Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Kinderen voorbereiden op een internationale toekomst

Onze samenleving krijgt een steeds internationaler karakter. En dat zie je terug in het klaslokaal. Daar komen kinderen uit alle hoeken van de wereld samen. Van de jongen die al zijn hele leven in een Nederlands dorp woont, tot een meisje dat gevlucht is uit Syrië of een kind van een Indiase kenniswerker. Al die leerlingen verdienen het om op school een optimale voorbereiding te krijgen op hun toekomst in een internationale samenleving. Om dat voor elkaar te krijgen, investeert Brainport Eindhoven in een programma, gericht op internationalisering van het onderwijs.

Geschreven door Brainport Eindhoven

24 februari 2021

Onze samenleving krijgt een steeds internationaler karakter. En dat zie je terug in het klaslokaal. Daar komen kinderen uit alle hoeken van de wereld samen. Van de jongen die al zijn hele leven in een Nederlands dorp woont, tot een meisje dat gevlucht is uit Syrië of een kind van een Indiase kenniswerker. Al die leerlingen verdienen het om op school een optimale voorbereiding te krijgen op hun toekomst in een internationale samenleving. Om dat voor elkaar te krijgen, investeert Brainport Eindhoven in een programma, gericht op internationalisering van het onderwijs.

Geschreven door Brainport Eindhoven

24 februari 2021


De Brainportregio is de laatste jaren steeds internationaler geworden. Naast kenniswerkers zijn er steeds meer arbeidsmigranten en statushouders te vinden in Zuidoost-Brabant. Grote kans dus dat kinderen en jongeren later op de werkvloer te maken krijgen met tal van culturen. Maar wat zien we daarvan terug in het onderwijs? Om meer bewustwording te creëren én om kinderen optimaal voor te bereiden op een internationale samenleving, heeft Brainport Eindhoven het programma Internationalisering Onderwijs ontwikkeld. Door in de kinderopvang en het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs aandacht te besteden aan de verschillende gemeenschappen van de samenleving, kunnen kinderen in de toekomst aanhaken en het verschil maken. Zowel in het bedrijfsleven als in de maatschappij zelf. 

Meer dan taal

Binnen het programma wordt er geld vrijgemaakt voor leraren. Zij kunnen daardoor aan de slag met het thema ‘internationalisering’. En dat houdt meer in dan alleen het bevorderen van taalvaardigheid. Scholen kunnen het budget inzetten om het begrip wereldburgerschap te vertalen naar hun lessen. Vragen als: ‘hoe krijgen we begrip voor de verschillende achtergronden van de kinderen? En: ‘hoe doen we recht aan de verschillende talen in de klas?’, spelen hierbij een belangrijke rol. Daarnaast is er bijvoorbeeld aandacht voor het realiseren van Engelstalige mbo-opleidingen. De eerste Engelstalige opleidingen zijn al daar. Zo kun je bij het Summa College de opleiding international engineering of international business volgen.

Verbinding

Naast kennis speelt verbinding een grote rol in het programma. Zo maakt Brainport Eindhoven samenwerking mogelijk tussen vo- en mbo-scholen uit de Brainportregio en scholen uit Spaans Baskenland. Onder andere het Summa College, ROC ter AA, Sint Lucas en het Jan van Brabant College doen hier al aan mee. In gemixte groepen gaan leerlingen aan de slag met de duurzaamheidsdoelen (Sustainabe Development Goals, SDG’s). Zo maken leerlingen uit de Brainportregio verbinding op nationaal en internationaal niveau, waardoor kennis en bewustwording zich uitbreiden als een olievlek.

Zaadjes planten

Voor alle scholen in de Brainportregio is er budget beschikbaar voor deskundigheidsbevordering van leraren. Dat daar behoefte aan is blijkt wel uit de reacties naar aanleiding van deze regeling. Brainport Eindhoven is al in gesprek met 70% van de scholen om te kijken of zij het budget willen benutten. Zo worden zaadjes geplant voor een succesvolle internationale(re) samenleving.

Meer weten?

Ga dan naar: brainporteindhoven.com voor meer informatie of mail ons