Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Innovaties in de voedingsindustrie: inzichten uit het bezoek van het World Food Forum

Vorige maand ontving Next Tech Food Factories een delegatie van de FAO / World Food Forum. De rondleidingen brachten de delegatie naar drie belangrijke campussen: de Fruit Tech Campus, de Brainport Industries Campus en het Circular Food Center.

Geschreven door Brainport Eindhoven

14 maart 2024

Vorige maand ontving Next Tech Food Factories een delegatie van de FAO / World Food Forum. De rondleidingen brachten de delegatie naar drie belangrijke campussen: de Fruit Tech Campus, de Brainport Industries Campus en het Circular Food Center.

Geschreven door Brainport Eindhoven

14 maart 2024

Het doel van het bezoek was om het potentieel van innovatieve technologieën in de voedselverwerkende industrie te laten zien in: 

  • Het verminderen van voedselverspilling en voedselverlies
  • Het verbeteren van duurzaamheid
  • Het verlichten van zware menselijke arbeid in de voedselverwerking
  • Het verkennen van de kracht van jonge mensen in deze uitdagingen en industrieën

Innovatie + Onderwijs = Innocatie op de Fruit Tech Campus 

De eerste tour startte op de Fruit Tech Campus, waar Bart van de Beek, vertical Lead Fruit & Vegetables bij Fresh Upstream, inzicht gaf in de rol van de triple helix, de combinatie van innovatie en educatie ('innocatie' genoemd) op de campus en het belang van dataverzameling in de gehele voedselwaardeketen. 

Anna Katharina Trull, projectcoördinator R&D - Vision bij GREEFA, partner in het NXTGEN Hightech programma, vertelde verder over innovaties in fruitverwerking, -sortering en -verpakking, en real-time monitoringtechnologieën voor fruit. Ze ging ook in op de verschillen in automatisering tussen landen, waarbij landen in het zuiden meer kiezen voor semi-automatisering, terwijl in het noorden de focus meer ligt op volledige automatisering.

Technologieën en direct leren op de Brainport Industries Campus

De volgende stop was de Brainport Industries Campus in Eindhoven. Menno Prins, oprichter van Helia Biomonitoring, gaf ons inzicht in de innovaties van Helia Biomonitoring: het creëren van real-time analyse van glycoalkaloïden in aardappelzuiveringsprocessen. Interessant genoeg lijkt de campus op het eerste gezicht geen verband te hebben met de voedingsmiddelenindustrie. Maar als je beter kijkt, zie je dat technologieën als 3D-printen, robotica, datamanagement en Smart Industry van groot belang zijn voor een efficiëntere en duurzamere voedselindustrie.

Erik Veurink, directeur van de Brainport Industries Campus, lichtte de geschiedenis, activiteiten en evolutie van de campus toe. Hij legde uit dat het niet het gebouw zelf is dat het ecosysteem van de campus stimuleert, maar dat het de verzameling bedrijven is met een gedeelde en complementaire missie, de aanwezigheid van onderwijs en veel vertrouwen tussen partners dat de motor is voor het ecosysteem van de campus. De discussies benadrukten ook het belang van onmiddellijk leren tussen technologische bedrijven en eindgebruikers bij het stimuleren van innovatie en efficiëntie in de hele voedselvoorzieningsketen. 

"Niet het gebouw, maar de orkestratie van stakeholders, een collectieve missie en vertrouwen zijn crucia;e factoren voor een bloeiend ecosysteem" - Erik Veurink, directeur Brainport Industries Campus

Vermindering van voedselverspilling en gezonde keuzes in het Circular Food Center

De laatste stop bij het Circular Food Center in Veghel omvatte discussies over het verminderen van voedselverspilling op nationaal en internationaal niveau. Dit was in lijn met de focus van de komende internationale conferentie gericht op het stimuleren van inspanningen om 50% minder voedselverspilling te bereiken in 2030. 

Toine Timmermans, directeur van Food Waste Free United (Stichting Samen Tegen Voedselverspilling) legde uit wat de uitdagingen zijn bij het verminderen van voedselverspilling (op retail- en consumentenniveau) en hoe belangrijk het is om de voortgang en impact te monitoren om geïnformeerde beslissingen op beleidsniveau te kunnen nemen. Hij benadrukte ook hoe cruciaal de stem van de volgende generatie is in deze discussie. Een van de belangrijkste inzichten was de grote complexiteit van het voedselsysteem. Interventies kunnen gunstig zijn op één gebied, maar schadelijk op een ander.

Rene Bink, oprichter en CEO van Healthy Fridge, een data-driven automaat die ultra-vers voedsel levert aan consumenten, ondersteund door het HIGHFIVE project. Deze koelkasten zijn al te zien in ziekenhuizen en scholen en zijn gericht op het dynamisch aanvullen van producten met data back-ups in het voedselsysteem. Een van de grootste uitdagingen: Hoe het imago van automaten te veranderen en gezonde automaten en voedselomgevingen meer mainstream te maken? 

Tot slot deelde Marco Snikkers, oprichter en CEO van OneThird, waardevolle inzichten die hij heeft opgedaan tijdens zijn jarenlange ervaring met strategieën voor afvalvermindering en technologieën voor het voorspellen van de houdbaarheid van verse producten (NIR-fingerprinting). Vergelijkbaar met het verhaal van Anna, ging Marco ook in op de verschillen tussen landen, waarbij Europese landen hogere normen hebben voor voedselkwaliteit en versheid in vergelijking met andere landen. Een interessant onderwerp in de discussie was het potentieel van de scanners om consumenten bewuster te maken van de houdbaarheid van voedsel. De scanners zijn al te zien bij Jumbo supermarkten in Nederland, waar ze als pilot worden gebruikt voor avocado's.

Volgende stappen

Als Next Tech Food Factories waarderen we alle partners die betrokken waren bij deze bezoeken en in het bijzonder het World Food Forum-team voor hun bezoek. Een van de onderwerpen die we onderzoeken is een speciale prijs op het gebied van Smart Food Processing bij de Start-up innovation awards tijdens het World Food Forum Flagship event 2024 in oktober. Op deze manier hopen we de prachtige innovaties die op dit thema plaatsvinden verder te ondersteunen.

We blijven ons partnerschap vormgeven met de focus op start-up ondersteuning en betrokkenheid van innovatieve bedrijven. Met als doel een versnelling naar een gezonder, duurzamer en efficiënter voedselsysteem, waarin de verwerkende industrie een vitale rol speelt!