniseren. Denzel is er op dit moment nog druk mee bezig: ‘Uiteindelijk is het de bedoeling dat we deze feestelijke gebeurtenissen in een nieuw jasje presenteren, met feedback uit Spanje. Ik ben benieuwd naar hun presentatie!’

De resultaten van alle leerlingen worden gepresenteerd via zelfgemaakte websites, vlogs, blogs en podcasts.

Ook vanuit Spaans Baskenland wordt positief gereageerd op de pilot. Vooral de samenwerking met buitenlandse studenten en het kennismaken met andere gewoonten werden door de Spaanse leerlingen gewaardeerd:

‘Ik was vooraf erg nieuwsgierig naar het samenwerken met studenten uit een ander land. En het was leuk: ik leerde over de Nederlandse tradities, de manier van denken en de manier van werken. Daarnaast hebben ze ons vanaf het begin goed begeleid in het project en gaven ze sfeer aan de groep. Ik hoop dat ik nog vaak met studenten uit een ander land mag werken, want het is zeker voor herhaling vatbaar.’ – Thomas

‘Het project was voor mij één grote, geweldige ervaring. Ik houd ervan om te werken met mensen uit andere landen en te leren over andere culturen. Tijdens het project heb ik met verschillende mensen mogen praten over tradities en culturen, ook met mensen uit andere groepen. Ik heb er dus zeker het maximale uit kunnen halen. De Nederlanders Joep en Juul hebben bovendien een geweldige website neergezet. Omdat ik niet goed ben met computers, heb ik dat aan hen overgelaten. Fijn om op deze manier de taken te kunnen verdelen. Ik ben blij met ons eindresultaat en hoop dat ik nog vaak met buitenlandse studenten mag werken.’  - Semmy

‘Ik ben erg te spreken over de enthousiaste deelname van iedereen en de goede communicatie die we hadden tijdens het project. Alles verliep soepel en vlot. Ik vond het vooral leuk om Nederland en de Nederlanders beter te leren kennen. Daarnaast kan ik mij nu beter in het Engels uitdrukken.’ – Pablo   

Inspiratie en deelname

Momenteel wordt het eerste jaar van het pilotproject geëvalueerd. De uitkomsten van de negen deelnemende scholen worden meegenomen naar het volgende schooljaar. Uitbreiding met meer scholen en samenwerking met andere landen, behoort tot de mogelijkheden. Emma: ‘Het is de bedoeling dat alle resultaten van dit jaar en alle nieuwe challenges die worden gemaakt, verzameld worden en beschikbaar komen voor scholen in de regio. We hopen dat de volgende groepen en zelfs nieuwe generaties leerlingen en docenten hier hun kennis en inspiratie uit kunnen halen.’

Meer weten?

Wie meer wil weten over WCA of interesse heeft om aan te sluiten bij de pilot kan contact opnemen met Emma Claessen.