Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Een nieuwe fase breekt aan voor futurelab, congrescentrum en museumpark in Brainportregio

Opnieuw komen ambities uit de Brainport Nationale Actieagenda dichterbij. De plannen voor de doorontwikkeling van een futurelab, congrescentrum en een nieuw museumpark in de Brainportregio zijn woensdag 23 juni goedgekeurd door het bestuur van Stichting Brainport. Dat betekent dat de aanvragers circa 7 miljoen euro per project ontvangen vanuit de Regio Deal Brainport Eindhoven voor de verdere uitwerking en uitvoering van hun plannen. De komst van deze onderscheidende voorzieningen vergroot de aantrekkingskracht van de hele regio voor alle inwoners, én nationaal en internationaal. Dit is een belangrijke uitwerking van de Brainport Nationale Actieagenda, waar recent de derde Voortgangsrapportage van is verschenen en waarvoor de Regio Deal als vliegwiel dient.

Geschreven door Brainport Eindhoven

30 juni 2021

Opnieuw komen ambities uit de Brainport Nationale Actieagenda dichterbij. De plannen voor de doorontwikkeling van een futurelab, congrescentrum en een nieuw museumpark in de Brainportregio zijn woensdag 23 juni goedgekeurd door het bestuur van Stichting Brainport. Dat betekent dat de aanvragers circa 7 miljoen euro per project ontvangen vanuit de Regio Deal Brainport Eindhoven voor de verdere uitwerking en uitvoering van hun plannen. De komst van deze onderscheidende voorzieningen vergroot de aantrekkingskracht van de hele regio voor alle inwoners, én nationaal en internationaal. Dit is een belangrijke uitwerking van de Brainport Nationale Actieagenda, waar recent de derde Voortgangsrapportage van is verschenen en waarvoor de Regio Deal als vliegwiel dient.

Geschreven door Brainport Eindhoven

30 juni 2021


Blije gezichten

Met steun van de Regio Deal wil het nieuwe Evoluon een science center van internationale allure worden. ‘In Nederland vergelijkbaar met Nemo en Naturalis’, zegt Tim Hoogesteger, managing director van Next Nature Network. Het Eindhoven Museum VONK* krijgt nu de kans om het museum park verder door te ontwikkelen. Directeur-bestuurder Ward Rennen: ‘We willen ons gaan richten op de belangrijkste transformatiemomenten in de geschiedenis van stad en regio, sámen met de bezoekers.’

Van der Valk Hotel Eindhoven investeert de komende jaren 20 miljoen euro in het nieuwe congrescentrum. Daar komt nu nog eens 7 miljoen euro bij uit de Regio Deal. Directeur Rick Polman is erg gelukkig met die toezegging. ‘Nu kunnen we onze plannen verder gaan concretiseren.’

Wethouder van Economie Stijn Steenbakkers is blij met de toekenning door het bestuur van stichting Brainport. ‘Onze stad en regio groeit dankzij een weergaloze economische ontwikkeling van de afgelopen jaren. Ook in Coronatijd. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners van deze groei en kansen kunnen meeprofiteren. Een nieuw museumpark, een futurelab en congrescentrum dragen hieraan bij met meer recreatiemogelijkheden, kansen en extra banen. De drie projecten geven een enorme en concrete impuls aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor de Brainport regio. Dat is essentieel voor onze inwoners, bedrijven en de doorontwikkeling van stad en regio. Grote complimenten aan alle initiatiefnemers, betrokken personen en organisaties. Een complexe klus, wat wederom laat zien dat samenwerken hier echt in de genen zit. Trots!’

Groei

Paul van Nunen, directeur van Brainport Development legt uit waarom het zo belangrijk is dat het regionale voorzieningenniveau opgewaardeerd moet worden: ‘Onze regio ontwikkelt zich razendsnel. Kijk bijvoorbeeld eens naar de groeicijfers van de Nederlandse economie die onlangs werden gepubliceerd. Terwijl de economie in heel Nederland krimpt, laten de cijfers in Zuidoost-Brabant een flinke groei zien. Die groei zorgt voor een enorme trek van mensen van buiten de regio naar hier. Mensen vanuit de hele wereld willen hier komen werken en zich hier vestigen. Daarvoor is het wel belangrijk dat de voorzieningen gelijke tred lopen met de ontwikkeling van de regio.’

Klik hier voor een overzicht en omschrijving van alle toegekende projecten 

Brainport Nationale Actieagenda

Met de Brainport Nationale Actieagenda werken het Rijk, de provincie Noord-Brabant en Brainport Eindhoven inmiddels drie jaar samen aan de uitwerking van de mainportstatus van Brainport Eindhoven. De derde voortgangsrapportage van BNA laat wederom zien dat de Brainportregio een belangrijk internationaal innovatie-ecosysteem is. Onderwijs, onderzoeks- en kennisinstellingen, overheden, en natuurlijk de startups, scale-ups, MKB en grote bedrijven dragen samen bij aan voor Nederland belangrijke sleuteltechnologie, industrieel leiderschap, innovaties voor maatschappelijke opgaven en een gunstig vestigingsklimaat.

Gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen van de provincie Noord-Brabant is blij met de voortgang die Brainport boekt:

"Brabant is de groeimotor van de Nederlandse economie, met Brainport Eindhoven voorop. Om onze economie toekomstbestendig te houden moeten we juist nu blijven innoveren en investeren. Dat betekent dat we niet alleen moeten werken aan de nieuwste sleuteltechnologieën en innovaties, maar dat het voor onze inwoners ook fijn wonen, werken en leven moet zijn. Alles om het beste talent aan te trekken en behouden. Met deze nieuwe impuls wordt het vestigingsklimaat in Brabant nóg beter!"

Regio Deal Brainport Eindhoven

De Regio Deal Brainport Eindhoven fungeert met een financiële impuls van € 370 miljoen als een belangrijk vliegwiel voor de uitvoering van de Brainport Nationale Actieagenda. De Regio Deal Brainport Eindhoven draagt bij aan het versterken van het voorzieningenaanbod, het aantrekken en behouden van talent en innovaties met maatschappelijke impact.  In totaal wordt in vier jaar (tot 2022) via de Regio Deal 130 miljoen euro door het kabinet en 240 miljoen euro door de regio zelf geïnvesteerd. Alle projecten zijn inmiddels toegekend en gestart. De besluitvorming over de (deel)projecten verloopt op een zorgvuldige wijze waarop de stichting Brainport, op basis van onafhankelijk advies, tot besluitvorming over financiering vanuit het regiofonds komt. In totaal is tot en met juni 2021 een waarde van circa 120 miljoen euro toegezegd aan 26 projecten. De in totaal toegezegde cofinanciering bedraagt circa 215 miljoen euro.