Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Bijeenkomst Reskilling in Brainport: ‘Zij-instroom is waardevol, maar óók complex en maatwerk’

Drie jaar geleden startten gemeente Eindhoven, gemeente Helmond en Brainport Development ‘Reskilling in Brainport’. Een project om krapte op de arbeidsmarkt te verminderen door het versterken van zij-instroom. In totaal begonnen 189 zij-instromers met een nieuwe baan of opleiding. En net zo belangrijk: er werden structurele samenwerkingsverbanden opgezet. Een groot deel van die samenwerkingspartners was aanwezig bij de afsluitende bijeenkomst op donderdag 30 november. Daar deelden zij hun opgedane kennis en ervaringen met elkaar.

Geschreven door Brainport Eindhoven

04 december 2023

Drie jaar geleden startten gemeente Eindhoven, gemeente Helmond en Brainport Development ‘Reskilling in Brainport’. Een project om krapte op de arbeidsmarkt te verminderen door het versterken van zij-instroom. In totaal begonnen 189 zij-instromers met een nieuwe baan of opleiding. En net zo belangrijk: er werden structurele samenwerkingsverbanden opgezet. Een groot deel van die samenwerkingspartners was aanwezig bij de afsluitende bijeenkomst op donderdag 30 november. Daar deelden zij hun opgedane kennis en ervaringen met elkaar.

Geschreven door Brainport Eindhoven

04 december 2023


‘De afgelopen drie jaar hebben we veel uitgeprobeerd en vooral ook veel geleerd’, trapte Richard Kerste, senior projectmanager Arbeidsmarkt bij Brainport Development, de bijeenkomst af. ‘Zij-instroom werkt, maar is geen quick fix, weten we nu. Het vraagt om maatwerk. Tegelijkertijd ben ik trots op het resultaat: samen met werkgevers, opleiders en andere partners hebben we structurele zij-instroomroutes ingericht. Daaruit blijkt wel dat samenwerken de kern is. Alleen kunnen we dit arbeidsprobleem niet oplossen.’

50.000 extra mensen nodig

Hoewel de krapte op de arbeidsmarkt nu al flink zichtbaar is, lopen de tekorten de komende jaren alleen maar verder op. Zeker in kraptesectoren zoals de zorg, techniek en IT. Reskilling in Brainport richtte zich dan ook met name op zij-instroom in die sectoren. Hoe groot het probleem werkelijk is, schetste Paul van Nunen, directeur Brainport Development, tijdens de bijeenkomst. ‘Er komt een gigantisch arbeidstekort aan. De komende tien jaar hebben we in de Brainportregio in techniek en IT alleen al bijna 50.000 extra mensen nodig. Waar we nu spreken over mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, gaat het straks over werkgevers met een afstand tot de arbeidsmarkt.’ Hij vindt het dan ook belangrijk dat álles wordt aangegrepen om de krapte op de arbeidsmarkt te verminderen. ‘Zij-instroom is één van de instrumenten die hierbij helpt. Maar er is meer nodig. Juist door verschillende interventies naast elkaar uit te voeren, kunnen we dit probleem te lijf gaan.’

Krachtig samenwerken

Bij het project werden ook de krachten van twee arbeidsmarktregio’s in Brainport (Zuidoost-Brabant en Helmond-De Peel) gebundeld. Partners uit beide regio’s haakten aan. Denk aan Leerwerkloket Zuidoost-Brabant, Leerwerkloket Helmond-De Peel, Transvorm, Lefgozer, Senzer, Ergon en UWV. ‘Die samenwerking smaakt naar meer’, gaf wethouder Martijn de Kort van de gemeente Helmond aan. ‘We hebben elkaar nodig.’ Dat geldt volgens hem ook voor werkgevers uit de Brainportregio. ‘Zij-instroom is een thema van ons allemaal. Daarom is het belangrijk dat werkgevers betrokken zijn én anders naar talent gaan kijken.’

Geef zij-instromers een kans

Precies daar bleek een van de uitdagingen van het project te zitten: hoewel nieuw personeel broodnodig is, stonden werkgevers nog niet meteen in de rij toen de omscholingsroutes gelanceerd werden. Zo vertelde Patricia van der Linden, directeur bij Summa ICT: ‘Samen met ROC Ter AA hebben we een zesweekse opleiding opgezet, die zij-instromers omschoolt tot techsupportmedewerker. Vanochtend sprak ik nog met de deelnemers. Hun boodschap? Heb als werkgever het lef om ze een kans te geven. Ondanks hun enorme drive blijft voor sommigen de deur naar het werkveld nog altijd gesloten.’ Een voorbeeld van een werkgever die wél anders naar talent durft te kijken, is ouderenzorgorganisatie Zorg in Oktober. Willy Verkuijlen, manager HR: ‘Waar we voorheen keken of iemand bevoegd was, kijken we nu naar iemands bekwaamheid. We bieden zij-instromers een kans en krijgen daar heel betrouwbare en gemotiveerde medewerkers voor terug. Zulke mensen wil je niet laten lopen.’

Over de toekomst

Na deze sprekers blikten de aanwezigen in groepjes terug én vooruit. Wat hebben zij geleerd over zij-instroom? En hoe zien zij de toekomst? Daaruit kwamen verschillende conclusies en ideeën naar voren, zoals het breed aanbieden van een zij-instroomprogramma, óók voor anderstaligen. Of de werkgevers die zij-instromers wél een kans bieden ambassadeurs maken. Over de toekomst is ieder groepje het eens: die moet er voor zij-instromers zijn. Richard Kerste: ‘Het project is afgerond, maar onze aanpak krijgt een plek in de regionale werkcentra in Helmond en Eindhoven. Ook blijf ik namens Brainport Development komend jaar een aanjaagrol houden. De lessen die we geleerd hebben, nemen we mee zodat we er hopelijk nóg meer aandacht voor zij-instroom in de Brainportregio komt. Want dat zij-instromers heel waardevol zijn, dat is zeker!’

Meer over Reskilling in Brainport

Wil je meer weten over het project Reskilling in Brainport en de bereikte resultaten? Die vind je, samen met verhalen van zij-instromers, werkgevers, opleiders en projectpartners, in dit boekje:

Klik hier! Arrow icon

Het project Reskilling in Brainport is mogelijk gemaakt door de financiële steun van:
- Metropoolregio Eindhoven, in het kader van de Herstelaanpak Breed Economisch Vestigingsklimaat
-  Provincie Noord-Brabant