Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Het lijkt op een lantaarnpaal, maar Signify maakte er een intelligente communicator van – New York installeert er een half miljoen

De systemen ondersteunen geluids- en bewegingsmonitoring, pistoolschot-detectie, luchtkwaliteit, ijs- en sneeuwdetectie, verkeersoptimalisatie, parkeerbeheer, digitale kiosken, en meer.

Geschreven door Innovation Origins

11 augustus 2020

De systemen ondersteunen geluids- en bewegingsmonitoring, pistoolschot-detectie, luchtkwaliteit, ijs- en sneeuwdetectie, verkeersoptimalisatie, parkeerbeheer, digitale kiosken, en meer.

Geschreven door Innovation Origins

11 augustus 2020


Straatlampen hebben zich de laatste jaren ontwikkeld tot veel meer dan alleen een manier om de weg te verlichten. Inmiddels worden ze beschouwd als strategische hulpmiddelen binnen de logistiek van een stad. Een gemeente kan de lampen gebruiken om informatie te verzamelen en te delen en om bestuurders in staat te stellen om datagestuurde beslissingen te nemen. Denk daarbij aan:

  • Publieke veiligheid: videoanalyse, geluids- en bewegingsbewaking, geweerschotdetectie,
  • Omgeving: luchtkwaliteit, ijs- en sneeuwdetectie, riool- en regenwaterbewaking, weerdetectie,
  • Transport: verkeersoptimalisatie, verkeersbewaking, parkeerbeheer,
  • Connectiviteit: digitale kiosken, aangesloten voertuigen, smartphonetoepassingen.

De New York Power Authority (NYPA) werkt voor hun Smart Street Lighting NY project samen met Signify, de Eindhovense specialist in slimme verlichting. Het project, dat al sinds 2018 loopt, heeft als doel om tenminste de helft van de meer dan een miljoen straatlantaarns in de staat New York te vervangen door dit energiezuinige, duurzame en slimme alternatief. En New York probeert er zelf ook financieel beter van te worden: NYPA wil een voorbeeld zijn voor de rest van het land en de resultaten doorontwikkelen voor steden die hun straatverlichting ook willen upgraden.

In samenwerking met NYPA treedt Signify niet alleen op als tech-provider, maar ook als adviseur en strategische partner van zowel NYPA als andere deelnemende gemeenten. Voor Signify zijn de ‘connected’ LED-armaturen onderdeel van het Interact City IoT-verlichtingssysteem. Volgens Signify kan dit steden helpen om hun energieverbruik en ecologische voetafdruk te verminderen en de steden leefbaarder en veiliger te maken voor hun burgers.

Abebe Woldemariam is de coördinator van het straatverlichtingsprogramma voor de stad Rochester, die al een paar jaar ervaring heeft met het Interact City programma. Hij zegt dat het platform verschillende mogelijkheden biedt voor het onderhoud en het beheer van de stad. “Met Interact City kunnen we het systeem nu op afstand monitoren via een centraal dashboard, waardoor we zeer snel kunnen vaststellen welk onderhoud nodig is. Mocht er zich een storing voordoen, dan informeert het systeem proactief de beheerders, nog voordat onze bewoners het hebben opgemerkt, en dat is een groot pluspunt.”

“Verstedelijking, digitalisering en duurzaamheid blijven de drijvende krachten achter de belangrijkste acties rond een ‘Smart City'”, zegt Signify’s Head of North Americas Systems & Services, Martin Stephenson. “In dit project kunnen gemeentes hun lichtkwaliteit verbeteren, aanzienlijke energiebesparingen genereren en de veiligheid en het welzijn van de burgers verbeteren.” 

 

Een ‘connected’ infrastructuur

Verlichting is slechts één aspect van een smart stadsecosysteem, maar het kan wel een belangrijke basis leggen voor stadsbrede ‘connected’ infrastructuur, zegt Signify. “Zodra de aangesloten straatlantaarns zijn geïnstalleerd en beheerd met Interact City, kan een gemeente sensoren toevoegen om verschillende aspecten van het systeem en de omgeving te monitoren, waardoor de kwaliteit van het leven en het beheer in de stad wordt verbeterd,” aldus Martin Stephenson.

Wifi, opladen, eerste hulp

“Door bijvoorbeeld tilt en trilling van straatlantaarns en geluidssensoren op aangesloten straatlantaarns te activeren, kan de gemeente de weggebruikers helpen beschermen door straatlantaarns en -palen te repareren als ze uit positie zijn en de gebieden te identificeren waar geluidsdemping nodig is. Met zijn open API’s kan Interact City gegevens die via sensoren zijn verzameld, delen met de IT-systemen van de brandweer, medische hulpdiensten en andere eerstehulpverleners, zodat zij sneller kunnen reageren wanneer zich incidenten voordoen. Ook kunnen slimme straatlantaarnpalen dienen als geschikte plaatsen voor het ophangen van mobiele apparatuurbundels en het hosten van wifi-zenders of zelfs als oplaadpunten voor elektrische voertuigen.”