Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Programma Internationalisering Onderwijs: ‘investeren in internationale vaardigheden van leerlingen en leraren’’

“Kinderen in onze Brainportregio moeten we klaarstomen om mee te kunnen in de ratrace van internationalisering en innovatie”, bepleit burgemeester van Helmond Elly Blanksma tijdens de de kick-off ‘Internationalisering Onderwijs – Deskundigheidsbevordering’, donderdag 17 september. Het gaat om investeren in internationale vaardigheden van leraren, belangrijk onderdeel van het Brainportprogramma Internationalisering Onderwijs. Voor ruim 300 scholen is geld en ondersteuning beschikbaar.

Geschreven door Brainport Eindhoven

24 september 2020

“Kinderen in onze Brainportregio moeten we klaarstomen om mee te kunnen in de ratrace van internationalisering en innovatie”, bepleit burgemeester van Helmond Elly Blanksma tijdens de de kick-off ‘Internationalisering Onderwijs – Deskundigheidsbevordering’, donderdag 17 september. Het gaat om investeren in internationale vaardigheden van leraren, belangrijk onderdeel van het Brainportprogramma Internationalisering Onderwijs. Voor ruim 300 scholen is geld en ondersteuning beschikbaar.

Geschreven door Brainport Eindhoven

24 september 2020

Zo’n 180 geïnteresseerden wonen de uitzending live en interactief bij. Het laat zien hoe het thema internationalisering leeft. “Veel scholen zijn er al mee bezig. Het programma betekent een plus daarbovenop”, aldus Blanksma in haar rol van ambassadeur van Internationalisering Onderwijs. Over de achtergrond van het programma legt ze uit: “Brainport Eindhoven kenmerkt zich door internationalisering, innovatie en inclusiviteit. Dat is waarom we als regio zeggen: laten we ervoor zorgen dat alle kinderen hier – Nederlandse kinderen en kinderen met andere culturele achtergronden - les krijgen in taalvaardigheid, wereldburgerschap en interculturele communicatie & samenwerking.”

Bekijk onderaan deze pagina de uitzending terug of lees onze folder "Internationalisering onderwijs voor iedereen in Brainport Eindhoven."

Sleutelrol voor leraren

Leerkrachten vervullen een sleutelrol bij het vormgeven van internationaal georiënteerd onderwijs, als schakel naar leerlingen en ouders. Dat vraagt erom dat zij om te beginnen zelf voldoende internationaal vaardig zijn. Scholen kunnen daar nu volop aan gaan werken. 
Een budget ligt klaar voor alle scholen in het basis-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs, binnen alle 21 gemeenten die samen Brainport Eindhoven vormen, samen goed voor 130.000 leerlingen. Deelnemende scholen kunnen een beroep doen op regiocoördinatoren voor praktische en inhoudelijk hulp bij de aanvraag. 

Samenwerking tussen scholen

Het programma faciliteert ook nadrukkelijk het delen van kennis en ervaring tussen scholen die al langer of minder lang met internationalisering aan de slag zijn. Tijdens de kick-off komen daarvan inspirerende voorbeelden voorbij. Zo heeft een koepel van twaalf basisscholen ‘Qliq Primair’ met succes aangeklopt bij het Jan van Brabantcollege voor een opleiding Cambridge Engels voor leerkrachten. En verzorgt het lectoraat meertaligheid van Fontys bijvoorbeeld een cursus ‘taalbewust onderwijs’, rekening houdend met het niveau in Nederlands van anderstalige kinderen, voor middelbare scholen binnen het samenwerkingsverband Eindhoven – De Kempen.

Meer informatie over Internationalisering Onderwijs voor Scholen?

Scholen kunnen voor meer informatie over het hele programma Internationalisering Onderwijs terecht op onze website. Hier staat ook alle informatie over Deskundigheidsbevordering. Mocht je vragen hebben, dan beantwoorden we die uiteraard graag. Mail je vraag naar internationaliseringonderwijs@brainportdevelopment.nl.
 

Naar het programma Internationalisering Onderwijs Arrow icon

Terugblik online kick-off

‘Internationalisering Onderwijs – Deskundigheidsbevordering’

Zoals burgemeester van Helmond, Elly Blanksma, het belang van Internationalisering Onderwijs verwoordde op donderdag 17 september 2020:

“Onze Brainportregio kenmerkt zich door internationalisering, innovatie en inclusiviteit. We gunnen alle kinderen die hier opgroeien de skills om de toekomst aan te kunnen: taalvaardigheid, wereldburgerschap en interculturele communicatie & samenwerking. Als ze dit van jongs af aan meekrijgen, zijn ze straks betere werknemers of werkgevers. En daar hebben we als regio een prachtig programma voor!”

Bekijk hieronder de uitzending terug.

Programma folder