Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Waterstoftransitie

Groene waterstof wordt gezien als een belangrijk onderdeel van de transitie naar een schone, betaalbare energievoorziening en een CO2 neutrale industrie.

Waterstof kan zowel gebruikt worden voor de productie van hoge temperatuurwarmte voor de industrie als voor lage temperatuurwarmte voor de gebouwde omgeving, voor de productie van elektriciteit, en als brandstof voor transport en vervoer. Groene waterstof wordt gemaakt op basis van elektrolyse van water met duurzame elektriciteit, zoals zon en wind.

Waterstof in Brainport Eindhoven  

Op dit moment is nog bijna alle geproduceerde waterstof 'grijs', het wordt gewonnen uit een reactie tussen 'hoge-druk-stoom' en methaan, waarbij ook CO2 vrijkomt. De uitdaging is om waterstof duurzaam, en daarbij ook betaalbaar te produceren. Dit vraagt om kennis en machines vanuit de High Tech Systems en Materials-sector (HTSM), en een high tech manier van denken waarbij rekening wordt gehouden met standaardisatie en opschaling van technologie. De HTSM-sector in Brainport Eindhoven beschikt over deze benodigde kennis en kunde, op het gebied van elektrochemische conversie & materialen, meet- en detectietechnologie, productietechnieken en kostenefficiënt produceren. Brainport Eindhoven richt zich daarom niet op het grootschalig produceren van waterstof, maar juist op de ontwikkeling van de technologie zodat ook in andere regio’s grootschalige productie van groene waterstof kosten-efficiënt gerealiseerd kan worden.  

Daarnaast zijn in de regio kleinschalige initiatieven om waterstof te produceren gerealiseerd zodat de technologie kan worden ingezet in de gebouwde omgeving en industrie. Zo werken de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, Brainport Development, Force Renewable Energy en Interreg -DOEN op het Kempisch bedrijvenpark in Hapert aan het realiseren van de eerste GreenH2UB. De GreenH2UB is een waterstoffabriek welke, door middel van elektrolyse, duurzaam opgewekte energie van wind- en zonneparken omzet in groene waterstof. De groene waterstof kan vervolgens gebruikt worden door industriële afnemers.
Ook wordt er gewerkt aan het realiseren van een waterstof corridor met voldoende tank-infrastructuur tussen Rotterdam – Brainport – Venlo. Dit laatste is belangrijk als randvoorwaarde in de verbinding van waterstof met de zware bedrijfsvoertuigen die in de regio geproduceerd worden door DAF, VDL en E-trucks Europe.  

Best practices

Volgende pagina

CO2 neutrale industrie