Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Onderzoek: hoe bind je Tech- en IT-studenten langdurig aan de Brainportregio?

Ieder jaar studeren duizenden internationale Tech en IT-studenten af aan de TU/e, Fontys, Tilburg University en Avans. Deze talentvolle werknemers zijn zeer welkom in Brabant en de Brainportregio en de vraag naar deze talenten is dan ook groot. Toch vertrekt een deel van hen na de studie weer naar hun thuisland. In het onderzoek ‘Talent Journey – Brabant International Students’ gaat Brainport Eindhoven op zoek naar de beweegredenen van die studenten om na hun studie weer huiswaarts te keren. Brainport hoopt met die inzichten deze internationale kenniswerkers in spe in de toekomst voor de regio te behouden.

Geschreven door Brainport Eindhoven

22 maart 2021

Ieder jaar studeren duizenden internationale Tech en IT-studenten af aan de TU/e, Fontys, Tilburg University en Avans. Deze talentvolle werknemers zijn zeer welkom in Brabant en de Brainportregio en de vraag naar deze talenten is dan ook groot. Toch vertrekt een deel van hen na de studie weer naar hun thuisland. In het onderzoek ‘Talent Journey – Brabant International Students’ gaat Brainport Eindhoven op zoek naar de beweegredenen van die studenten om na hun studie weer huiswaarts te keren. Brainport hoopt met die inzichten deze internationale kenniswerkers in spe in de toekomst voor de regio te behouden.

Geschreven door Brainport Eindhoven

22 maart 2021


Inzicht krijgen in het oriëntatie- en beslisproces van internationale studenten. Dat was het doel van dit onderzoek, vertelt projectmanager Brabant International Students Mira Dreessen. En dan vooral meer inzicht in de Internationale student, naar aanleiding van de algemene talent journey van de Provincie Noord-Brabant in 2019. Dreessen is zelf van oorsprong Duits. Ze koos bijna tien jaar geleden bewust voor Nederland vanwege de cultuur die haar aanspreekt. ‘Waarom kiest de ene student voor een carrière in Brainport en kiest de ander ervoor om terug te keren naar de geboortegrond? Het rapport naar aanleiding van het onderzoek omschrijft de momenten die een belangrijke rol spelen in die beslissing. Het onderzoeksbureau is met studenten in gesprek gegaan en heeft bij hen ingespeeld op het onderbewustzijn, om zo écht de diepte in te gaan. We willen helder krijgen wat we er samen als regio aan kunnen doen om deze doelgroep te binden. Want niet alleen mooie banen zijn belangrijk, ook een goed vestigingsklimaat en een sociaal netwerk blijken doorslaggevend te zijn voor de studenten.’

Work-life balance

Een van de aandachtspunten die naar voren komt uit het rapport: breng studenten op tijd in aanraking met het bedrijfsleven. ‘Zodat ze bewust kunnen ervaren of de Nederlandse manier van werken hen bevalt’, aldus Dreessen. Want eenmaal ‘binnen’, blijkt dat veel studenten te spreken zijn over de ‘work-life balance’ in de Brainportregio. Zo vertelt een voormalig internationale student en inmiddels medewerker in het rapport: ‘Het Nederlandse werkende leven heeft me op een positieve manier verrast, het is de reden waarom ik hier gebleven ben. In vergelijking tot mijn geboorteland, wordt hier veel aandacht besteed aan het welzijn van medewerkers. Het draait in Nederland niet alleen om het maken van winst, maar werkgeluk is ook belangrijk. Bovendien is het werktempo hier aangenaam.’

Solliciteren in Nederland

In aanraking komen met dat Nederlandse werkveld blijkt vaak makkelijker gezegd dan gedaan. ‘We merken dat bij veel studenten ‘the fear of becoming irrelevant’ speelt. Ze willen van toegevoegde waarde zijn voor de samenleving. Ik denk dat de ingrediënten daarvoor aanwezig zijn in deze regio: er is hier volop ruimte om impact te maken. Dat duidelijk maken aan internationale studenten, kan eraan bijdragen dat ze ervoor kiezen in Nederland te blijven’, vertelt Dreessen. Maar zelfs als studenten een baan voorbij zien komen, wat niet altijd meevalt omdat ze geen ‘kruiwagen’ hebben zoals sommige Nederlandse studenten, blijkt het sollicitatiegesprek vaak een drempel. ‘Ze weten niet altijd hoe een sollicitatieproces er in Nederland uitziet. Daarnaast vragen ze zich af wat reguliere salarissen voor hun vakgebied zijn. De behoefte aan een mentor uit het bedrijfsleven is dus groot, blijkt uit dit rapport’, vertelt Dreessen. ‘Ik denk dat alumni hierin een belangrijke rol kunnen spelen.’

Investeren in de taal

Hoe belangrijk het is om de taal te spreken, begrijpen veel buitenlandse alumni met terugwerkende kracht. Tijdens hun studie focussen ze zich op het behalen van de best mogelijke papieren, waardoor het sociale aspect en het beheersen van de taal erbij in kan schieten. En die twee zaken zijn belangrijk om de werknemers van morgen te binden. ‘Er worden wel cursussen aangeboden op de onderwijsinstellingen, maar dat voelt vaak als een extra taak. We moeten duidelijk maken dat Nederlands leren bijdraagt aan het sociale aspect’, stelt Dreessen. Of zoals in het rapport te lezen valt: ‘Tijdens mijn studie had ik geen tijd om Nederlands te leren en gaf ik het geen prioriteit. Inmiddels weet ik dat het beheersen van de Nederlandse taal belangrijk is om een baan te vinden. Als ik de tijd terug kon draaien, had ik meer tijd besteed aan het onder de knie krijgen van de taal.’

Samen aan de slag

In het rapport staan volop aanknopingspunten om de studenten van nu ook morgen te binden aan de Brainportregio. 'We moeten nu samen de handschoen oppakken, als onderwijs, bedrijfsleven en Brainport Eindhoven. Zo kunnen we er samen voor te zorgen dat deze talentvolle Tech en IT-studenten ook in de toekomst kunnen bijdragen aan de Brainportregio.’

Meer weten?

Wil je graag bijdragen aan het aantrekkelijker maken van de regio voor internationale studenten? Heb je tips? Neem dan contact op met Mira Dreessen via: m.dreessen@brainportdevelopment.nl.

Download hier het rapport Arrow icon