Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Innovate, Make & Trade in Medtech

We kijken terug op een interactieve en vruchtbare eerste sessie ‘Innovate, Make & Trade in Medtech’ met als onderwerp internationalisering. Dit was de aftrap van een reeks interactieve sessies. 

Geschreven door Brainport Eindhoven

30 september 2020

We kijken terug op een interactieve en vruchtbare eerste sessie ‘Innovate, Make & Trade in Medtech’ met als onderwerp internationalisering. Dit was de aftrap van een reeks interactieve sessies. 

Geschreven door Brainport Eindhoven

30 september 2020


Koers Brainport Eindhoven health en medtech

Programmamanager Health, Quirine Verstappen, introduceerde het Health team, de rol van Brainport Development en de health strategie van deze regio omschreven in de Brainport Agenda.

Brainport Development, regisseur en verbinder in het ecosysteem

Brainport Development ondersteunt ondernemers, start-ups en scale-ups met business development en brengt ondernemers actief in contact met relevante bedrijven, organisaties, subsidieverstrekkers/financiers en netwerken in het Brainport ecosysteem. Ben je een medtech of health bedrijf en wil je de internationale markt betreden, werk je aan internationale expansie, zoek je industriële of klinische samenwerkingspartners, bedrijven en instellingen met wie je samen kunt optrekken in je marktbewerking, validatiemogelijkheden, fieldlabs, subsidiemogelijkheden of financiering? Sluit je aan! Samen komen we verder. Neem contact op met Fancy van de Vorst of Marielle Sleumer

Direct relevante bedrijven en organisaties vinden? Kijk dan op Connect in Brainport Eindhoven.

GE Healthcare – kruisbestuiving tussen divisies

Jawad Handizi, Vice President Business Development Western Europe GE Healthcare is met zijn ruim 20 jaar ervaring in import en export van medische technologie verantwoordelijk voor sales & growth. De belangrijkste divisies van GE zijn Energy, Healthcare en Aviation. De Healthcare divisie is gericht op home en remote healthcare, het onderdeel Diagnostics is in Eindhoven gevestigd. De verschillende divisies en expertises van GE versterken elkaar. Zo wordt de expertise van GE Additive benut om onderdelen voor medische apparatuur te printen en heeft het GE Digital team in samenwerking met het RUMC, COVID-patiënten volledig remote ondersteund.

Innovatie ecosysteem opzetten om innovatie tussen alle Health spelers Brainport te stimuleren

Om te innoveren en export te bevorderen gaat GE actief samenwerkingsverbanden aan. Zowel met klinische partners als met de industrie, start-ups, scale-ups en studententeams. “Nederland wordt over de grenzen gezien als pilotland waar veel innovaties vandaan komen,” aldus Jawad. “In die innovatie hebben start-ups en scale-ups vaak een voortrekkersrol, GE zoekt dan ook actief de samenwerking met dit type bedrijven op. Een voorbeeld hiervan zijn de mobiele MR/ CT-units die we samen met drie Nederlandse bedrijven, waaronder Expandable Healthcare uit Eersel, ontwikkelden om COVID-patiënten in een aparte ruimte los van het ziekenhuis te kunnen onderzoeken.” Jawad sluit af met een open uitnodiging: “mijn wens is dat rond Health in Brainport een innovatie ecosysteem omgeving ontstaat die fysieke ontmoeting tussen onder meer corporates, start-ups, scale-ups, overheid en studenten in de hand werkt. Dat is nodig om voorop te blijven lopen in innovatie. Ik kom graag met dit soort partijen in contact.” Heb je deze presentatie gemist en wil je Jawad graag ontmoeten? Laat het ons weten.

Download hier de volledige presentatie van Jawad Handizi

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Business Development Manager van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Mihill Luli, sneed het onderwerp internationaal zakendoen aan en gaf een inkijkje in hoe RVO ondernemers ondersteunt. Mihil wees op de DHI subsidie. DHI is een subsidie voor Demonstratie projecten, Haalbaarheidsstudie en Investeringsprojecten in het buitenland. De dienstverlening van RVO loopt uiteen van het delen van kennis en informatie tot het organiseren van missies, deelname aan relevante beurzen, belangenbehartiging en het bieden van toegang tot relevante netwerken. Informatie hierover is terug te vinden via de NL exporteert app. Omdat uit de statistieken van het CBS blijkt dat nabije markten als Duitsland en Frankrijk belangrijke markten zijn voor Nederlandse ondernemers verwees Mihil naar twee recente marktonderzoeken E-Health in Duitsland en Digitalisering van de Life-Sciences en Health Sector in Frankrijk

Download hier de volledige presentatie van Mihill Luli

Internationaal business development in de Medtech en Pharma industrie IME Technologies

Judith Heikoop is Managing Director van IME Medical Electrospinning dat werkt aan de ontwikkeling van nanofibers voor medische apparatuur en medicijnafgifte. IME is een spin-out van de TU/e, startte als med-tech bedrijf en beweegt nu langzaam richting industriële pharma. “Hoewel de elektrospinning technologie al meer dan 100 jaar oud is, is de technologie nu pas in een fase gekomen dat het marktrijp is.”

Nanofibers en hun toepassing

Van nanofibers worden natuurlijke scaffolds (constructie) geweven voor levende cellen die uiteenlopende vormen en toepassingen kan hebben zoals een vel om een brandwond te bedekken, een hartklep die een slecht werkende klep vervangt of een stent om een ader te verstevigen. Ingebracht in het lichaam vormt zich tussen die vezels lichaamseigen weefsel. Als die draadjes van bio-afbreekbaar materiaal zijn, blijft er na verloop van tijd een hartklep of een aderversteviging over uit louter lichaamseigen materiaal. 

Bieden van platform en co-development van toepassingen

Naast dat IME de MediSpin, een industrieel platform voor Medical Electrospinning, heeft ontwikkeld dat het bedrijf momenteel in de markt zet, ontwikkelt het in toenemende mate concrete producten en toepassingen in co-creatie met klanten. “Op deze manier helpen we pharma en med-tech bedrijven te innoveren door middel van co-development,” aldus Judith. “Zo hebben we bijvoorbeeld samengewerkt met Xeltis en hebben we het samen mogelijk gemaakt om een volledig natuurlijke hartklep te maken met nanofibers.”

Relevantie technologie aantonen door samenwerking met launching customers

IME is erkend als één van de voornaamste spelers in de fiber-based scaffold industrie en de enige leverancier van apparatuur voor deze toepassingen. “Onze strategie is nu het vinden van launching customers zodat we door co-development kunnen laten zien dat onze technologie relevant is voor med-tech en pharma bedrijven. Een goede IP-strategie is daarbij essentieel. Ten slotte schrijven we mee aan internationale standaarden waar de scaffolds voor regeneratief-geneeskundige doeleinden aan moeten voldoen. Zo worden we echt relevant in de markt.”

COVID-19 bemoeilijkt marktbewerking

Judith eindigde haar verhaal met een vraag aan het publiek. Ze merkt dat de huidige gezondheidscrisis markbewerking bemoeilijkt. “Vooralsnog presenteerden onze klanten vaak onze technologie op internationale vakbeurzen en conferenties. Op die manier kwamen we in contact met relevante potentiële klanten. De gezondheidscrisis heeft een negatief effect op die manier van marktbewerking. Niet zozeer in Europa maar vooral daarbuiten in de VS in mindere mate maar in China zeker.”

Heb je een tip voor Judith? Laat het ons weten.

Download hier de volledige presentatie van Judith Heikoop