Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

‘Niet alleen oog voor anderstalige kinderen, maar ook voor een steeds internationalere samenleving’

Wat doe je als school als er plots drie grote gezinnen uit Spanje en Italië op de stoep staan met de vraag: kunnen jullie onze kinderen Nederlands leren? Dan ga je die uitdaging aan.  Tenminste, dat deed directeur-bestuurder Jennifer Bakker met haar team van Evangelische Basisschool Online in Eindhoven. ‘Inmiddels weten we heel goed wat wél en ook wat níet werkt.’

Geschreven door Brainport Eindhoven

06 september 2023

Wat doe je als school als er plots drie grote gezinnen uit Spanje en Italië op de stoep staan met de vraag: kunnen jullie onze kinderen Nederlands leren? Dan ga je die uitdaging aan.  Tenminste, dat deed directeur-bestuurder Jennifer Bakker met haar team van Evangelische Basisschool Online in Eindhoven. ‘Inmiddels weten we heel goed wat wél en ook wat níet werkt.’

Geschreven door Brainport Eindhoven

06 september 2023

Verschillende specialisten op het gebied van (vreemde)talen, een speciaal ingerichte ruimte voor anderstaligen én taalprogramma’s op maat. Op EBS Online in Eindhoven weten ze inmiddels hoe ze kinderen die de Nederlandse taal niet (helemaal) machtig zijn het beste kunnen helpen. Maar daar ging wel een avontuur vol hindernissen aan vooraf. Een avontuur dat al in 2017 begon. ‘We hadden niet veel voorbeelden waar we op terug konden vallen’, vertelt Jennifer. ‘We hebben door de jaren heen en door gewoon te doen veel kennis opgedaan.’

Grote lessen


De allereerste les volgens Jennifer? ‘Zet Spaanse en Italiaanse kinderen van verschillende leeftijden niet samen in één klas’, lacht ze. ‘We zagen dat hun ontwikkeling werd geremd, doordat ze vasthielden aan hun eigen taal.’ Vandaar al snel de keuze om de kinderen in verschillende klassen te plaatsen. ‘Zo hadden ze interactie met leeftijdsgenootjes en werd er Nederlands gesproken.’ Anderstalige kinderen worden inmiddels regelmatig uit de klas gehaald. ‘Soms krijgen ze in groepsverband Nederlandse les, soms individueel. We geven les op maat en dat werkt.’

Internationalere samenleving


Na die eerste vraag van de Spaanse en Italiaanse gezinnen, volgden er steeds vaker anderstalige leerlingen. Inmiddels kent de school 35 nationaliteiten. ‘De Brainportregio is een fijne plek waar veel kansen liggen. Logisch dat er veel anderstaligen met hun kinderen naar onze regio komen. We vinden het als school niet meer dan logisch om daarin mee te bewegen.’ Naast dat er veel aandacht is voor anderstalige kinderen, is er op EBS Online ook veel oog voor de steeds internationalere samenleving waar álle kinderen mee te maken krijgen.

‘Want’, benadrukt Jennifers collega Ria van den Berg (leerkracht en VVTO-coördinator), ‘de kans dat onze leerlingen later gaan werken in een omgeving waar alleen Nederlands gesproken wordt, wordt steeds kleiner. Door de instroom van anderstaligen krijgen zij gedurende hun hele leven te maken met verschillende culturen. Het is onze taak om ze daar vroegtijdig op voor te bereiden. Daarom beginnen wij in groep 1 al met Engelse lessen en internationaliseringsdagen.’

Betrek ouders


Het programma voor die dagen vraagt om veel creativiteit. ‘Iedere keer wil je weer iets verzinnen waar leerlingen enthousiast van worden’, zegt Ria. Haar tip voor andere scholen? ‘Betrek de ouders van anderstalige leerlingen hierbij. Zij zijn gemakkelijk benaderbaar en kunnen veel vertellen over hun cultuur en taal. Zo benaderen we tijdens de Kinderboekenweek, waarbij het thema ‘Bij ons thuis’ is, verschillende ouders. Een ouder kan de kinderen wellicht een Pools versje leren, de ander leest voor uit een Spaans kinderboek. Hoe leuk is dat!?’

Live-verbinding  

 

Tijdens de internationaliseringsdag vorig jaar was er een live-verbinding met scholen in andere landen. Ria: ‘Dat was een groot succes. Kinderen zagen hoe klaslokalen op andere plekken zijn ingericht. De ene keer zaten kindjes allemaal achter een eigen laptop en was de omgeving heel modern, de andere keer gingen we echt terug in de tijd. Dan zag je een klas met ouderwetse houten bankjes. De kinderen zijn echt geïnteresseerd in al die verschillen. En trouwens, voor ons is het ook heel leerzaam en interessant!’