Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Meet the coordinator: Bas van den Hout

Naam: Bas van den Hout

School: SintLucas

Functies: Coördinator internationalisering SintLucas breed. Daarnaast ben ik werkzaam als leerjaar coordinator bovenbouw vmbo en docent LO

Werkzaam sinds: 2002

Taakuren voor coördinatorschap: 320


 

Geschreven door Brainport Eindhoven

17 mei 2022

Naam: Bas van den Hout

School: SintLucas

Functies: Coördinator internationalisering SintLucas breed. Daarnaast ben ik werkzaam als leerjaar coordinator bovenbouw vmbo en docent LO

Werkzaam sinds: 2002

Taakuren voor coördinatorschap: 320


 

Geschreven door Brainport Eindhoven

17 mei 2022


Welke definitie van internationalisering hanteren jullie op school?

Ik quote hiervoor een deel van onze visie op internationalisering:

´Internationalisering zorgt ervoor dat we vaardigheden opdoen op het gebied van taal, werken, leven en leren in een interculturele omgeving. Dat doen we zowel in Nederland als over de landsgrenzen heen. Hierdoor vergroten we kansen op de arbeidsmarkt, een succesvolle voortzetting in het onderwijs of verrijken we de uitvoering van de functie.´

Daarbij is het belangrijk om aan te geven dat het niet per definitie in het buitenland moet zijn, maar dat hoef ik volgens mij in de brainport regio niet uit te leggen. Laatst had ik met sessie internationalisation@home met het team van PET (Podium en Evenementen Techniek), waarbij we op een rij moesten staan waarbij aan de ene kant een medewerker moet staan met de minst “internationale straat” en aan de andere kant de “meest internationale straat”. De antwoorden en gesprekken die je daarna voert met elkaar geeft aan dat we in Nederland en zeker in Brainport regio behoorlijk internationaal leven.

Hoe is internationalisering georganiseerd in jullie school?

Op het SintLucas ben ik coördinator internationalisering en stuur het international office (IO) aan. De CI heeft contact met de directie over het beleid en de uitvoering daarvan. Binnen het IO is er een coördinator internationalisering vmbo die met een aantal collega’s vorm geeft aan internationalisering binnen het vmbo. Denk hierbij aan de lessen Engels, maar ook programma’s binnen Erasmus+ waarbij vakcollega’s betrokken zijn.

Voor het MBO is een locatieverantwoordelijke per locatie (Boxtel en Eindhoven) aangewezen die samen met een aantal teamambassadeurs de kartrekkers zijn m.b.t. internationalisering. Daarnaast is er een medewerker verantwoordelijk voor de contacten in Azië, met name China.
Daarnaast zijn er 2 I-BPV-er’s die actief studenten werven en medewerkers stimuleren om internationale stage te promoten. Tenslotte wordt het IO gecomplementeerd door een administratieve kracht. 

In welke landen hebben jullie partnerscholen?

Binnen het VMBO hebben we verschillende partnerscholen. De oudste samenwerking dateert vanaf 2012 in Polen. Daarnaast werken we met partnerscholen in Spanje, Duitsland, Denemarken.
Op het MBO hebben we partnerscholen in China en Spanje. Verder hebben we wel samenwerking met diverse scholen, maar daar kun je nog niet echt spreken van (langdurige) partners.

Betrek je ouders bij internationaliseringsactiviteiten?

Onze uitwisselingen op het VMBO zijn gebaseerd op homestay, zowel bij inkomende als bij uitgaande mobiliteit. Daarnaast evalueren we activiteiten ook op ouderniveau. We vragen hen zowel vooraf als achteraf om input d.m.v. enquêtes.

Is internationalisering onderdeel van het curriculum?

Binnen het vmbo zit het binnen het curriculum van Engels en daar is o.a. Etwinning een van de manieren van. Daarnaast zijn er uitwisselingen in leerjaar 1, 2 en 3. Die zijn niet voor iedereen, maar de voorbereidende opdrachten zijn soms wel gezamenlijk.
Op het MBO streven we er naar dat elk team elk jaar internationaliseringsactiviteiten aanbiedt. Binnen het beleidsplan internationalisering laten we de teams wel vrij op welke manier dat gedaan wordt. De grootste internationaliseringsactiviteit binnen het MBO zijn de buitenlandse stages van 5 maanden.

Hoe creëer je draagvlak voor internationalisering op school?

Dat kun je alleen creëren als je zowel op de werkvloer als vanuit de directie medewerking krijgt. Daarnaast helpt het als je succesbeleving hebt bij leerlingen, ouders en medewerkers. Dan gaat vaak het balletje rollen en creëer je een sneeuwbaleffect. Tenslotte is communicatie belangrijk; wat doe je, waarom doe je het en laat dat dan ook zien. Vraag leerlingen die ervaringen hebben opgedaan om er over te praten in de klas of tijdens een open dag. Laat docenten die terugkomen van een cursus of training iets meenemen uit dat land, open de eerstvolgende vergadering met iets lekkers uit dat land en laat medewerkers horen waarom je bent gegaan en wat je met de opgedane kennis gaat doen.

Draagt internationalisering bij aan het profiel van de school?

Internationalisering is niet een losstaand iets binnen de school, maar zit steeds meer verweven in de lessen. In die zin draagt het zeker bij aan het profiel. We hebben er beleid op gemaakt, dat iedereen een internationale leerervaring op doet, dat kan zowel binnen de muren van SintLucas (@home) als daarbuiten.

Hoe maak je internationalisering zichtbaar in de school?

Binnen school zijn er diverse manieren die het zichtbaar maken. Zo zijn er nieuwsbrieven en maken we met regelmaat een artikel in het SintLucas magazine. Op school zijn we zichtbaar via het portaal, de TV schermen en hebben we een gedeelte in het gebouw waar we internationale programma’s laten zien. We hebben weliswaar een accreditatie op zowel het VMBO als het MBO, maar die hebben we niet pontificaal aan de muur gehangen.

En tot slot; Op welke internationaliseringsactiviteit ben je trots?

Er is niet een specifieke activiteit waar ik trots op ben, maar het heeft vaak wel te maken met de interactie die er ontstaat tussen leerlingen onderling. Wij organiseren halverwege de week een avondje uit met bowling en steengrillen. Dat is zo mooi om te zien hoe de leerlingen dan met elkaar omgaan. De persoonlijke verhalen doen me vaak het meest: “Meneer ik heb in deze week meer Engels gesproken en zoveel geleerd, zoveel leer ik nooit in de les.” Of leerlingen die een half jaar later zelfstandig het vliegtuig gepakt hebben en terug zijn gegaan in de zomervakantie om weer bij hun nieuwe vrienden te zijn. En dat kunnen ook ouders zijn die aangeven dat ze vroeger ook graag met school naar Auschwitz hadden willen gaan.

Bas van den Hout

Neem contact op met Bas Arrow icon