Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

In the spotlight: Saskia Heunks

Geschreven door Brainport Eindhoven

14 juni 2024

Geschreven door Brainport Eindhoven

14 juni 2024

Naam: Saskia Heunks

Mail: sheunks@trionopleidingsschool.nl

School: Trion Opleidingsschool & Stedelijk College Eindhoven Henegouwenlaan

Functie(s): Programmaleider Trion en schoolopleider/coach Stedelijk College Eindhoven Henegouwenlaan
Werkzaam sinds 2000 op het Stedelijk College en sinds 2015 als programmaleider van Trion Opleidingsschool.
Ik ben 3 dagen in de week werkzaam als programmaleider Trion en 1 dag als schoolopleider/coach op de Henegouwenlaan

Beste collega’s,

Graag wil ik mezelf aan jullie voorstellen. Mijn naam is Saskia Heunks, ik ben programmaleider van Trion Opleidingsschool en schoolopleider & coach op het Stedelijk College Eindhoven aan de Henegouwenlaan en van oorsprong docent Nederlands. Trion Opleidingsschool is een partnerschap samen opleiden & professionaliseren in het voortgezet onderwijs van drie lerarenopleidingen (Fontys Lerarenopleidingen, Eindhoven School of Education en de Universiteit van Tilburg) en van de scholen van acht schoolbesturen (SILFO, Huygens College, Onderwijsgroep Oost-Brabant, VOBO, Pius X-College, Cambium College, Lorentz Casimir Lyceum en het Augustinianum).

Ons partnerschap samen opleiden & professionaliseren richt zich, net als alle andere partnerschappen samen opleiden in het land, op drie pijlers: 1) samen opleiden van aanstaande leraren, 2) begeleiden van startende leraren in de inductiefase, 3) samen professionaliseren gekoppeld aan schoolontwikkeling. Sinds dit jaar maken we samen met de partnerschappen samen opleiden van AOS-ZO, AOS-NO, AOS-Den Bosch, Passie voor leren, OSER (SUMMA) en Yuverta ook onderdeel uit van de nieuwe voorloper-onderwijsregio Brabant-Oost. Een spannende ontwikkeling voor alle partijen, die als doel heeft om intensiever samen te werken op het gebied van o.a. de kwantitatieve en kwalitatieve lerarentekorten in de regio en het neerzetten van het beroep van leraar als aantrekkelijk beroep met prachtige loopbaanperspectieven.

Als Trion partnerschap zijn we sterk geworteld in de Brainportregio, onze voorloperscholen (sinds 2009) zijn allemaal scholen met tweetalig onderwijs, internationaal onderwijs, en NT2-onderwijs in de Eerste opvang Anderstaligen. Zelf ben ik in mijn studietijd ook mede gevormd door een korte periode van Nederlands studeren aan de UCL in Londen in de jaren ‘90. Ik ervaarde de superdiversiteit van die stad als een openbaring en verruiming van mijn geest; al die verschillende perspectieven en levens van mensen, cultuur en taal, wat een rijkdom.

De identiteit van onze leerwerkplekken voor aanstaande leraren is dus van oudsher sterk bepaald door die onderwijscontexten. Omdat wederzijds leren en boundary crossing hele centrale begrippen zijn in het samen opleiden, zijn we al snel cross-overs gaan vinden tussen onze praktijken. Zo ontstonden er achtereenvolgens door de jaren heen de volgende leergroepen in ons Trion leerlandschap:

2015-2022: verdiepingsmodule Internationalisation@home; een module waarin 3e jaars studenten 12 weken lang ondergedompeld werden in de contexten van de International School, het TTO onderwijs en de Eerste Opvang Anderstaligen (EOA). Op die manier wilden we aanstaande leraren op zoek laten gaan naar de overeenkomsten en verschillen in taalonderwijs en wereldburgerschap op die locaties, om ze zo gevoeliger te maken voor de regio waarin ze werkzaam zouden gaan zijn. Dit alles vanuit de sterke overtuiging dat je niet “naar het buitenland hoeft te gaan” om de wereld te ontdekken; omdat die wereld al aanwezig is in onze klaslokalen.

2018-2022: Lectoraat-leergroepen meertaligheid gekoppeld aan de kenniskring talendidactiek van Fontys. Hierin gingen enkele docent-onderzoekers in onderzoekssprintjes samen met kenniskringleden aan de slag met vraagstukken in de eigen school rond meertaligheid.

2019: Trion kennisfestival: Superdiversiteit, een jaarlijks terugkerend moment voor alle studenten in onze Opleidingsschool waar we de parels van praktijken van leraren delen in workshops rond een centraal thema. Dit jaar met de zeer inspirerende keynote van Iliass el Hadioui, over switchen en klimmen, de Transformatieve school en kansengelijkheid in het onderwijs.

2020-2024: Landelijke Raak/Sia project Sprong Meertaligheid, waarin we o.a. met de Hogeschool Utrecht, en de NHL Stenden samen bouwden aan Inclusief Onderwijs in Meertalige Contexten. Hieruit is een aanzet voor een landelijke onderzoeksagenda  voor IOMC voortgekomen en is de basis voor een kennishuis gelegd, waar alle partners weer op door bouwen.

2023-2025: Brainport project ism FHKE, FLOT en Trion: Intercultureel leren en werken

  • -Drie kennissessies rond de basis van Cultureel Responsief Lesgeven, Meertaligheid en NT2
  • -Werkplaats intercultureel leren en werken
  • -Onderzoekswerkplaats doorstroom van de meertalige leerling in PO/VO/MBO

Vanuit Brainport development hebben we facilitering gekregen om deze laagdrempelige professionaliseringstrajecten in de regio in te richten.
De kennissessies zijn bedoeld om op laagdrempelige wijze “De basis van ..” tot je te nemen.
De werkplaatsen zijn ingericht als denk- en leerruimte om in een multidisciplinaire setting met (aanstaande) collega’s uit het PO, VO, MBO en HO, die kennis om te zetten in passende interventies, onderzoekjes, lesplannen etc. in je eigen praktijk.

2024-2028: Samenwerking met lectoraat van Catherine van Beuningen van de HvA, het MultiLed project, waarin docenten in het VMBO meertalig lesmateriaal gaan ontwerpen en uittesten.

2024: Trion/SILFO kennisfestival: Pop your Bubble: het jaarlijkse kennisfestival voor studenten èn werkplekbegeleiders gecombineerd met een studiedag van SILFO, dit jaar rond het thema inclusie en diversiteit, met 35 workshops van collega’s en verschillende keynote sprekers, waaronder Orhan Agirdag, Kennedy Tielman, Ellen Rose Kampbell, en Tessa Mearns.

2024: Start van een nieuwe post-ho De Inclusieve en meertalige leeromgeving, in opdracht van de Vereniging Brainport Scholen en de Inclusive Teaching Academy. Het bijzondere aan deze opdracht is dat we die als partnerschap hebben gekregen. Samen met de betrokken instituten voor lerarenopleiding èn de betrokken expertscholen op deze thema’s, en collega’s in de regio ontwikkelen we die post-ho tot een duurzame plek in ons leerlandschap, waar de nieuwe kennisregisseurs Meertaligheid in het VO samen in hun rol kunnen groeien.

Wat mijn werk zo bijzonder maakt, is dat het diep betekenisvol werk is. In de kern draait alles in het onderwijs, en binnen mijn werk, om ontwikkeling en groei, van leerlingen, van studenten, van startende en ervaren leraren, van scholen als lerende organisaties en uiteindelijk van het onderwijsecosysteem dat we samen vormen in de regio, landelijk en zelfs internationaal. Een radartje te kunnen zijn in dit alles en op die manier mijn steentje bij te kunnen dragen aan een betere wereld, drijft mij om daar elke dag weer hard voor te werken. Het feit dat ik dat kan doen met net zoveel bevlogen onderwijscollega’s om mij heen, maakt dat ik daar gelukkig van word en trots op ben.

Er gebeuren zoveel mooie en goede dingen in de Brainportregio en in de partnerschappen samen opleiden & professionaliseren, het is een voorrecht om daar onderdeel van uit te mogen maken. De opdracht die we met z’n allen hebben in het VO, is om ons onderwijs zo in te richten dat elke internationale en meertalige leerling, op elke school in de regio terecht kan, omdat we onze leeromgeving zo inclusief hebben ingericht dat we het culturele en meertalige kapitaal dat de leerling met zich meebrengt, gaan herkennen, erkennen, waarderen en weten te benutten in het leren. Zo worden onze scholen leerruimtes waarin we als vanzelf wereldburgerschap leren.

Dus laten we het netwerk dat Brainport Development zo zorgvuldig heeft opgebouwd met ons allemaal en voor ons allemaal, gebruiken om elkaar te vinden en te versterken hierin!

Neem contact op met Saskia Arrow icon