Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

‘Eerst studeren, dán doen’

Basisschool De Heiacker heeft gebruik gemaakt van de subsidie voor Deskundigheidsbevordering leraren op het gebied van Internationalisering. En heeft deze gelden ook al goed besteed.

Directeur Judith Aust en coördinator Bregje Vankan vertellen over hoe zij dit binnen hun school aanpakken. ‘Onze leerkrachten scherpen eerst hun eigen vaardigheden aan. Zo volgen ze een opleiding Cambridge Engels, gaan met hun uitspraak aan de slag en hierin nemen we ook het didactische stuk mee. 
 

Engels spreken? Zelfs de kleuters van basisschool De Heiacker doen het al. En dat werpt zijn vruchten af. Directeur Judith Aust en coördinator Bregje Vankan vertellen over hoe zij dit binnen hun school aanpakken. ‘De kinderen zijn trots op het feit dat ze Engels kunnen spreken.’

Vanwaar jullie focus op wereldburgerschap en Engels taalgebruik?
Judith: ‘In 2013 kwamen we tot de conclusie dat we ons onderwijs goed op orde hadden en dat het tijd was om te kijken wat we de kinderen nog meer konden bieden. Toen hebben we een brainstorm met het team gehouden. Daar kwam van alles uit naar voren, denk aan theater en sport, maar met stip op één stond het aanleren van vreemde talen.’

Bregje: ‘Dat heeft met verschillende zaken te maken. We bevinden ons in een internationale regio. In vervolgstudies en het bedrijfsleven is de voertaal vaak Engels.’

Hoe hebben jullie dit aangepakt?
Judith: ‘Binnen het onderwijs is het adagium vaak: gewoon doen. Maar ik draai het liever om, eerst studeren, dán doen. Nadat we aan de hand van onderzoek tot de conclusie kwamen dat dit een goed idee is, hebben we onze medewerkers opgeleid.’

Wat voor opleidingen volgen jullie medewerkers?
Judith:‘Onze leerkrachten scherpen eerst hun eigen vaardigheden aan. Zo volgen ze een opleiding Cambridge-Engels, gaan met hun uitspraak aan de slag en hierin nemen we ook het didactische stuk mee. Als het opleidingstraject achter de rug is, blijven we investeren in samen groeien. Eens per maand is er een bijeenkomst met goede praktijkvoorbeelden, waarin we ook werken aan het onderwijsaanbod voor de komende tijd.’

Best pittig?
Bregje: ‘Als ik naar mezelf kijk, kan ik zeggen dat ik bewust voor deze school koos, juist omdat deze opleidingen worden aangeboden. Het samen studeren levert echt iets op, een verdieping. Daarnaast vind ik het mooi dat ik op deze manier kan bijdragen aan de regio.’

Judith: ‘Het is een behoorlijke investering, maar je krijgt er veel voor terug. En ik krijg heel vaak te horen dat nieuwe leerkrachten het oprecht heel leuk vinden.’

Hoe ziet het programma er in de praktijk uit?
Judith: ‘We streven ernaar dat onze leerlingen 15 procent van de tijd Engels spreken, dat is zo’n drie uur per week. Een voorbeeld? Leerlingen vertellen in het Engels over hun weekend. Of we hebben een geschiedenisles over de Romeinen en de kinderen voeren daarna in het Engels hier een toneelstuk over op. Het kan van alles zijn.’

Hoe financieren jullie dit?
Judith: We hebben onder andere steun gehad van verschillende subsidies, waaronder die via Brainport voor Deskundigheidsbevordering van leraren op het gebied van Internationalisering van het onderwijs. Van deze subsidie hebben we onder andere Cambridge Engels cursussen kunnen volgen. Door middel van andere subsidies hebben we bijvoorbeeld een mooie studiereis kunnen maken, waar we nog beter geleerd hebben hoe je taal aan ervaring kunt koppelen in een les.

Wat levert het onderwijs de leerlingen op?
Judith: ‘Allereerst is het geweldig om te zien dat kinderen trots zijn.’

Bregje: ‘Je ziet dat ze langzaam Engels durven te praten, heel mooi. Daarnaast zien we dat onze leerlingen het op het gebied van Engels ook goed doen in het vervolgonderwijs en vaker voor tweetalig onderwijs kiezen.’

Hebben jullie nog plannen voor de toekomst?
Bregje: ‘Jazeker! We willen vaker andere culturen opzoeken, bijvoorbeeld door contacten met scholen in het buitenland. Daar waren we voor corona uitbrak al mee gestart en dat willen we nu weer op oppakken.’