Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Meet the coordinator: Iris van Dijk

Naam: Iris van Dijk

School: Sondervick College

Functies: Docent biologie

Werkzaam sinds: februari 2013

Taakuren voor coördinatorschap: 150

Geschreven door Brainport Eindhoven

02 december 2021

Naam: Iris van Dijk

School: Sondervick College

Functies: Docent biologie

Werkzaam sinds: februari 2013

Taakuren voor coördinatorschap: 150

Geschreven door Brainport Eindhoven

02 december 2021

Het Sondervick College is een middelbare school in Veldhoven voor vmbo basis tot en met VWO. De school profileert zich door de sterke TTO-opleiding, die inmiddels al ruim 13 jaar bestaat. Ik ben samen met Mark Groenen de coördinator voor Internationalisering op het Sondervick College en we hebben hier samen 150 uur voor per schooljaar.

Internationalisering vormt al sinds jaar en dag een belangrijke leidraad binnen onze tweetalige opleiding, welke op deze manier goed aansluit en dus ook bijdraagt aan het profiel van onze school. Naast de reguliere lessen in het Engels krijgen de leerlingen ook het vak ELC (English Language and Culture) in de onderbouw. Dit is een vak dat zich vooral bezighoudt met de Engelse taal toepassen in dagelijkse vaardigheden en leren de leerlingen door middel van vakoverstijgende opdrachten de cultuur van verschillende landen die Engels als voertaal hebben. Dit internationale programma willen we nu ook meer in de Nederlandse stroming inbedden, maar we hebben vooral in deze tijd met de coronapandemie moeite om draagvlak te vinden binnen deze stroming. Veranderingen kosten tijd en moeite en de werkdruk op dit moment geeft hier niet altijd de ruimte voor. Collega’s zien het soms toch als een verzwaring op het curriculum, of hebben andere prioriteiten. Door studiemiddagen proberen we draagvlak te creëren voor Internationalisering, maar we vinden dit nog lastig vorm te geven en willen hier ook graag over in gesprek met andere scholen en bedrijven.

Onze leerlingen hebben op school veel te maken met verschillende mensen, culturen en talen. De school staat midden in de Brainportregio, waardoor deze diversiteit in de komende jaren nog sterker zal toenemen. Internationalisering betekent voor onze school dat leerlingen leren leven en samenwerken met verschillende culturen en dat zij inzicht krijgen in hoe zij dit op een respectvolle manier kunnen doen. We willen hen als wereldburgers kunnen afleveren aan de maatschappij. Door verschillende culturele activiteiten en vieringen, zoals het culturenontbijt en het vieren van Thanksgiving, Halloween of het Diwali festival, proberen wij de leerlingen te leren over gebruiken van andere culturen dan de Nederlandse cultuur. Daarnaast hebben we door de jaren heen vele succesvolle uitwisselingen gehad met meerdere scholen uit het buitenland, zoals in India, Polen, Ierland en Indonesië. Door de coronapandemie liggen veel fysieke uitwisselingen stil, maar we zijn ondertussen wel bezig om de uitwisselingen online te laten plaatsvinden. Met onder andere de school uit Indonesië zijn we hier al over in contact en afgelopen jaar hebben we meegedaan met een online uitwisseling die geïnitieerd werd door het Brainport Development Team. Dit was een uitwisseling met Baskenland.

Bij de uitwisselingen of bepaalde culturele vieringen betrekken we ook de ouders. Zij helpen vaak bij het leggen van contacten met nieuwe bedrijven en helpen met de verschillende vieringen. Daarnaast vinden we het belangrijk als school dat de ouders meegenomen worden in het evaluatieproces van de leerlingen op bepaalde Internationale activiteiten.

Naast dat er veel activiteiten plaatsvinden om andere culturen te leren kennen, vinden we het ook belangrijk onze eigen cultuur en taal over te brengen naar leerlingen die niet in Nederland geboren zijn. Met onze NT2-lessen geven we leerlingen extra les in de Nederlandse taal en het gebruik daarvan. Leerlingen voelen zich op deze manier vaardiger in de Nederlandse taal en daarmee ook veiliger op school.

Vraag aan andere scholen:

Kortom, we zijn bij ons op school veel bezig met Internationalisering op de TTO-afdeling. Bij de Nederlandstalige richting willen we dit ook graag meer invoeren, maar hier moet meer draagvlak voor gecreëerd worden.

We hebben al veel stappen gezet, maar we willen nog verder komen. Hiervoor zouden we graag actief in contact komen met andere scholen, zodat we van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen inspireren.

Iris van Dijk

 

Neem contact op met Iris Arrow icon