Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Fontysstudenten als innovatietrainee in dienst bij het mkb

Doorgaans werken hbo-studenten tijdens hun opleiding meerdere maanden samen met het bedrijfsleven. Dit doen ze in de rol van stagiair of afstudeerder, waarbij ze meestal kortdurende, afgeronde opdrachten uitvoeren. Mkb-bedrijven kunnen nu anderhalf jaar lang een getalenteerde Fontysstudent in huis halen, een zogenaamde ‘innovatietrainee’. De student krijgt zodoende de kans meer omvangrijk onderzoek te doen en de mkb-ondernemer vergaart gedurende een langere periode nieuwe, toepasbare kennis. Het programma gaat in februari van start.

Geschreven door Fontys Hogescholen

02 februari 2021

Doorgaans werken hbo-studenten tijdens hun opleiding meerdere maanden samen met het bedrijfsleven. Dit doen ze in de rol van stagiair of afstudeerder, waarbij ze meestal kortdurende, afgeronde opdrachten uitvoeren. Mkb-bedrijven kunnen nu anderhalf jaar lang een getalenteerde Fontysstudent in huis halen, een zogenaamde ‘innovatietrainee’. De student krijgt zodoende de kans meer omvangrijk onderzoek te doen en de mkb-ondernemer vergaart gedurende een langere periode nieuwe, toepasbare kennis. Het programma gaat in februari van start.

Geschreven door Fontys Hogescholen

02 februari 2021


De innovatietrainee verricht het eerste halfjaar praktijkgericht onderzoek in de rol van afstudeerder. Wanneer blijkt dat de trainee en het mkb-bedrijf bij elkaar passen, krijgt de afstudeerder, na het behalen van het diploma, een jaarcontract aangeboden. Vervolgens zet de trainee als personeelslid het onderzoek voort dat tijdens de afstudeerperiode is gestart, of helpt mee de resultaten uit het onderzoek te implementeren. De trainee is een high-potential afstudeerder, die gedurende het gehele traject begeleiding krijgt vanuit Fontys. Hij of zij doorloopt tevens een programma voor de ontwikkeling van (soft)skills, zoals ondernemerschaps-, innovatie- en managementvaardigheden.

Kansen

Belangrijk nevendoel van dit programma is dat de langdurige, inhoudelijke begeleiding vanuit de hogeschool kansen biedt voor een nauwere relatie tussen het bedrijf en Fontys. Mkb-bedrijven krijgen meer structureel toegang tot high potentials van Fontys en tot het uitvoeren van toegepast onderzoek. Op die manier bouwen onderwijs en werkveld samen aan innovatievermogen.

Focus

De focus in dit traineeship ligt bij de onderwerpen Advanced Manufacturing en Photonics. Het gaat dus om onderzoeken die passen binnen Industrie 4.0 (Smart Industrie), fotonica en aanpalende gebieden zoals mechatronica, werktuigbouwkunde en precisie-engineering.

Organisatie

Fontys Hogescholen neemt deel aan deze pilot om het innovatievermogen van het mkb te helpen vergroten en de onderzoeksrelatie tussen Fontys en het mkb te versterken. Het Centre of Expertise HTSM is binnen Fontys de trekker van deze pilot. Het innovatietraineeship is nieuw, daarom geldt deze ronde als pilot om te kijken of het instrument voldoet aan de verwachtingen van de hogeschool, het mkb en de studenten. Het programma wordt mede gefinancierd door Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

Het Fontys Centre of Expertise High Tech Systems and Materials (HTSM) verbindt hoger beroepsonderwijs aan het bedrijfsleven. Samen doen ze onderzoek en ontwikkelen ze innovatieve technologieën, waarvan onderwijs én bedrijfsleven beter worden. Via het Centre of Expertise HTSM vinden (hightech)bedrijven één ingang bij Fontys, voor het onderzoeken van (multi-disciplinaire) vraagstukken binnen het HTSM-domein. Ook samenwerken met Fontys? Neem contact op met Mark Herman: 06 50 737 731.