Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Half miljoen euro voor innovatieproject bibliotheek uit Regio Deal Brainport

Een half miljoen euro is toegekend aan een gezamenlijk innovatieproject van negen samenwerkende bibliotheken in de Brainportregio en Cubiss. Initiatiefnemer en penvoerder is de Bibliotheek Eindhoven. De Bibliotheek is een ontwikkelplek van en voor iedereen. Iedereen kan er terecht voor kennis, informatie en ondersteuning. Met “de Bibliotheek van de toekomst” wordt geïnvesteerd in een bibliotheek die nóg laagdrempeliger voor iedereen toegankelijk is. Zo draagt de bibliotheek bij aan het vergroten van de ‘Brede welvaart’ in de regio en stimuleert ze ‘Een leven lang leren’.

Geschreven door Brainport Eindhoven

01 september 2020

Een half miljoen euro is toegekend aan een gezamenlijk innovatieproject van negen samenwerkende bibliotheken in de Brainportregio en Cubiss. Initiatiefnemer en penvoerder is de Bibliotheek Eindhoven. De Bibliotheek is een ontwikkelplek van en voor iedereen. Iedereen kan er terecht voor kennis, informatie en ondersteuning. Met “de Bibliotheek van de toekomst” wordt geïnvesteerd in een bibliotheek die nóg laagdrempeliger voor iedereen toegankelijk is. Zo draagt de bibliotheek bij aan het vergroten van de ‘Brede welvaart’ in de regio en stimuleert ze ‘Een leven lang leren’.

Geschreven door Brainport Eindhoven

01 september 2020


Regio Deal Brainport Eindhoven

De Regio Deal Brainport Eindhoven is een eenmalige financiële impuls die door het kabinet beschikbaar is gesteld om de economische kracht van Brainport Eindhoven te versterken. Hiermee worden voorzieningen geoptimaliseerd, talent aangetrokken en behouden alsook maatschappelijke innovaties zoals dit bibliotheekinitiatief ondersteund.

Samenwerkingsverband

De subsidie is toegekend aan een samenwerkingsverband van de Bibliotheek Eindhoven, BiblioPlus (Boxmeer + omgeving), Cultuurspoor Best, Bibliotheek de Kempen, Bibliotheek Veldhoven, Bibliotheek Helmond Peel, Bibliotheek Dommeldal, Bibliotheek De Lage Beemden, Bibliocenter (Weert + omgeving) en Cubiss. Door samenwerking is het bereik en de impact groter.

Band met inwoner verstevigen

In augustus startte het project ‘de Bibliotheek van de toekomst’. Het project loopt tot augustus 2023. Het richt zich op het aangaan van een duurzame verbinding met de inwoners van de Brainportregio. Doel: De bieb nóg toegankelijker maken, en gebruikers nog meer binden en boeien door beter inspelen op de informatiebehoefte van de inwoners. Met innovaties als een platform voor kennisdeling, een pasloze bibliotheek of digitaal boekadvies maar ook met een modern systeem om de gebruiker meer op maat relevante informatie te bieden. De kennisuitwisseling zou bovendien niet alleen vanuit de bibliotheek en haar netwerk naar de gebruikers moeten zijn maar ook tussen gebruikers onderling. Zo ontstaan communities, groepen mensen met iets dat hen gezamenlijk bindt.

Bijdrage aan ‘Brede welvaart’

Albert Kivits (directeur/bestuurder de Bibliotheek Eindhoven): “De Monitor Brede Welvaart die recent in Eindhoven gelanceerd is laat goed de pijnpunten zien die er zijn in de stad. Lang niet iedereen deelt in de welvaart van Brainport. Dat zie je in inkomen maar ook het aantal sociale contacten dat iemand heeft is in Eindhoven een stuk lager dan landelijk gemiddeld. De bieb is bij uitstek een plek waar mensen elkaar ontmoeten, er ontstaan vriendschappen tussen gelijkgestemden, mensen werken er samen en leren van elkaar. Wij zien dat in de praktijk gebeuren. We kunnen dat nog beter vormgeven als we de binding met de inwoners vergroten. Deze subsidie maakt dat mogelijk”. Met ’de bibliotheek van de toekomst’ bouwen we aan een inclusieve maatschappij en een samenleving waarin iedereen actief mee kan doen, zichzelf kan ontwikkelen en de bibliotheek voor iedereen laagdrempelig toegankelijk is. Zo vergroten we zelf- en samenredzaamheid.”

‘Design Thinking for Libraries’

Imke de Korte (projectleider ‘de Bibliotheek van de Toekomst’): “De Bibliotheek Eindhoven heeft veel ervaring met de methode Design Thinking for Libraries. De behoeften van (toekomstige) gebruikers staan daarbij centraal. Na uitvoerig onderzoek samen met de doelgroep worden er concepten uitgewerkt. In de test- en realisatiefase worden deze uitwerkingen getest samen met de (toekomstige) gebruikers in de vorm van prototypes. Zo weten we zeker dat we iets ontwikkelen waar mensen ook écht enthousiast over zijn en willen gaan gebruiken.”