Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

“Brabant heeft een aantal belangrijke troeven in handen bij de ontwikkeling van elektrisch of hybride vliegen.”

Drie regionale luchthavens, waaronder Eindhoven Airport, hebben de handen ineengeslagen om binnen vijf jaar elektrisch vliegen in Nederland mogelijk te maken. Naar verwachting worden de eerste elektrische passagiersvluchten tussen luchthavens in Nederland binnen vijf jaar uitgevoerd. 

Geschreven door Brainport Eindhoven

08 april 2021

Drie regionale luchthavens, waaronder Eindhoven Airport, hebben de handen ineengeslagen om binnen vijf jaar elektrisch vliegen in Nederland mogelijk te maken. Naar verwachting worden de eerste elektrische passagiersvluchten tussen luchthavens in Nederland binnen vijf jaar uitgevoerd. 

Geschreven door Brainport Eindhoven

08 april 2021


De plannen zijn gebaseerd op onderzoek van M3 Consultancy, mogelijk gemaakt door de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) en Brainport Development. “Brabant heeft een aantal belangrijke troeven in handen bij de snelle ontwikkeling van elektrisch of hybride vliegen”, vinden Roland Grimm van de BOM en Didier Barrois van Brainport Development. 

Potentie van elektrisch vliegen 

Elektrisch vliegen is een technisch en economisch haalbare en snelle manier van vervoer om regio’s met elkaar te verbinden, in eerste instantie binnen ca. 500 kilometer en met de potentie voor afstanden tot 1000 kilometer. Dit blijkt uit een recent uitgevoerd onderzoek van M3 Consultancy, dat wijst op de snelle ontwikkeling van de techniek. Het streven is om eerst in Nederland te experimenteren met 4- tot 9-zitters en om op termijn een fijnmazig Europees netwerk op te bouwen en te vliegen met grotere toestellen. 

Luchthavens en industrie slaan de handen ineen 

Samenwerken zit in het DNA van de Brabander. De provincie beschikt bovendien over een toonaangevend ecosysteem rondom de hightech maak- en maintenance industrie. Met name in Brainport Eindhoven werken veel hightech start-ups, MKB en grote bedrijven aan innovatieve technologieën die van groot belang zijn bij de ontwikkeling van elektrisch vliegen. 

Roel Hellemons, CEO van Eindhoven Airport: “Met de proef willen we gezamenlijk een actieve rol pakken bij de doorontwikkeling van innovaties in de luchtvaart. We starten binnen Nederland waar we in een gecontroleerde omgeving kennis en ervaring kunnen opdoen zodat deze benut kan worden bij de verdere uitrol van elektrisch vliegen binnen Europa. De proef is ook voor de regio belangrijk. Behalve de snelle verbindingen die ontstaan, biedt elektrisch vliegen voor de Brainport regio kansen op het gebied van werkgelegenheid in bijvoorbeeld laadsystemen.” 

“De Nederlandse luchthavens creëren op deze manier een leeromgeving voor elektrisch vliegen en starten in dit vroege stadium met kennisontwikkeling. Met Nederland als proeftuin van de luchtvaart snijdt het mes aan twee kanten. Onze internationale concurrentiepositie en werkgelegenheid groeien en onze kennispositie en vestigingsklimaat worden versterkt,” zegt Dick Benschop, President & CEO van Royal Schiphol Group. 

Verdienvermogen voor Nederland 

“We werken in de Brainport regio hard aan het opzetten van een batterij ecosysteem, waar bedrijven, overheden en kennisinstellingen samenwerken aan de ontwikkeling van nieuwe, duurzame batterijtechnologieën en integrale marktoplossingen om de transitie van fossiel naar duurzaam vervoer versneld te realiseren”, zegt Didier Barrois, senior-adviseur strategie bij Brainport Development. “Door te investeren in technologieën rondom energieopslag, materialen en laadinfrastructuur ontstaan nieuwe kansen voor bedrijven. Met name op het gebied van elektrische vrachtwagens en bussen maar ook op het vlak van elektrisch vliegen. Dit project met Eindhoven Airport sluit heel goed aan bij de strategie van de regio om te komen tot emissievrij vervoer. Hierdoor kunnen kennisinstellingen en bedrijven, zoals PowerBattery, ABB, LeydenJar, ELEO, SPIE, TNO, TU Eindhoven en studententeam Falcon Electric Aviation, de technologie verbeteren en breder uitrollen, naar andere toepassingen. Een proefomgeving, als Eindhoven Airport, is belangrijk om te testen en te bewijzen dat de technologie werkt.” 

Ook voor andere regio’s in Brabant biedt de elektrische luchtvaart grote kansen, denk Roland Grimm, Programme Manager Maintenance & Services bij de BOM: “De kansen voor Brabant beperken zich niet tot de Brainport-regio. Grimm: “In het westen van Brabant vind je het internationaal luchtvaart cluster van Woensdrecht en het snelgroeiende vliegveldterrein van Breda Airport. Het cluster in Woensdrecht is een combinatie van het Aviolanda Business Park en het terrein van de Koninklijke Luchtmacht. Naast bedrijven zoals Boeing, AAR, StandardAero, Aeronamic, Onelogistics en FokkerGKN, zijn ook DCMC, AMTS en de KMSL hier gehuisvest, zodat ook innovatie en talentontwikkeling in het cluster is opgenomen.” 

Vanuit het High Tech meets Aerospace-programma worden de activiteiten en initiatieven van de twee ecosystemen in Zuidoost- en West-Brabant met elkaar verbonden en kansen verkend om ontwikkelingen rondom elektrisch en hybride vliegen te versterken.  

Grimm: “Met de plannen voor elektrisch vliegen kan Brabant een belangrijke bijdrage leveren om tot een duurzamere luchtvaart te komen, zowel in het terugbrengen van uitstoot als in geluid. De samenwerking biedt de regio ook kansen om vanuit Eindhoven Airport in de toekomst duurzamere verbindingen te leggen met zakelijke bestemmingen die relevant zijn voor het ecosysteem van Brainport Eindhoven. 

De luchthavens zoeken voor het project Power Up verder samenwerking met innovatieve bedrijven en startups, bijvoorbeeld op het gebied van batterij- en waterstoftechnologie, elektrische vliegmotoren en laadsystemen . Voor meer informatie kan gekeken worden op Power Up