Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Geluidsdemper die lage frequentie onderdrukt: onmisbaar bij energietransitie

Geluidsoverlast vormt, na luchtvervuiling, de grootste dreiging voor het milieu en de menselijke gezondheid in Europa. Mohammad Kojourimanesh wil dit probleem oplossen met zijn geluidsdemper.

Twintig procent van de Europese bevolking wordt langdurig blootgesteld aan lawaai dat schadelijk is voor de gezondheid. Dat probleem dreigt alleen maar groter te worden in de wereld van het nieuwe, groene energiesysteem. Koolstofarme systemen zoals de warmtepomp, produceren namelijk meer lawaai dan de cv-ketels die we nu in huis hebben.

‘Armere’ verbrandingsprocessen

Toekomstige koolstofarme systemen zoals gasketels en waterstofboilers moeten veilig zijn én minder uitstoot produceren, legt Mohammad Kojourimanesh, PhD-kandidaat werktuigbouwkunde aan de TU/e, uit. “Om het vrijkomen van stikstofoxiden tot een minimum te beperken, wordt in nieuwe verbrandingssystemen de vlamtemperatuur zo laag mogelijk gehouden. Dan krijg je armere verbrandingsprocessen, die gepaard gaan met een toename van de kans op thermo-akoestische instabiliteit. De unieke verbrandingseigenschappen van waterstof versterken dit effect, wat resulteert in een hoger geluidsniveau en trillingen.”

Vanwege de thermo-akoestische instabiliteit, is het geluid niet altijd van dezelfde frequentie. Huidige dempers kunnen slechts een zeer beperkt bereik aan frequenties onderdrukken. Daarom worden er nu vaak meerdere dempers in een systeem gebruikt. Bovendien zijn die dempers van groot formaat. Kortom: de industrie heeft problemen met het ontwerpen van verbrandingssystemen met inbegrip van geluidsdempers.

ABC-demper

Er is dus behoefte aan compacte, robuuste dempers die het geluid van apparaten zoals ketels, warmtepompen en airco’s kan onderdrukken.Kojourimanesh staat op het punt om de markt te betreden met een geluidsdemper die precies dat doet. Al is de naam van de Anechoic Broadband Compact (ABC)-demper vrij ingewikkeld, constructie-technisch is de demper “eenvoudig en compact”, belooft de PhD-student.

Het systeem bestaat uit een stapel platen, die van elkaar gescheiden zijn door dunne afstandsstukken. Wanneer de ruimte tussen de platen juist staat afgesteld, kunnen de luchtviscositeit en de thermische verliezen in de smalle kanalen het geluid absorberen. Een groot voordeel is dat de demper kan worden afgesteld op alle frequenties tussen 20 en 800 Hz. “De hoeveelheid reflectie van een materiaal noemen we de akoestische reflectiecoëfficiënt. De reflectiecoëfficiënt van de ABC-demper is lager dan 0.1, wat betekent dat het geluid voor 99 procent geabsorbeerd kan worden. Ook bij lage frequenties, het moeilijkst te absorberen geluid.” Lage frequenties, zoals een bastoon, zijn moeilijk te absorberen, omdat ze een lange golflengte hebben.

Verschillende toepassingen

De ABC-demper is zo ontworpen dat het in verschillende apparaten kan functioneren. Naast de geluidsreductie van warmtepompen, airco’s en waterstofboilers, is de demper ook geschikt om geluidshinder van motorvoertuigen en snelwegen te verminderen. Daarnaast zorgt de demper ervoor dat er optimaler gebruik gemaakt kan worden van apparaten. Kojourimanesh: “Neem bijvoorbeeld een windturbine. Het geluidslimiet voor de turbines is ongeveer veertig decibel, afhankelijk van de locatie. Stel dat we het geluid met de demper twee decibel omlaag kunnen brengen, dan kan de rotatie van de windturbines opgeschroefd worden en kan er tot twintig procent meer energie gewonnen worden.”

“We leren over de wet- en regelgeving rondom het oprichten van een bedrijf. Voor mij is dat tot nu toe de grootste uitdaging, dus daar ben ik heel blij mee.” Mohammad Kojourimanesh

Faculty of Impact

Voor zijn project ontving hij onlangs de Faculty of Impact (FOI) en NWO take-off subsidies. FOI is een nieuw programma van de NWO voor wetenschappers die een bedrijf willen oprichten waarmee ze maatschappelijke impact maken. Naast budget geeft de Faculty of Impact de tien geselecteerde wetenschappers ook les in ondernemen.

 

Meet the fellows
Fellows – Faculty of Impact

Op het juiste moment op de juiste plek

Met de subsidie op zak vallen voor Kojourimanesh alle puzzelstukjes op hun plek. Zijn promotieonderzoek heeft hij bijna afgerond en hij wil zijn uitvinding zo snel mogelijk op de markt brengen.

Ook de EU werkt mee. Zo stelde de Nederlandse regering nieuwe regels op voor het lawaai dat warmtepompen en airco’s mogen produceren, naar aanleiding van de ‘Duurzame en Slimme Mobiliteit-strategie’ van de EU. Vanaf 1 april 2021 mag het geluidsniveau van deze apparaten niet boven de veertig decibel uitkomen. Bedrijven moeten dus wel in actie komen. De ondernemer in spé praat met bedrijven die boilers voor consumenten fabriceren en staat op het punt om zijn bedrijf officieel te registeren als spin-off. Gestrest is hij niet, enthousiast wel. “Ik ben heel optimistisch gestemd. Ik weet dat het werkt en de opties zijn eindeloos.”

The Gate

"Zodra de oproep voor Faculty of Impact gepubliceerd werd, zagen we de waarde die het programma brengt aan technologie-ondernemers en de valorisatie van universitaire technologieën.
We vonden het Faculty of Impact programma waardevol omdat het zich richt op zaken waar onderzoekers het meest mee worstelen, namelijk het leggen van de link tussen de technologie en een echt wereldprobleem.

Het programma is zo opgezet dat de onderzoekers toegang hebben tot tijd, flexibiliteit, onderwijs en coaching mogelijkheden om hun technologieën om te zetten in waarde. The Gate heeft deze boodschap verspreid binnen de universiteit. Hierdoor kwamen we in contact met de onderzoekers die we al ondersteunen in hun business cases, maar ook met degenen die het potentieel en de ambitie hebben om hun onderzoek om te zetten in impactvolle bedrijven. 
We eindigden met zeven kandidaten en gaven onze feedback op hun voorstellen.  Vijf van de zeven kandidaten zijn doorgedrongen tot de interviewfase. We hebben hen ook geholpen om zich voor te bereiden op hun interviews en hebben proefinterviews gepland met de business developers."

Van de tien wetenschappers die doorgingen in de FOI, zijn er maar liefst vier afkomstig van de TU/e.

Anil Cetin - Business Developer at The Gate

Naar The Gate