Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Meet the coordinators: Gabriëlle Peet en Harold Donkers

School: OKC De Lindt

Functies: Meer- en hoogbegaafdheidsspecialist en directeur

Werkzaam sinds: 2018

Taakuren voor coördinatorschap: 80

Geschreven door Brainport Eindhoven

08 maart 2022

School: OKC De Lindt

Functies: Meer- en hoogbegaafdheidsspecialist en directeur

Werkzaam sinds: 2018

Taakuren voor coördinatorschap: 80

Geschreven door Brainport Eindhoven

08 maart 2022


Over de school

De Lindt is een basisschool in Stiphout (Helmond), die na een visietraject enkele jaren terug besloten heeft over te stappen van frontaal, klassikaal onderwijs naar eigentijds onderwijs in leerpleinen.
Wij als onderwijsteam beseften ons dat het oude onderwijssysteem niet meer passend kan zijn in een wereld die zo snel verandert. Om de kinderen voor te bereiden op de toekomstige samenleving, hebben ze andere vaardigheden nodig dan pakweg 20 jaar geleden.
We zien dat (Engelse) taal verweven is in vrijwel alle ontwikkelingen en willen kinderen hier goed op voorbereiden. Voor ons betekent dit: geen lesjes Engels, maar lessen in het Engels, verweven door de dag heen.
Hoewel we nog in het begin staan van dit proces heeft de werkgroep internationalisering haar tanden stevig in dit proces gezet! Vanaf volgend schooljaar is het showtime!

Engels als ‘path to the future’,

“ We don’t see things as they are….We see things as we are!” Anaïs Nin.

Vanuit het besef dat wij ieder onze eigen particuliere en unieke visie op de wereld hebben, die gevormd wordt door de plek waar je opgroeit, zaken die je geleerd hebt, dingen die in je leven gebeurd zijn en ervaringen die je hebt opgedaan, groeit bij ons de behoefte om deze wereldbeelden met elkaar te kunnen delen.

We voelen dat we -als wereldburgers- midden in een maatschappij staan die continu aan verandering onderhevig is en waarin alles met elkaar in verbinding staat. Dit maakt dat wij als team op dit moment bewust “stil” staan bij wat wereldburgerschap en internationalisering eigenlijk echt betekenen voor ons en voor de kinderen binnen ons kindcentrum (school en opvang) én welke consequenties dat heeft voor ons (onderwijs)aanbod!

Daar waar voorheen alles gebeurde in jouw directe omgeving, zoals je gezin of woonplaats, zijn grenzen inmiddels vervaagd. Studeren en werken in het buitenland is gewoongoed geworden. Op middelbare- en hogescholen vinden uitwisselingen plaats en worden de lessen in een andere taal gegeven. Bedrijven in de regio (waar de voertaal Engels is omdat men samenwerkt met meer dan 25 nationaliteiten) wordt vanuit huis gewerkt, waarbij het door alle technologie niet meer zo heel belangrijk is waar dat huis dan staat, in een straal van 10 of 20.000 km van het werk. Dat is de wereld van nu!

Het is onze opdracht om kinderen voor te bereiden op de toekomstige samenleving zodat zij daar een volwaardige, waardevolle bijdrage aan kunnen leveren.

 

De grenzen van mijn taal, zijn de grenzen van mijn wereld”: Ludwig Wittgenstein

Wij zien dat (Engelse) taal verweven is in alle ontwikkelingen. Willen wij onze kinderen hier goed op voorbereiden, om ze alle kansen en mogelijkheden te bieden, vinden we dat we het best zo vroeg mogelijk kunnen starten. Wij willen dit gaan doen door in alle groepen het Engels een belangrijk onderdeel te laten zijn. Geen lessen Engels maar lessen in het Engels, verweven door de dag heen.

If your dreams don’t scare you, they are too small”, Richard Branson.

Op dit moment staan wij aan het begin. We hebben een heldere stip op de horizon gezet, verkend wat de mogelijkheden zijn en waar wij als kindcentrum nu staan! De Lindt gaat met dit proces van start  vanuit een stevige ondergrond: in alle groepen vinden al activiteiten plaats rondom Engels en niet alleen in de bovenbouw. In ons plan gaan we (samen met KAAT, kinderopvang) verweven hoe we onze omgeving en de wijk betrekken bij ons proces. We gaan onderzoeken hoe we ons burgerschap uit kunnen bouwen naar wereldburgerschap. Wat ons betreft mooie uitgangspunten waar we de komende jaren met veel enthousiasme stappen in zullen zetten.

With kind regards,

Gabriëlle Peet en Harold Donkers

OKC De Lindt, Helmond

Vraag aan andere scholen:

Dit jaar hebben we gebruikt om onze ontwikkeling te “Richten”. De stip aan de horizon is gezet! In het nieuwe schooljaar stappen we over naar het “Inrichten” van ons proces. Een belangrijk onderdeel van deze fase voor ons is het samenwerken met “critical friends”.

We zijn nog op zoek naar scholen en/ of bedrijven die vanuit ervaring of affiniteit met ons willen optrekken.  Lijkt dit je interessant?

Neem dan contact op met: gabriëllepeet@obsh.nl (coördinator internationalisering)
of harolddonkers@obsh.nl (directeur).