Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

‘Een toekomst waarin kleding ons lichaam direct aanspreekt.’ Interview met Caroline Ruijg van Touchwaves.

Geschreven door Brainport Eindhoven

08 februari 2024

Geschreven door Brainport Eindhoven

08 februari 2024

Vertel eens over Touchwaves?

Mijn naam is Caroline Ruijg en ik ben commercieel directeur bij Touchwaves. Met deze spin-off van TNO ontwikkelen we intelligent textiel, dat via aanrakingsgolven met het lichaam communiceert.

Mijn collega co-founders Pauline van Dongen en Charlotte Kjellander stelden zich een toekomst voor waarbij kleding ons lichaam direct aanspreekt en begeleidt. Samen onderzochten ze hoe ze technologische toepassingen konden integreren in textiel, waarbij de flexibiliteit en de wasbaarheid behouden blijft. Het project is een initiatief van TNO Holst Centre, waarbij medewerkers uit achtentwintig landen samenwerken om wereldwijde maatschappelijke uitdagingen op te lossen.

We hebben alle drie ervaren wat de kracht is van ademhaling. Hoe het je leven positief kan beïnvloeden en maar ook kan belemmeren. Én hoe een goede ademhalingstechniek angst, pijn of stress kan verlichten. Het was voor ons daarom een logische stap om te onderzoeken of er een toepassing te bedenken is waarin interactief textiel een oplossing kan bieden bij ondersteuning en begeleiding van ademhaling.

600.000.000 mensen lijden wereldwijd aan angststoornissen.

Uit lokaal marktonderzoek blijkt dat 25% van de ondervraagden zodanig wordt belemmerd door angsten dat hun dagelijkse functioneren eronder lijdt, terwijl 75% van hen op zoek gaat naar hulp.

In 68% van de gevallen richt de hulp zich op het aanleren van de juiste ademhalingstechniek, terwijl 63% van de mensen ook fysieke hulpmiddelen zoekt om angst te beheersen. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het aanleren van een juiste ademhalingstechniek, angst- en stressklachten vermindert en een positieve impact heeft op onze gezondheid en welbevinden. Behandelingen voor angststoornissen omvatten vaak diverse ademhalingsoefeningen, waardoor het mogelijk is om de balans tussen lichaam en geest te verbeteren.

Stel je voor hoe fijn het zou zijn als je ondersteuning kon krijgen van een onzichtbare ademcoach? Dat is precies hoe het MYSA-shirt werkt. Het is een zacht shirt met gepatenteerde haptische technologie, dat je onder je kleding draagt, direct tegen je lichaam. Dankzij onzichtbare kleine vibratiemotortjes met ultradunne uitwasbare elektronica op strategische plaatsen, wordt je ademhaling op een subtiele manier ondersteund. Met MYSA-shirt laat zien dat kleding en zorgtechnologie uitstekend samen gaan.

Hoe ontstond het idee?

Zoals ik vertelde hebben we alle drie ervaring met ademwerk; Pauline kreeg ermee te maken na een periode van langdurige stress en hyperventilatie. Charlotte kreeg op haar achttiende een hersenvliesontsteking waaraan ze chronische hoofdpijn heeft overgehouden. En ik ontwikkelde tijdens mijn studententijd een rijangst. Ik deed lang alsof het er niet was, want ik schaamde me ervoor. Totdat ik een rijinstructeur kreeg die doorhad wat er speelde. Hij zei tegen me ‘kom op, we gaan deze ademhalingsoefening doen en je ademt door je angst heen’. Weet je dat ik die techniek nog steeds toepas? Een goede ademhalingstechniek en lichaamsbewustwording heeft ons alle drie door moeilijke periodes geholpen.

Het idee om deze techniek te combineren met ons MYSA-shirt kwam voort uit het besef dat dit maatschappelijke impact kan hebben.

Hoe mooi zou het zijn als we met die techniek en ondersteuning grote groepen mensen zouden kunnen helpen? Van PTTS tot stotteren, van angstaanvallen tot ondersteuning bij pijnbestrijding, allemaal zijn ze gebaat bij een goede ademhaling en het MYSA-shirt biedt een unieke manier van ondersteuning hierin.

Pauline’s achtergrond in Fashion Design en Charlotte’s kennis over Materials Science bleek een gouden combinatie om het idee tot een succesvol prototype te maken. Het resultaat is een shirt dat zo is ontworpen dat je het comfortabel kunt dragen gedurende de hele dag en eenvoudig kan wassen. Via een app kun je aangeven aan welke ondersteuning of ademprogramma je behoefte hebt.

De zachte stimulatie die als een golf over je rug beweegt, herinnert je op subtiele wijze aan de frequentie van de ademhaling die bij dat moment past.

We hebben het prototype voorgelegd aan 80 experts zoals psychotherapeuten, psychosomatische therapeuten, ademcoaches, revalidatieartsen en osteopaten, maar ook mogelijke eindgebruikers laten ervaren wat het MYSA shirt kan. De reacties waren zeer positief en veelbelovend. Door de wachtlijsten in de zorg duurt het vaak een tijd voordat er plaats is bij een therapeut. Met onze ontwikkeling kun je de therapie mee naar huis nemen. Je kunt het zelf doen. Bovendien geeft de technologie extra tools aan therapeuten, omdat de data ook in te zetten is bij het behandelingstraject.

Waar staan jullie nu met de ontwikkeling?

Op dit moment zijn we bezig met het ontwikkelen van een nieuw ontwerp dat een substantieel hoger “Technisch Readiness Level” heeft dan ons huidige prototype. In Q1 volgend jaar gaan we een aanzienlijk aantal shirts produceren, zodat we op grotere schaal kunnen testen via pilot programma’s. We zijn van plan om diverse samenwerkingen aan te gaan met onder andere jeugdzorg, revalidatie- en pijn klinieken maar ook een instituut in stottertherapie, Daarbij integreren we de ademtherapie die zij zelf hebben ontwikkeld in een van onze shirts, zodat we kunnen onderzoeken of gebruikers de therapie zo beter begrijpen en kunnen toepassen. Ons doel is om dieper inzicht te krijgen naar het effect van MYSA op de persoon en hoe MYSA gebruikt wordt; met name na de behandel sessies.  Doordat de data van het shirt gedurende de hele dag beschikbaar is, kunnen we gedetailleerd en nauwkeurig analyseren wat effectief is en wat niet.

De luchtmacht heeft aangeven een verdere test te willen uitvoeren. Tijdens onze eerste tests droegen F-35 piloten een prototype van onze shirts tijdens vluchtsimulaties. Daar zijn hele interessante resultaten uitgekomen, zoals verhoogde alertheid tijdens de vlucht. We gaan dit nu verder onderzoeken en ook of onze technologie bijdraagt aan een versneld herstelproces.

Touchwaves maakt ook onderdeel uit van het istart acceleratieprogramma van imec, bekroond als beste acceleratieprogramma ter wereld. Imec is een vooraanstaand universitair micro-elektronica centrum uit België dat op de HighTech Campus in het Holst Centre functioneert als joint venture met TNO.

Met het istart programma begeleiden ze veelbelovende startups en we zijn trots dat wij de eerste TNO spin-off zijn die voor dit programma is geselecteerd.

Zij begeleiden ons om onze innovatie in een sterk businessmodel te gieten. Ze hebben ook geïnvesteerd in ons bedrijf en onder andere via hun netwerk hebben we een marktonderzoek gedaan dat duizend mensen in de leeftijd van 25 tot 60 heeft geïnterviewd. Daaruit kwam naar voren dat één vierde van deze groep dermate last van stress of angst heeft dat het hun dagelijks leven beïnvloedt. En dat driekwart van deze groep actief op zoek was naar hulp bij hun klachten, maar vaak de tools missen om het goed te managen. Dit inzicht is voor ons waardevol, aangezien het aantoont dat er een duidelijk probleem bestaat en dat mensen graag geholpen willen worden. Ook met een supportsysteem.

Wat heb je nodig om de volgende stap met het bedrijf te nemen?

Zoals eerder aangegeven zijn we momenteel bezig met de voorbereidingen voor onze pilots die gepland staan om in 2024 te worden uitgevoerd. Ons doel is om in 2025 de markt te betreden. In 2024 gaan we een aantal pilots doen met verschillende doelgroepen om ons product, market fit te valideren. We onderzoeken welke doelgroep de juiste is en of zij bereid zijn de prijs te betalen die wij nodig hebben. Ook onderzoeken we de effectieve manier om onze potentiële klanten te bereiken. Therapeuten en klinieken lijken aantrekkelijke kanalen te zijn omdat er al een vertrouwensband bestaat. Bovendien zien therapeuten de waarde van onze technologie en geeft het hen extra tools; door bijvoorbeeld data te monitoren krijgen zij meer inzicht in het gebruik en de behoeften van hun cliënten. Daarbij kan onze oplossing bijdragen aan het verminderen van wachtlijsten.

We zijn nu bezig met het veiligstellen van budget om onze pilots uit te voeren en ons voor te bereiden op de lancering van het product. Vervolgens zijn we van plan om in 2025 een grotere investeringsronde te plannen om ons bedrijf uit te breiden en te laten groeien. Met deze financiering kunnen we onze kosten reduceren, onze resources optimaliseren, MYSA en Touchwaves zichtbaar maken in de markt, ons team laten groeien en onze kanalen en infrastructuur verder ontwikkelen. We krijgen bij die groei de hulp van het acceleratieprogramma en coaches die ons begeleiden.

Waar wil je over vijf jaar staan?

Over vijf jaar streven we ernaar een substantiële verandering teweeg te brengen in het dagelijks leven van mensen die lijden aan angststoornissen. Onze ambitie is om nauw samen te werken met deze doelgroep om een zeer effectief product te ontwikkelen dat naadloos aansluit bij hun specifieke behoeften.

We hebben als doel een community van tienduizend gebruikers op te bouwen, waarmee we rechtstreeks contact hebben om te evalueren hoe zij ons shirt ervaren en hoe we onze producten kunnen verbeteren. Daarnaast streven we ernaar om een toonaangevend B2C-merk te worden in de techmarkt; iets wat vrij ongebruikelijk is in de techmarkt.

Ik hecht veel waarde aan de missie en de waarden die ons merk vertegenwoordigen. Het is essentieel voor ons om aanzienlijke waarde te bieden aan onze gebruikers en tegelijkertijd een geweldige customer support te bieden met een hoog servicelevel. Daarnaast is het van belang dat we werken met geoptimaliseerd onderzoek en ontwikkeling, zodat we onze technologie op een zeer kosteneffectieve wijze verder kunnen verbeteren en schaalbaar ontwikkelen.

Met Touchwaves streven we ernaar om niet alleen op het gebied van ademwerk te innoveren, maar ook om andere applicaties en technologieën te ontwikkelen voor diverse doelgroepen.

We zien veelbelovende mogelijkheden voor deze technologie, met name in de medische sector. De interesse van mensen om te betalen voor een pijnverlichtende applicatie met haptische feedback bevestigt het potentieel van onze plannen. Ons doel over vijf jaar is om op deze fundamenten een solide positie te hebben opgebouwd in de markt, waarbij we een tastbare impact hebben op het dagelijks functioneren van mensen die kampen met angststoornissen en ander gerelateerde aandoeningen die hun levens beperken.

Hoe kan het Brainport Ecosysteem je helpen om de doelen te bereiken?

We werken met kleine, lokale bedrijven zoals 2M in Valkenswaard of TracXon in Eindhoven. Omdat er veel contactmomenten zijn vind ik nabijheid, toegankelijkheid en flexibiliteit heel belangrijk. Het ecosysteem van Eindhoven is wereldberoemd. Zelfs in Singapore staat de stad bekend als tech hub, hoe leuk is dat? Het mooie aan deze regio vind ik de wil om samen te werken; iedereen is bereid om je te helpen, waardevolle tips te geven of warme introducties te verzorgen.

Het zou mooi zijn als we op korte termijn een aantal regionale bedrijven vinden die willen deelnemen aan onze pilots zoals regionale zorgproeftuinen, zodat we onze MYSA-shirts straks ook kunnen testen met instellingen uit de regio. Toegang tot financiering is ook belangrijk voor ons. Zo hebben we met de BOM en BSF en via een financieringstafel pitches geoefend en voorbereid. Aan zo’n tafel zitten bijvoorbeeld ook banken die ons voorzagen van interessante feedback waardoor we onze pitch kunnen verbeteren. Dat was heel waardevol.

En niet te vergeten, toegang tot talent. We hebben bijvoorbeeld samengewerkt met de Innovatie Hub powered by Fontys, waarbij een groep studenten functioneerde als consultancy groep en hebben we studenten van TU/e hebben die betrokken zijn bij MYSA. Dit soort initiatieven zijn helpend voor ons én de studenten. Wij zijn female founded. Dat vinden we belangrijk, maar het is niet iets waar we de nadruk op leggen.

We hebben elkaar gevonden omdat we complementaire vaardigheden hebben, niet zozeer omdat we vrouw zijn.

Het is wel bemoedigend om te zien dat er steeds meer aandacht komt voor vrouwelijk ondernemerschap in de tech wereld. Ik zou het fantastisch vinden om contact te leggen met andere vrouwelijke ondernemers uit deze regio, actief in de deeptech zodat we van elkaar kunnen leren, kunnen stimuleren en ondersteunen. Mochten er vrouwen dit lezen en zich hiervoor enthousiasmeren neem dan graag contact met mij op!

Welke vraag heb je aan andere pioniers binnen Medtech?

Welke innovatieve strategieën zijn cruciaal bij het opschalen van een startup naar een scale-up? Ik ben benieuwd naar de 'lessons learned' en slimme, innovatieve stappen voor een succesvolle overgang in deze spannende fase.

Wil je ook samen met ons innoveren?

Schrijf je in voor de MedTech Community.