Ontdek Brainport Eindhoven

In technologieregio Brainport Eindhoven werken we als denkers en als doeners slim samen. De mogelijkheden zijn eindeloos binnen Brainport. Ontdek, leer en groei.

Wat is Brainport Eindhoven?

De innovatiekracht van Brainport

De strategie

Brainport Development

PSV & Brainport Eindhoven

Sluiten Close

Brainport Eindhoven voor jou

Of je hier nu studeert, werkt of onderneemt; Brainport biedt eindeloos veel kansen om te groeien. Jouw succes wordt hierin bepaald door de manier waarop je jouw uitdagingen overwint. Voor ondersteuning kun je hiervoor op verschillende plekken binnen Brainport terecht. Om je kennis te verbreden, nieuwe inzichten op te doen of om gewoon een antwoord op je vraag te krijgen.

Ondernemen

Werken

Leren

Sluiten Close
Sluiten Close

Ontwikkelvisie maakt gebied Fellenoord visitekaart van Brainport Eindhoven

Het gebied Fellenoord, ten noorden van het Centraal Station Eindhoven, moet het visitekaartje worden van Brainport Eindhoven. De ambities voor het gebied hangen nauw samen met de ontwikkeling naar een internationaal knooppunt dat goed bereikbaar is en waar het goed wonen, werken en verblijven is.

Het gebied Fellenoord, ten noorden van het Centraal Station Eindhoven, moet het visitekaartje worden van Brainport Eindhoven. De ambities voor het gebied hangen nauw samen met de ontwikkeling naar een internationaal knooppunt dat goed bereikbaar is en waar het goed wonen, werken en verblijven is.

Geschreven door Provincie Noord-Brabant

05 februari 2021

Bedankt voor je inschrijving.


Dat staat in de Ontwikkelvisie Fellenoord die het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven voorlegt aan de gemeenteraad, en waarmee Gedeputeerde Staten hebben ingestemd.

“De transformatie van het gebied, en aan de centrumzijde is dat al gestart met plan district E, past bij de opgaven van de provincie om te zorgen voor een aantrekkelijk, bereikbaar en concurrerend Brabant”, aldus gedeputeerde Erik Ronnes van Wonen en Ruimte. De ontwikkeling van Fellenoord is dan ook duurzaam, de energietransitie en klimaatadaptatie worden meegenomen in de plannen die zorgen voor een aantrekkelijke stedelijke plek die internationaal ook meetelt en daarmee het Brabantse stedelijk netwerk versterkt. Daarom is ook een goede regionale ontsluiting van het openbaar vervoer van belang en ontwikkeling van zogenoemde multimodale knooppunten waarbij op een slimme manier verschillende vervoersmogelijkheden aan elkaar gekoppeld worden, van internationale treinverbindingen tot een fietsenkelder en goede buslijnen.

Bijdrage aan sterke en competitieve economie

De ontwikkeling van Fellenoord draagt bovendien bij aan de uitvoering van de Brainport Nationale Actieagenda. Rijk, provincie en regio hebben daarin een gezamenlijke strategie en doelgerichte acties vastgelegd om te zorgen dat Brainport Eindhoven bij blijft dragen aan een sterke en competitieve economie in ons land. Zo heeft het Rijk onder meer in 2020 prioriteit gegeven aan dit gebied om de komst van 7500 woningen versneld mogelijk te maken.

De gemeenteraad van Eindhoven is bevoegd om de ontwikkelvisie definitief vast te stellen. De visie ligt naar verwachting half maart bij de gemeenteraad voor ter besluitvorming.

Concrete uitwerking volgt in samenwerkingsovereenkomst

Nu deze visie er is, kunnen marktpartijen met voorstellen komen voor de ontwikkeling van het gebied. Gemeente Eindhoven werkt met de provincie samen als het gaat om ingrepen waarvoor de overheden verantwoordelijk zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om de openbare ruimte en het busstation, maar ook het voeren van de regie op functies die er komen. Om die samenwerking concreter te maken stellen beide overheden later dit jaar een samenwerkingsovereenkomst op. De Eindhovense gemeenteraad en Provinciale Staten worden hierbij nadrukkelijk betrokken.

Erik Ronnes door © Wim Roefs