Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Scholen delen kennis en ervaring over internationale kinderen in de klas

Geschreven door Brainport Eindhoven

28 november 2022

Geschreven door Brainport Eindhoven

28 november 2022

In Brainport Eindhoven is er de laatste jaren een grote toename van internationals – zowel kennis- als arbeidsmigranten en statushouders –die langer in onze regio blijven. Dit is een verrijking voor onze samenleving, maar het vraagt wel iets van ons allemaal. Voor een inclusieve en sterke samenleving in Brainport Eindhoven is het van belang dat ook internationals goed mee kunnen doen in onze maatschappij. Hierbij speelt onderwijs een belangrijke rol.

Programma Internationalisering Onderwijs
 
In de ideale situatie kunnen kinderen met internationale ouders op alle scholen in de regio terecht. Daarnaast zijn er scholen die zich hier meer op toeleggen en in specialiseren; zodat zij ook de andere scholen in hun omgeving en bestuur kunnen helpen" zegt Dennis Witsiers, regionale coördinator Internationalisering Onderwijs bij Brainport. Om scholen en onderwijsprofessionals hierbij te ondersteunen heeft Brainport het programma ‘Internationalisering Onderwijs’ opgezet. Enerzijds om regulier Nederlands onderwijs ook toegankelijk te maken voor de kinderen van internationals. Anderzijds om alle kinderen in de regio de internationale vaardigheden mee te geven die belangrijk zijn in de toekomstige arbeidsmarkt. Eén onderdeel hiervan is het bij elkaar brengen en ondersteunen van scholen met relatief veel kinderen van internationals.

Scholen met relatief veel kinderen van internationals
In de regio zijn er al diverse scholen waar op dit moment al relatief veel kinderen van internationals naar toe gaan. Vanuit Brainport ondersteunen we deze scholen en brengen we ze bij elkaar. Een belangrijk onderdeel is het delen van kennis en ervaringen. Drie keer per jaar worden bijeenkomsten georganiseerd. Deze bijeenkomsten zijn een combinatie van kennis van buitenaf én het delen van ervaringen tussen de scholen. Dit najaar is een kleine groep scholen naar Brugge geweest om ook inspiratie op te halen uit het buitenland (lees onderaan deze pagina een korte terugblik).

Daarnaast krijgen de scholen ook individuele ondersteuning vanuit Brainport. In een projectplan formuleren de deelnemende scholen welke activiteiten ze willen ondernemen voor de internationale kinderen op de school. Voorbeelden zijn: het aanbieden van extra Nederlands aan kinderen die geen Nederlands spreken, het opzetten en uitvoeren van een taalklas, meer aandacht voor moedertaal en meertaligheid op school, ouderbetrokkenheid van internationale ouders vergroten, meer Engels op de school of het gericht werken aan NT-2 beleid. Vanuit Brainport ontvangen de deelnemende scholen zowel inhoudelijk als financieel ondersteuning om hun projectplan uit te voeren.

Ook meedoen?
Zijn er op jouw school ook relatief veel kinderen van internationals? Of merk je een toename van het aantal internationale leerlingen? En zou je graag met andere scholen samen optrekken?

We breiden het netwerk, dat nu bestaat uit 17 scholen, graag uit! In deze ronde is er plek voor maximaal 5 nieuwe basisscholen. Bij interesse kan je een mail sturen naar Dennis Witsiers.

De volgende bijeenkomst is op donderdag 26 januari van 16.00 tot 19.00 uur bij Brainport Development.

Werkbezoek Brugge
Op donderdag 29 september ging een kleine groep scholen op werkbezoek in Brugge, België. Deze bijeenkomst bracht onderwijsprofessionals uit Brainport en Brugge bij elkaar. Het doel van deze bijeenkomst was inspiratie opdoen over internationalisering van het onderwijs in een andere regio en een ander land. Maar ook elkaar als onderwijsprofessionals uit Brainport beter leren kennen.

Na de eerste kennismaking in de bus op weg naar Brugge volgde er een bezoek aan en inspirerende rondleiding door Mind- and Makerspace (MaM) Brugge. Daarna vertrok de bus richting het bestuurskantoor van de Impact Scholengroep waar de onderwijsprofessionals tijdens een heerlijke lunch kennismaakten met enkele schoolleiders uit Brugge. Na al deze indrukken werd er natuurlijk ook nog even genoten van wat vrije tijd in het centrum van Brugge voordat we weer aan de terugreis begonnen. Na een vermoeiende, maar inspirerende en gezellige dag vertrok iedereen weer met nieuwe ideeën en contacten naar huis. Voor herhaling vatbaar!

Het is inspirerend elkaars ervaringen te delen over het dagelijks onderwijs in het algemeen en gericht op internationalisering en wereldburgerschap in het bijzonder

Marc Strik, coördinator Internationalisering bij PlatOO over het werkbezoek aan Brugge.