Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Zeven miljoen euro voor betere voorzieningen in de hele regio

Voor de ontwikkeling van de regio is het belangrijk te investeren in goede voorzieningen voor iedereen: een prettig woonklimaat voor alle 800.000 inwoners van onze regio. Om verbindingen tussen die inwoners te versterken en meer mensen mee te laten doen stelt Brainport Development via een financieringsregeling zeven miljoen euro aan Rijksbijdrage beschikbaar.

Geschreven door Brainport Eindhoven

30 januari 2020

Voor de ontwikkeling van de regio is het belangrijk te investeren in goede voorzieningen voor iedereen: een prettig woonklimaat voor alle 800.000 inwoners van onze regio. Om verbindingen tussen die inwoners te versterken en meer mensen mee te laten doen stelt Brainport Development via een financieringsregeling zeven miljoen euro aan Rijksbijdrage beschikbaar.

Geschreven door Brainport Eindhoven

30 januari 2020


Paul van Nunen, directeur Brainport Development: “De Regio Deal is niet alleen bedoeld voor innovatie, maar ook als ondersteuning voor voorzieningen in de hele regio. Daarom hebben we in de Regio Deal deze financieringsregeling vormgegeven. Ik vind het een prachtig resultaat dat we met de subregio’s een gezamenlijke lijst met projecten hebben kunnen opstellen om belangrijke voorzieningen in de hele regio te ondersteunen.”  

Projecten 

De ingediende projecten richten zich op verschillende onderdelen van het voorzieningenpakket van de regio. Zo zijn er projecten die zich richten op cultuur en cultuurhistorie, maar ook andere voor natuur- en sportvoorzieningen. “De subregio’s weten als allerbeste waar behoefte aan is. Dat zie je weerspiegeld in de breedte van de projecten,” zegt Van Nunen. De ingediende projecten moesten minimaal vijftig procent cofinanciering hebben om in aanmerking te komen voor deze financieringsregeling, een eis van de Regio Deal.  

Elka Vuteva van Natuurgrenspark De Groote Heide is blij met de toegekende financiering. “Wij zien de subsidie als een bevestiging dat we als Natuurgrenspark De Groote Heide, samen met onze partners, klaar zijn voor de volgende stap. Op deze manier leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van de Brainportregio en het optimaal inzetten van de kracht van het gebied voor inwoners én bezoekers. Daar zijn we trots op." 

De Kunst- en cultuurroute is een ander voorbeeld van een project dat financiële ondersteuning krijgt. Daan de Kort, wethouder Veldhoven: “Een bloeiende economie staat niet op zichzelf. Kunst en cultuur zijn een belangrijk onderdeel van een goed vestigingsklimaat. Ik ben daarom ook trots op deze kunst- en cultuurroute, waarmee we een sterkere verbinding kunnen maken tussen stad en land. Elke plek in onze regio heeft zijn eigen identiteit die tot leven komt in het gevarieerde aanbod. Fijn dat de Regio Deal dit mogelijk heeft gemaakt!” 

Project 

Regio(‘s) 

Werkzaamheden 

Samenwerking tussen instellingen voor podiumkunsten 

Eindhoven, Helmond, Valkenswaard, Bergeijk en Veldhoven 

O.a. gezamenlijk programmeren, ontwikkelen gezamenlijke communicatie en toegankelijkheid voor internationals vergroten 

Bibliotheken van de toekomst 

gehele regio 

O.a inspelen op het veranderende aanbod van de bibliotheek met bijvoorbeeld programma’s als leven lang leren (o.a. digitalisering) en inspelen op de veranderende interactie met de community van gebruikers en leden van bibliotheken 

Kasteel Gemert 

Gemert-Bakel 

Restauratie en herontwikkeling van het kasteel (cultuur-historisch erfgoed), openstelling voor breed publiek. 

Sport- en beleefcampus De Braak 

Helmond 

Ondersteuning bij de ontwikkeling van deze campus gericht op inrichting van de openbare ruimte (sport- en spelelementen) en een living lab (data-gerichte ontwikkelingen) 

Vincentre 

Nuenen 

Herontwikkeling en inrichting van het museum, ontwikkelen educatief programma 

Kunst- en cultuurroute 

Veldhoven, Best, Oirschot, Eindhoven, Waalre, Geldrop-Mierlo, Son en Breugel 

Realisatie nieuwe kunstelementen en aanleggen route om elementen in de regio met elkaar te verbinden en beter bereikbaar te maken. 

Cartierheide 

Bladel, Eersel 

Aanleg uitkijktoren in het natuurgebied en verbreden van de recreatieve fietspaden in het gebied en de aansluiting met de omgeving om de beleving en toegevoegde waarde van de Cartierheide een impuls te geven. 

Theater de Kattendans 

Bergeijk 

Upgrade en herontwikkeling van het huidige theater. 

Atletiek in de volle breedte 

Reusel-De Mierden 

Verbeteren van de bestaande atletiekaccommodatie in Reusel om zo in te springen op ontwikkelingen om meer mensen aan het sporten te krijgen en kansen te creëren voor verschillende doelgroepen. Atletiek als middel, waarmee het bijdraagt aan de impact op sociaal gebied (participatie en inclusie). 

Natuurgrenspark De Groote Heide 

Heeze-Leende, Cranendonck, Valkenswaard 

Realiseren nieuwe voorzieningen in en aan de randen van het natuurgebied door de realisatie van toegangspoorten om daarmee gebruik van het gebied te stimuleren en de herkenbaarheid en belevingswaarde van het gebied te vergroten. 

Sport & Vitaliteit 

Heeze-Leende, Cranendonck en Valkenswaard 

Realisatie van duurzame sportinfrastructuur op verschillende locaties en voor verschillende sporten, waaronder hockey, padelsport en indoor sporten. Investeringen in upgrade van velden, banen en sporthallen. Hiermee creëren de gemeenten een inclusief sportklimaat in de regio. 

 

 

Regio Deal 

De Regio Deal Brainport Eindhoven fungeert met een financiële impuls van 370 miljoen euro als vliegwiel voor de langjarige samenwerking tussen Rijk en regio in het kader van de Brainport Nationale Actieagenda (BNA). Met de BNA zetten Rijk en regio samen in op het versterken van de economische kracht van de regio. Ze richten zich op het aanpakken van knelpunten (tekort aan talent en achterblijvend vestigingsklimaat) en benutten van kansen (kennis, innovatie & ondernemen, digitalisering en maatschappelijke innovaties).