Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Onderwijs en bedrijfsleven slaan de handen ineen bij Techniekcentrum Brainport

Het Techniekcentrum Brainport in Deurne, dat begin 2019 is geopend, is een plek waar de arbeidsmarkt en het onderwijs dichter tot elkaar komen. “Hier dichten we de kloof tussen de vraag van bedrijven naar goed geschoolde krachten en wat er momenteel door scholen wordt afgeleverd. Dat is namelijk vaak niet toereikend: niet in aantallen en niet in wat ze kunnen”, vertelt Harm Walda, locatiebeheerder bij het Techniekcentrum Brainport.  

Geschreven door Brainport Eindhoven

10 oktober 2019

Het Techniekcentrum Brainport in Deurne, dat begin 2019 is geopend, is een plek waar de arbeidsmarkt en het onderwijs dichter tot elkaar komen. “Hier dichten we de kloof tussen de vraag van bedrijven naar goed geschoolde krachten en wat er momenteel door scholen wordt afgeleverd. Dat is namelijk vaak niet toereikend: niet in aantallen en niet in wat ze kunnen”, vertelt Harm Walda, locatiebeheerder bij het Techniekcentrum Brainport.  

Geschreven door Brainport Eindhoven

10 oktober 2019


Om vraag en aanbod beter op elkaar aan te laten sluiten, is er een andere manier van werken nodig. “We hebben hier BBL leerlingen van de opleidingen Verspanen, Allround Verspanen, Plaat & Constructie en Allround Plaat & Constructie. Dat zijn allemaal leerlingen op mbo niveau 2 en 3 die hier praktijkkennis komen opdoen. Als je een BBL-traject volgt ga je normaal gesproken één dag naar school en werk je vier dagen. Hier kiezen we voor twee dagen school en drie dagen werk. Daarmee verkorten we het traject. De ene schooldag wordt ingevuld met theorie door een docent van ROC Ter AA. Tijdens de andere schooldag staan de leerlingen samen met praktijkopleiders aan de machines. Die machines zijn nieuw aangekocht of ter beschikking gesteld door bedrijven. Zo werken de leerlingen met moderne apparaten die ook in het bedrijfsleven gebruikt worden en sluit hun manier van werken direct aan bij die van het bedrijfsleven.”

Regiogedachte 

“In de Peelregio is veel techniek te vinden. Het gebeurt niet alléén in die grote toren in Veldhoven (ASML, red.). Daaromheen zit een hele supply-keten, zoals de metaalbewerking, die nodig is om aan de vraag van de grote OEM’ers (Original Equipment Manufacturers, red.) te kunnen voldoen. Daarnaast is de Peelregio van oudsher een agrofood omgeving waar veel in is geautomatiseerd. Die bedrijvigheid hier in het zuiden en zuidoosten groeit steeds meer. Het Techniekcentrum Brainport is echt ontstaan vanuit het regionale bedrijfsleven en dat is voor deze regio uniek.” Als voorzitter van de vereniging van bedrijven Techniekcentrum is Arjen Vos van Verbi daarom ook sterk betrokken bij de ontwikkeling van de leeromgeving.

Hybride leeromgeving

Op de vraag of het Techniekcentrum Brainport een hybride leeromgeving mag worden genoemd, antwoord Harm: “Jazeker. Het is een initiatief waarbij we een praktijkopleider voor de klas zetten. Iemand die aan de ene kant met z’n voeten in de klei staat en aan de andere kant zijn kennis en kunde graag over wil brengen en daarmee een toegevoegde waarde wil hebben. Als we het over een leven lang ontwikkelen hebben, is iedereen het erover eens dat we juist die mensen voor de klas moeten hebben, maar aan andere kant: ga ze maar eens vinden. We hebben nu elf bedrijven verenigd. Onze ambitie is natuurlijk om meer bedrijven te laten aansluiten. Commitment is essentieel daarbij: het vraagt best wat om machines uit te lenen en je mensen een deel van de week kwijt te zijn op de werkvloer om de jongeren op te leiden. Maar dat is investeren in toekomstige aanwas  van talent voor de regio. Door het zo te doen, sluiten de kennis en kunde veel beter aan bij wat er nodig is in het bedrijfsleven.”

Eerste resultaten

“Vorig jaar zijn we gestart met een kleine groep  van vijftien leerlingen. In september zijn de eerste twee leerlingen klaar. Die zijn naadloos ingestroomd bij het bedrijf dat ze heeft opgeleid. Het aantal leerlingen is dit jaar verder gegroeid door meer naamsbekendheid en we hopen de komende jaren die gezonde groei door te kunnen zetten.”  
 
Harm geeft daarnaast de mogelijkheden aan die deze omgeving biedt voor leven lang ontwikkelen. “Nu het onderwijs en de arbeidsmarkt via het Techniekcentrum Brainport dichter tot elkaar komen, is het idee om steeds meer technisch onderwijs modulair aan te gaan bieden. Daardoor krijgen de werknemers in de regionale maakindustrie de mogelijkheid tot een leven lang ontwikkelen. Neem nu medewerkers die al jaren in dienst zijn bij een bedrijf. Die hebben vaak geen zin om weer een hele mbo-opleiding te starten om bij te blijven. Modulair aanbod in het onderwijs maakt de drempel tot het blijven ontwikkelen lager.”

Meer informatie?

Neem gerust contact op met Harm via: h.walda@roc-teraa.nl