Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Mark Johnson, de man van honderden patenten: “Er is geen opleiding tot uitvinder”


Philips investeert bijna 10 procent van de jaaromzet in Research & Development; in 2020 was dat 1,9 miljard euro. Daarvan gaat 40 procent, ruim 700 miljoen euro, naar Eindhoven, dat de belangrijkste en grootste innovatiehub van Philips wereldwijd is.

Geschreven door Philips

25 februari 2021


Philips investeert bijna 10 procent van de jaaromzet in Research & Development; in 2020 was dat 1,9 miljard euro. Daarvan gaat 40 procent, ruim 700 miljoen euro, naar Eindhoven, dat de belangrijkste en grootste innovatiehub van Philips wereldwijd is.

Geschreven door Philips

25 februari 2021


Het uitvinden van de wereld van morgen, daar werken de mensen bij Philips elke dag aan. In 2020 alleen al werden er 876 patentaanvragen ingediend, met een sterke focus op gezondheidstechnologie en -diensten.

Het baanbrekende werk van uitvinders bepaalt het succes van Philips in de toekomst. Maar wat zorgt er nu voor dat je succesvol bent in het op de markt brengen van innovaties die impact maken op de gezondheidszorg? “Er is geen opleiding tot uitvinder. Dat kun je alleen maar worden door ervaring op te doen en open te staan voor nieuwe dingen.”

Er is geen opleiding tot uitvinder. Dat kun je alleen maar worden door ervaring op te doen en open te staan voor nieuwe dingen.

 

Mark Johnson

Mark Johnson 1987

Mark Johnson kan het weten; als Research Fellow is hij binnen Philips niet alleen verantwoordelijk voor een recordaantal patenten, hij helpt collega-researchers dagelijks om de route te bewandelen van idee tot intellectual property – het aanvragen en vastleggen van intellectueel eigendom van een nieuwe uitvinding.

Hoe lang ben je al actief bij Philips?
“Zo’n 35 jaar geleden kwam ik hier binnen als natuurkundige. In de beginperiode heb ik onder meer gewerkt aan magnetische materialen die worden gebruikt om informatie op te slaan op videobanden. Begin jaren negentig heb ik nog het voorrecht gehad om nauw samen te werken met twee latere Nobelprijswinnaars, Peter Grunberg en Albert Fert.

Zij waren de uitvinder van de giant magnetoresistance (GMR), een basis sensortechnologie voor miniatuur hard drives van magnetisch materiaal, die uiteindelijk onder meer de iPod mogelijk hebben gemaakt. In 2007 ontvingen zij de Nobelprijs voor deze uitvinding.”

“Daarna ben ik terechtgekomen in een andere divisie van Philips, die zich bezighield met displays. Daar heb ik echt geleerd dat Philips top-uitvinders in huis heeft. Je moet je voorstellen; er zijn ongeveer twintig verschillende soorten schermen beschikbaar in de wereld, zoals LCD- en plasmaschermen. Eén researcher van Philips is verantwoordelijk geweest voor de uitvinding van drie van de twintig soorten displays die er zijn. Dat vond ik onvoorstelbaar, en eigenlijk nog steeds.”

“Je zou kunnen zeggen dat mijn fascinatie voor patenten toen begonnen is; ik ben in die tijd maximaal aan het uitvinden geslagen.”

Binnen Philips worden Invention Awards uitgereikt aan researchers die 10, 25, 50 of 100 patenten op hun naam hebben staan. Waar staat de teller op bij jou inmiddels?
“Dat vind ik moeilijk om te benoemen, want het is geen wedstrijd, maar ik kan wel zeggen dat het ver boven de vijfhonderd is. Wist je trouwens dat Thomas Edison, de uitvinder uit de negentiende eeuw, nog altijd in de top tien aller tijden staat het gaat om het aantal patenten? Hij had er 1.084. Maar wat voor hem gold is ook zeker waar voor mij; een patent behaal je bijna altijd met een team. Ik heb er misschien maar een paar waar alléén mijn naam op staat, en dat zijn zeker niet de beste.”

Philips is getransformeerd naar een gezondheidstechnologiebedrijf, hoe merk je dat in jouw onderzoek?
“Iets meer dan tien jaar geleden, toen Philips zich volledig ging richten op gezondheidstechnologie, ben ik me gaan bezighouden met onder meer de ontwikkeling van slimme apparaten en sensoren om vitale functies van patiënten te meten.

Het grootste verschil hierin is denk ik de verschuiving van hardware naar complexe systemen. Vroeger was het betrekkelijk overzichtelijk; we ontwikkelden een apparaat, dat werd gepatenteerd en daarna op de markt gebracht; een display, tandenborstel of MRI-systeem. Philips is altijd al goed geweest in het patenteren van een nieuw apparaat. En dat is belangrijk, want een patent is een onontkoombare stap als je een nieuw product succesvol op de markt wilt brengen.

Nu zie je dat de manier waarop we producten ontwikkelen sterk verandert; onze systemen worden steeds digitaler, waarbij het belangrijk is dat ze open staan voor andere systemen. Dat stelt andere eisen aan patenten. Ook ontwikkelen we niet meer alleen standaardoplossingen, maar we co-creëren die samen met de klant, om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de behoefte van die klant.”

We co-creëren die samen met de klant, om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de behoefte van die klant.

 

Mark Johnson

Nu help je research-collega’s van over de hele wereld om patenten aan te vragen. Hoe is dat ooit begonnen?
“In vroeger tijden was het schrijven van een patentaanvraag eerlijk gezegd een beetje een ad hoc-proces; iedereen deed dat op zijn of haar eigen manier. We hebben toen consultants uitgenodigd om daar training in te krijgen. Toen kwamen we erachter dat we dat als team eigenlijk al beter onder de knie hadden dan die consultants, maar we moesten de manier waarop nog vastleggen in processen.”

“Dat hebben we vervolgens op papier gezet en nu werk ik met een team van over de hele wereld om collega’s wereldwijd te ondersteunen in het aanvragen van patenten.”

Waar zit volgens jou het geheim van de innovatiekracht van Philips?
“Aan de ene kant hebben we al heel lang ervaring met standaardisatie, en het belang daarvan binnen technologie kun je nauwelijks onderschatten. Of het nu ging om de ontwikkeling van cd’s, dvd’s of mpeg-bestanden; Philips heeft altijd al meegebouwd aan wereldwijde standaarden. Zeker nu technologische ecosystemen in de medische zorg steeds complexer worden, is standaardisatie ontzettend belangrijk, want het zorgt ervoor dat verschillende systemen naadloos op elkaar kunnen worden aangesloten.

Philips heeft altijd al meegebouwd aan wereldwijde standaarden.

Mark Johnson

Hiervoor kunnen we als Philips experts vanuit verschillende disciplines laten aansluiten bij elk innovatietraject; of dat nu op medisch gebied is, zoals een huisarts, psycholoog of oncoloog, of op technologiegebied, zoals hardware en software experten, data scientists of AI-specialisten. Omdat we van alles in huis hebben, kunnen we innovatieve oplossingen maken voor echte problemen.

Tenslotte, en dat is denk ik het allerbelangrijkste: het zit in onze cultuur, van de laboratoria tot aan de top van de organisatie, om kennis te delen en zo samen te werken aan innovaties."

Het zit in onze cultuur, van de laboratoria tot aan de top van de organisatie, om kennis te delen en zo samen te werken aan innovaties.

Mark Johnson

Welk advies zou je geven aan jonge collega’s die het ver willen schoppen in R&D?
“Maak gebruik van je opleiding, maar wees ook bereid om je te verbreden. Als je een mogelijkheid krijgt om je te verbreden, grijp die dan aan. Een open blik is het grootste geschenk dat je kunt krijgen als uitvinder. Zoek altijd naar kansen en niet naar problemen. Natuurlijk is er ook altijd een tijd om kritisch te zijn, maar meestal kun je beter opbouwend zijn, en positief meedenken.”

Binnen Philips werken duizenden uitvinders elke dag aan de technologieën van morgen. Wat zijn hun drijfveren? Hoe komen ze aan hun ideeën en hoe brengen ze die binnen Philips succesvol naar de markt? In de serie Impactful Inventors gaan we op zoek naar antwoorden op deze vragen.

Bron: Philips Nieuwscentrum