Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Techniekpromotie als vast onderdeel van opleiding tot onderwijsassistent aan Summa College

Vanaf komend schooljaar worden tweedejaars studenten van de opleiding tot onderwijsassistent aan Summa College ook wegwijs gemaakt in techniekpromotie. Hoe kunnen zij vanuit hun rol hun leerlingen later op een leuke manier kennis laten maken met en enthousiasmeren over techniek? Er is namelijk een langdurig tekort aan techtalent en om dat op te lossen, willen we niet alleen internationale werknemers aantrekken, maar ook het talent in eigen land ontwikkelen.

Geschreven door Brainport Eindhoven

06 september 2021

Vanaf komend schooljaar worden tweedejaars studenten van de opleiding tot onderwijsassistent aan Summa College ook wegwijs gemaakt in techniekpromotie. Hoe kunnen zij vanuit hun rol hun leerlingen later op een leuke manier kennis laten maken met en enthousiasmeren over techniek? Er is namelijk een langdurig tekort aan techtalent en om dat op te lossen, willen we niet alleen internationale werknemers aantrekken, maar ook het talent in eigen land ontwikkelen.

Geschreven door Brainport Eindhoven

06 september 2021


Pilot als keuzevak

Vorig jaar werd de pilot ‘Technologie en Techniek’ als keuzevak gestart binnen de opleiding Onderwijsassistent. Het initiatief kwam voort uit het contact dat Martijn van der Linden, docent Onderwijsassistent en opleidingsadviseur bij Summa College had met de techniekopleidingen binnen Summa en met senior projectleider Onderwijs bij Brainport Development, Lianne van den Wittenboer. Er zijn op scholen veel materialen beschikbaar voor techniekonderwijs. Door onderwijsassistenten tijdens hun opleiding handvatten te geven om deze materialen in te zetten en wegwijs te maken in techniekpromotie, kan techniek meer aandacht in de klas krijgen en worden jonge leerlingen spelenderwijs al vroeg enthousiast gemaakt over techniek. Juist in een regio waarin techniek zo belangrijk is, moet er genoeg aandacht zijn voor techniekpromotie in het onderwijs. Daarom is vanaf komend schooljaar het vak ‘Tech in Brainport’ een vast onderdeel van de opleiding Onderwijsassistent.

Lianne van den Wittenboer, senior projectleider Onderwijs bij Brainport Development: “Als we het hebben over het enthousiasmeren van leerlingen voor techniek zeggen we vaak in één adem dat de leerkracht hier een belangrijke rol in speelt. Maar dit geldt natuurlijk zeker ook voor de onderwijsassistenten. Het is inspirerend om te zien hoe Summa College deze belangrijke rol in de klas meer en meer laadt met regionale content. Door er een keuzevak van te maken wordt het echt onderdeel van het curriculum van de studenten. Dat is uniek in Nederland.”

Martijn van der Linden, docent Onderwijsassistent: “Inzicht in en bewustwording van de vele toepassingen van techniek en technologie vinden we erg belangrijk. Het brengt ons ook tot discussies over mediawijsheid en ethische kwesties als privacy. Dat is belangrijk om mee te geven aan de jongere generaties, omdat zij hier veel mee te maken krijgen. We vinden het ook belangrijk om stil te staan bij vanzelfsprekendheden van technische oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen, of die nu groot of klein zijn.”

Leslijn

In de leslijn lieten we de studenten eerst onderzoeken wat de maakindustrie en wat hightech eigenlijk inhouden. Ze ontdekten wat het unieke van het ecosysteem Brainport Eindhoven is en wat er zo belangrijk aan is. Vervolgens mochten ze zelf tijdens bijvoorbeeld de Dutch Technology Week en Make-IT challenge-week ervaren hoe leuk techniek is. Op basis hiervan werd door de studenten de vertaalslag gemaakt naar activiteiten in het basisonderwijs. Dat waren activiteiten over techniek, maar ook activiteiten waarbij technologische middelen werden ingezet, zoals de inzet van Bee-Bots bij rekenen. Op die manier kwam het 3O-leren (onderzoekend-ondernemend-ontwerpend leren) in het vak naar voren, waarbij de onderzoekende houding, het ontwerpen en het ondernemen om techniekpromotie in de lessen toe te passen werd ingezet.

De studenten zijn erg enthousiast over Tech in Brainport. Zeynep Değirmenci, tweedejaars student Onderwijsassistent: “Ik vond het heel leuk en interessant. Ik leerde er dingen die ik eerst niet wist. Op deze manier leer je dat techniek overal in zit en zo word je je er bewust van dat je dagelijks technologie tegenkomt.  Ook vind ik het belangrijk dat kinderen weten dat ze zonder techniek niet verder komen.”

Ontwikkeling van lesstof

De lesstof is ontwikkeld door veel contact te hebben en te brainstormen met andere docenten, bijvoorbeeld met die van de techniekopleidingen, techbedrijven, medewerkers van Brainport Development en onze eigen studenten. Zo zijn we tot bepaalde inzichten gekomen die ten grondslag liggen aan de pilot en het huidige ‘Tech in Brainport’-vak. De ervaringen van Maurits Wolf, docent ICT aan Summa College en projectleider van Embrace TEC - een project voor alle Summa-opleidingen – dragen hier goed aan bij.

Proeftuin voor innovatief onderwijs

De succesvolle pilot met de eerste groep studenten heeft geresulteerd in een vast onderdeel in het curriculum van de opleiding. Het vak is zodanig ingericht dat het voor Summa College zelf een proeftuin voor innovatief onderwijs is. Daarbij wordt onder andere geëxperimenteerd met een andere manier van studiepunten inzetten, aanspreken van de intrinsieke motivatie van studenten en leeromgevingen buiten de school creëren. Binnen die proeftuin leggen ze veel focus op kwaliteitsborging.

Martijn van der Linden: “In de Brainportregio pionieren we heel veel. Datzelfde willen we in het klein nabootsen voor onze studenten. We willen hen daar ook echt in meenemen. Ik hoop dat het straks vanzelfsprekend is dat mensen uit het bedrijfsleven ook aansluiten en met onze studenten in gesprek gaan. Dat het heel goed samenkomt en vanzelf gaat.”

Uitbreiding naar andere opleidingen

Op dit moment is Tech in Brainport alleen beschikbaar voor de opleiding Onderwijsassistent. Er zijn plannen om het vak ook aan te bieden bij de opleiding tot pedagogisch medewerker en als training voor werkende onderwijsassistenten, pedagogisch medewerkers en andere geïnteresseerden via ons leven lang ontwikkelen-aanbod op Summa & Bedrijf.

Meer informatie

Wil je meer weten over Tech in Brainport? Neem dan contact op met Martijn van der Linden, docent Onderwijsassistent en opleidingsadviseur aan Summa College.