Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Met drie grote ambities legt Eindhoven Airport - mede dankzij steun uit de regio - de focus vol op verduurzaming

De ambitie van Eindhoven Airport om in 2030 als luchthavenbedrijf “energiepositief” te worden, is een duidelijk signaal van een luchthaven die wil veranderen. En het blijft niet bij de zorg over het eigen terrein.

Geschreven door Brainport Eindhoven

05 juni 2023

De ambitie van Eindhoven Airport om in 2030 als luchthavenbedrijf “energiepositief” te worden, is een duidelijk signaal van een luchthaven die wil veranderen. En het blijft niet bij de zorg over het eigen terrein.

Geschreven door Brainport Eindhoven

05 juni 2023


“We doen er ook alles aan om duurzamer vliegen een extra duwtje te geven, bijvoorbeeld via lagere havengelden voor luchtvaartmaatschappijen die schonere en stillere vliegtuigen inzetten en straks ook voor elektrische vluchten”, zegt Olaf Broeders, Head of Airport Development van de Eindhovense luchthaven.

Broeders voelt de verantwoordelijkheid die op de schouders van de luchtvaartsector rust. “We kennen de kritiek op het vliegverkeer, we zien de maatschappelijke beweging. We zetten alles op alles om een duurzame sector te creëren en doen dat ook vanuit de wetenschap dat er vraag naar vliegverkeer zal blijven.” Broeders beseft dat voor een verduurzaming van de sector meer nodig is dan schonere en stillere vliegtuigen en dat die ambitie alleen gehaald kan worden als de luchthavens zelf ook volop inzetten op verduurzaming.

"Dat betekent dat elke ontwikkeling van de luchthaven verantwoord moet zijn: met als resultaat minder overlast en impact op het milieu en de omgeving."

“Mede dankzij steun van Metropoolregio Eindhoven hebben we samen met TU Eindhoven, Brainport Development en Future Focus een haalbaarheidsonderzoek gedaan om inzicht te krijgen in wat er nodig is om in 2030 energie neutraal te zijn. We kijken naar energiebesparing, duurzame energie opwekken, het inzetten van batterijen voor de opslag en het uitwisselen van energie met de omgeving,” legt Broeders uit. Onder de doelstellingen vallen ook zaken als 50% minder gebruik van natuurlijke grondstoffen, 100% duurzaam transport op en rond de luchthaven, geen afval en elektrisch taxivervoer.

Energiekeuzemodel

De duurzaamheidsambities van Eindhoven Airport worden zichtbaarder dankzij een energiekeuzemodel dat is gebouwd door TIBO Energy. Met een paar muisklikken kan zo worden ontdekt hoeveel CO2 bespaard kan worden met bijvoorbeeld duizend extra zonnepanelen, of wat het betekent als energie op ‘goedkopere’ momenten wordt ingekocht en op de duurdere juist weer aan het net kan worden terug geleverd. Moeten er extra batterijen bij? Het keuzemodel toont direct wat het oplevert. Broeders: “Met dit model krijgen we beter inzicht in de verschillende energieoplossingen en hun bijdragen aan het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen die we hebben bepaald. Zo krijgen we een integraal energiesysteem waardoor we continu onze prestaties kunnen monitoren en waar nodig kunnen bijsturen.”

Impact vergroten door samenwerking

Op 24 mei was de officiële oplevering van het onderzoek, waarna de luchthaven ermee aan de slag gaat. “Maar er is meer nodig”, zegt Broeders, “Het onderzoek toont aan dat we ongeveer 40% zelf kunnen opwekken, daarom hebben we ook gekeken naar de omgeving en berekeningen gedaan met oplossingen in samenwerking met bijvoorbeeld Defensie of Flight Forum. Door samen te werken met partijen om ons heen, kunnen we meer duurzame energie opwekken en opslaan, het volle elektriciteitsnetwerk in het gebied ontlasten en daardoor gezamenlijk zelfvoorzienend worden. Daarnaast hebben we nieuwe innovaties zoals windopstellingen, gevelbekleding, bi-facial zonnepanelen doorgerekend en bekeken of deze geïmplementeerd kunnen worden,” legt Broeders uit. "Gelukkig kunnen we meer dan ooit een beroep doen op de innovatieve kracht van onze regio. Door de inzet van regionale kennis en technologieën komen we snel dichter bij het realiseren van onze duurzaamheidsoplossingen. Ook daarvoor is de MRE-steun een goed hulpmiddel.”

Mark Cox, senior programmamanager aan de TU Eindhoven, één van de projectpartners van de aanpak op Eindhoven Airport, kan zich daar helemaal in vinden: “De samenwerking tussen partijen op een moment dat de energietransitie in volle gang is, vergt vanuit alle partijen een open blik en begrip voor elkaars werkwijze. Behalve uitdagingen levert dat vaak ook steile leercurves en mooie resultaten op.”

De steun van Brainport Development in dit project is mede gericht op het zichtbaar maken van de innovatieve kracht van de Brainportregio, zegt programmamanager Didier Barrois.

“Onze regio beschikt over een aantal mooie innovaties op het vlak van energie. Erg fijn om deze in onze samenwerking met TU Eindhoven en Eindhoven Airport onder de aandacht te kunnen brengen, zodat er straks nog meer partijen gebruik van kunnen maken. Het toont aan dat je wel degelijk op lokaal niveau een duurzaam energiesysteem kunt creëren. Het helpt dat we hier de stap zetten van papier naar praktijk: de maatregelen hebben daadwerkelijk impact. Dit levert niet alleen een duurzame luchthaven op, maar ook kennisontwikkeling en economische groei in de omgeving.”

Didier Barrois, programmamanager Brainport Development

Gebouwen gasloos

Gevraagd naar concrete voorbeelden schudt Broeders direct een breed scala aan grote en kleine oplossingen uit zijn mouw. “We willen bijvoorbeeld onze gebouwen gasloos maken en neem onze pilot asset P4, de grote parkeergarage hierachter. Die gaan we energiepositief maken met zonnepanelen maar ook door logistiek slim in te zetten. De accu’s van elektrische auto’s kunnen ook voor andere doelen gebruikt worden dan alleen het rijden.”

Besparen

Het rapport laat zien wat het huidige energieverbruik, het toekomstige verbruik is en welke besparingsmogelijkheden er voor de luchthaven zijn. “We richten ons op het besparen van energie door in te zetten op een betere gebouwschil en koelsystemen. Met deze relatief makkelijk maatregelen, kunnen we 900 MW uur besparen en komen we sneller bij ons doel van energiepositief", zegt Broeders.

Power Up

Ook op het platform zien we beweging. Zo zijn veel pushback voertuigen die de vliegtuigen naar hun plek duwen elektrisch en wordt onderzoek gedaan naar het taxiën op één motor. Verschillende spelers werken aan synthetische brandstoffen, vooralsnog vooral als bijmenging bij de kerosine. Daarnaast is er, samen met andere Nederlandse luchthavens, het Power Up initiatief dat elektrisch vliegen moet stimuleren. “Daar verwachten we binnen een paar jaar al de eerste resultaten van”, zegt Olaf Broeders. “Vooralsnog met kleinere vliegtuigen over kleinere afstanden.” Ook zijn er ontwikkelingen met waterstof, al zal het nog wel even duren voordat die zichtbaar worden, zo verwacht hij.

Volgende stappen

Tijdens het onderzoek zijn verschillende vervolgstappen op tafel gekomen. De komende maanden zullen deze stappen in de vervolgprojecten worden omgezet.