Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Deze aanbieders stomen onderwijsprofessionals klaar voor een internationale toekomst

Een oudergesprek in het Engels, leerlingen die onderling praten in een andere taal of scholieren die elkaar of de lesstof niet begrijpen: loop jij daar als onderwijsprofessional ook wel eens tegenaan? Niet zo gek, het onderwijs wordt steeds internationaler. Om onderwijsprofessionals in de Brainportregio goed voor te bereiden op een internationale toekomst, heeft Brainport Development middelen ter beschikking gesteld om onderwijsprofessionals verder te professionaliseren. Leraren kunnen zich laten informeren bij verschillende aanbieders voor trainingen en cursussen rondom het thema internationalisering. Hieronder stellen drie van die mogelijke aanbieders zich aan je voor.

Een oudergesprek in het Engels, leerlingen die onderling praten in een andere taal of scholieren die elkaar of de lesstof niet begrijpen: loop jij daar als onderwijsprofessional ook wel eens tegenaan? Niet zo gek, het onderwijs wordt steeds internationaler. Om onderwijsprofessionals in de Brainportregio goed voor te bereiden op een internationale toekomst, heeft Brainport Development middelen ter beschikking gesteld om onderwijsprofessionals verder te professionaliseren. Leraren kunnen zich laten informeren bij verschillende aanbieders voor trainingen en cursussen rondom het thema internationalisering. Hieronder stellen drie van die mogelijke aanbieders zich aan je voor.

Hogeschool De Kempel

Al sinds het prille begin is Hogeschool de Kempel betrokken bij het project deskundigheidsbevordering van Brainport Development. ‘Wij willen graag een bijdrage leveren aan het oppakken van kansen en uitdagingen binnen het thema internationalisering’, vertelt Martine Bouwes, manager nascholingsactiviteiten bij De Kempel, uit. ‘Bijna elke onderwijsprofessional krijgt te maken met leerlingen van diverse nationaliteiten. Vragen als: hoe krijg ik iedereen mee in mijn klas en hoe betrek ik de ouders, zijn dan ook logisch.’

Trainingen en taalinspiratieavonden

Het thema internationalisering krijgt dan ook aandacht binnen de opleiding tot leraar basisonderwijs én binnen het professionaliseringsaanbod voor onderwijsprofessionals. Het aanbod van De Kempel richt zich vooral op een eerste kennismaking met internationalisering. ‘We organiseren onder andere korte trainingen en inspiratieavonden’, vertelt docent Nederlands Anne van Buul. ‘Het gaat dan bijvoorbeeld om taalinspiratieavonden. Tijdens een van die bijeenkomsten staat meertaligheid centraal. Zo is het belangrijk om de talen die meertalige leerlingen thuis spreken op school niet te verbieden en deze talen te waarderen in de klas en te benutten bij het leren van het Nederlands.’ Het nascholingsaanbod van De Kempel op het gebied van internationalisering is nog veel breder. Zo biedt de hogeschool ook een training ‘Wereldburgerschap’ en een training ‘Coördinator Engels’ aan, naast teamtrainingen Taalvaardigheid en didactiek Engels.

Aanmelden

Iedere onderwijsprofessional kan zich aanmelden voor de (team)trainingen en inspiratieavonden. Daarnaast wordt het nascholingsaanbod van De Kempel ook op maat aangeboden.  

Meer informatie Arrow icon

Summa College

Ook het Summa College is al sinds de start van het Deskundigheidsbevorderingsprogramma partner van Brainport Development. Volgens Damir Ibrovic, teamleider Summa International Business, is kennis van internationalisering meer noodzaak dan luxe. ‘Ons onderwijs is verweven met een internationale samenleving. We hebben niet alleen collega’s en studenten met verschillende achtergronden, we bereiden onze studenten ook voor op wonen en werken in een internationale regio.’

Aanbod

En om die voorbereiding zo goed mogelijk te laten verlopen biedt Summa verschillende opleidingen en cursussen rondom het thema internationalisering aan, gericht op studenten én onderwijsprofessionals in de regio. ‘We richten ons daarbij niet alleen op mbo-studenten, maar op alle onderwijsprofessionals’, vertelt Martijn van der Linden, docent aan Summa College. ‘We pakken de nascholing heel pragmatisch aan. Alles wat je leert op het gebied van taalvaardigheid en interculturele bewustwording is direct toe te passen in de praktijk.’ Directeur Business, Marketing & Ondernemerschap Linda van Steenhoven vult aan: ‘Ons aanbod is écht van toegevoegde waarde voor de regio. Neem bijvoorbeeld onze opleiding Cambridge Engels. Die bieden we aan op verschillende niveaus, afhankelijk van de vraag. En indien gewenst bieden we de cursus ook op locatie aan.’

Aanmelden

Het nascholingsaanbod van Summa is omvangrijk en gevarieerd. Van ‘Interculturele communicatie’ tot ‘Omgaan met kinderen met een andere moedertaal’ en Rekendidactiek voor internationale leerling(en)’.

Meer informatie Arrow icon

Fontys

Fontys kiest bewust voor een andere aanpak. Het levert zogeheten studiocoaches aan basisscholen, scholen in het voortgezet onderwijs en aan mbo-scholen. ‘We zien het als onze plicht om meer bewustwording te creëren voor internationalisering in het onderwijs’, legt Suzanne Smulders, relatiemanager bij Fontys, uit. 

De onderwijsprofessional als expert

Onderwijsprofessionals die zich aanmelden bij Fontys, gaan met een groep collega’s aan de slag met het verbeteren van hun eigen praktijk. De studiocoach begeleidt en ondersteunt het werken van de groep. Smulders: ‘Samen formuleren we verschillende uitdagingen. In ongeveer tien sessies gaan de leerkrachten, samen met collega’s, hun praktijk onderzoeken en worden ze uitgedaagd om deze écht te verbeteren.’

Maatwerk

Met deze aanpak wil Fontys maatwerk bieden. ‘Elke school, heeft een andere cultuur en dus ook andere uitdagingen. Wij willen deze scholen gepersonaliseerde hulp aanbieden.’

Aanmelden

Naast de hulp van studiocoaches biedt Fontys een breed pakket aan taallessen en cursussen en workshops. 

Meer informatie Arrow icon

Interesse?

Wil je als onderwijsprofessional gebruik maken van het aanbod? Meld je dan eerst bij je schoolleiding. Samen met je leidinggevende bepaal je welke cursus, workshop of opleiding het beste bij je past. Als er op jouw school sprake is van een goedgekeurd meerjarenplan, dan kunnen jij en je collega’s gebruik maken van de Brainport-subsidie. Brainport Development vergoedt in zo’n geval 60 procent van de kosten van jouw nascholing.