Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close
Scroll verder

Embassy of health - 3 DDW tips

Tijdens Dutch Design Week is er veel te zien en te beleven, maar voor de meest actuele oplossingen voor prangende vraagstukken kun je bij World Design Embassies terecht. Hier werken diverse belanghebbenden op gelijkwaardige basis samen aan complexe maatschappelijke vraagstukken. Er worden open coalities gevormd om zo de kracht van design te koppelen aan nationale transities. Hierbij draait alles om het realiseren van missies rond thema's als gezondheid, veiligheid, mobiliteit, duurzaamheid en inclusiviteit.

In dit lijstje lichten we iedere keer een van World Design Embassies uit met enkele projecten.

Embassy of Health 

Hoe kunnen we onze gezondheid zien als een waarde op zich? Hoe kunnen we gezondheid sparen, laten stromen, uitwisselen en met elkaar delen?

1. Intimate Implants - Bertrand Burgers & UMC

Beeld je in dat je een jaar lang nauw samenleeft met een implantaat in je lichaam. Een implantaat dat je helpt genezen en nieuwe lichaamsdelen laat groeien. Er ontstaat een hechte relatie waarin jullie voor elkaar zorgen, totdat het implantaat zichzelf zoals afgesproken opoffert. Niet lang daarna ontvang je een emotioneel afscheidsbericht van het implantaat, waarin het reflecteert op jullie connectie – en op de band tussen mens en technologie.

Deze speculatieve ervaring gaat over de emotionele relatie tussen mens en technologie, een thema dat in de wetenschap nog weinig aandacht krijgt. Vanuit het perspectief van drie regeneratieve implantaten – een nieuw type implantaten die vergroeien met menselijk weefsel en uiteindelijk afbreken – verkent Bertrand Burgers scenario's waarin mens en technologie intiem samenleven.

Hoe is het voor technologie om zo dienstbaar te zijn aan de mens? Hoe leven we harmonieus samen met technologie? En wat als technologie haar beloftes niet nakomt?

2. iCare (because you do) - Hendrik-Jan Grievink & Máxima MC

Het is 2034. De vergrijzing in Nederland heeft haar hoogtepunt bereikt. E-health is een maatschappelijke realiteit geworden: veel Nederlandse huisartsen zijn inmiddels vervangen door geavanceerde chatbots en Artificial Intelligence wordt ingezet in alle facetten van zorgverlening. Commercieel zorgbedrijf iCare richt zich op technologisch hoogwaardige zorgverlening die ‘naadloos en draadloos’ wordt afgestemd op de persoonlijke behoeftes van de patiënt.

Dit (fictieve) scenario wordt in iCare door acteurs tot leven gebracht. Als arts, verpleegkundige, iPatient, chatbot en een mantelzorger, delen zij hun dromen, angsten en verlangens, elk vanuit een eigen perspectief.

De acteurs improviseren op basis van prompts, geïnspireerd door citaten uit krantenartikelen en input van stakeholders vanuit het netwerk van Máxima MC en Fontys Centre of Expertise Health. De verhalen nodigen uit tot reflectie op de rol van kunstmatige intelligentie binnen de zorg: wat betekent het als zorg tegelijkertijd persoonlijker en onpersoonlijker wordt?

3. Organic Social Capital - Cyan D'Anjou

Organic Social Capital (OSC) introduceert een speculatief concept van een samenleving waarin onze sociale status afhangt van onze zorg en inzet voor de natuur. Net als traditionele maatstaven zoals het BBP, meet en vergelijkt het OSC wat mensen doen, maar nu ligt de nadruk op zorg, (op)voeding en gemeenschapsgezondheid boven economie.

Het doel is te onderzoeken wat er zou gebeuren als we meer zouden geven aan de natuur dan we ervan nemen. Anders dan het kapitalisme, waarin geld centraal staat, verschuift OSC de focus naar het vaak onzichtbare werk van zorg. Het benadrukt de belangrijke rol die zorgzaamheid speelt bij het behouden van een gezonde omgeving (umwelt) voor de natuur en de samenleving.

Zo hoopt Cyan D’Anjou te laten zien hoe sterk ons vermogen om te investeren in zorg en opvoeding verbonden is met onze maatschappelijke gezondheid en ons begrip van persoonlijke en professionele waarde.