Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

AI-hub Brainport zet vol in op Artificial Intelligence

Bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen en campussen in en rond Brainport Eindhoven bundelen hun krachten en zetten de komende jaren vol gas in op het ontwikkelen en versnellen van Artificial Intelligence technologie, competenties en werkgelegenheid. Investeren in AI is absolute noodzaak om internationaal concurrerend te blijven.  

Geschreven door Brainport Eindhoven

19 mei 2021

Bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen en campussen in en rond Brainport Eindhoven bundelen hun krachten en zetten de komende jaren vol gas in op het ontwikkelen en versnellen van Artificial Intelligence technologie, competenties en werkgelegenheid. Investeren in AI is absolute noodzaak om internationaal concurrerend te blijven.  

Geschreven door Brainport Eindhoven

19 mei 2021

Pioniers in AI

De komende jaren investeren de overheid en partijen die zijn aangesloten bij de AI-hub Brainport fors in het versterken van het landelijke en regionale AI-ecosysteem. Daarbij zijn de pijlen niet alleen gericht op bedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen maar ook op (toekomstig) talent, leraren en een breed publiek. Onlangs gingen in Brainport een grootschalige bewustwordingscampagne en een AI -cursus voor een breed publiek van start. Deze week start een Pioneers in AI-campagne richting het totale ecosysteem waarbij pioniers in AI het podium krijgen in de vorm van webinars, podcasts, interviews en meer. 

AI-hub Brainport

De AI-hub Brainport ging eind vorig jaar van start. Het betreft een samenwerkingsverband dat onderdeel is van de NL AI Coalitie, waarin zeven landelijke AI-hubs samenwerken om kennisinstellingen, overheden, het bedrijfsleven en campussen te ondersteunen om verantwoorde en relevante AI-toepassingen aanzienlijk sneller te implementeren, kennis- en expertisecreatie te versnellen en toegang tot nationale en Europese middelen te vergroten. 
 

AI van essentieel belang voor regionaal verdienvermogen 

Brainport en de provincie Noord-Brabant investeren al jaren in het ontwikkelen en toepassen van AI. Met 137 AI-gerelateerde patenten staat Noord-Brabant in de top vier van Europese regio’s met de meeste AI-patenten. Het zijn echter niet alleen de bedrijven, maar ook de kennisinstellingen die zich hard maken voor een sterkere focus op de mogelijkheden van AI. Uiteindelijk zal een groot deel van het regionale verdienvermogen gerealiseerd worden door de toepassing van AI in de producten en diensten die de regio voortbrengt. Naast het economische aspect van AI speelt ook het menselijke aspect een belangrijke rol in de AI-hub Brainport. Belangrijk aandachtspunt is bovendien de maatschappelijke acceptatie van AI.  
 

De strategie van de AI-Hub Brainport 

“Bij het versnellen van de ontwikkeling van AI staat Nederland voor een aantal uitdagingen,” zegt Floor Swinkels, programmamanager AI bij Brainport Development. “Die liggen veelal op het vlak van investeringen, beschikbaarheid van data en voldoende geschikt talent. AI-innovaties bij bedrijven en overheid, komen daardoor nu nog te traag van start. Dat willen we in de regio versnellen door ons heel gericht te focussen op het toepassen van AI in die gebieden waar we goed in zijn: high-tech, slimme mobiliteit en medische technologie. De daarvoor noodzakelijke randvoorwaarden zijn: (mensgerichte) research & innovatie, aandacht voor startups & scale-ups, innovatief mkb, het opleiden van specialisten en studenten en het opleiden en (her) trainen van medewerkers. Ten slotte heeft AI op termijn impact op iedereen. Daarom is het van belang om een breed publiek te laten ervaren wat AI is en wat dat voor hen betekent.” 
 

Bewustwordingscampagne en grootschalige AI-cursus voor inwoners 

Brainport is onlangs gestart met een grootschalige AI-cursus die onderdeel is van een overkoepelende bewustwordingscampagne over sleuteltechnologieën. De campagne is gericht op het talent van de toekomst, de huidige generatie medewerkers en studenten, leraren en een breed publiek “Als Brainport vinden wij het belangrijk dat de inwoners van de regio weten wat er speelt op dit vlak,” licht Floor toe. “Iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken. Daarnaast gaan er de komende jaren duizenden banen ontstaan door deze opkomende sleuteltechnologie. Daarom hebben we besloten om een laagdrempelige cursus te ontwikkelen voor de inwoners van onze regio. Gratis. En voor zowel jong als oud.” 

Pioneers in AI maand 

Werken aan nieuwe technologieën draait om pionieren, krachten bundelen en slim samenwerken, zeker als het om AI gaat. Want of het nu gaat om autonoom rijdende voertuigen, robotisering of het stellen van diagnoses in de gezondheidszorg, AI heeft uiteindelijk impact op iedereen. Van 19 mei tot 10 juni zet AI-hub Brainport daarom de 'Pioneers in AI' op het podium. Je kan ze zien en horen, over ze lezen en met ze praten in online evenementen, Clubhouse rooms, podcasts en video's. Het programma wordt aangevuld met interviews, verhalen en persberichten. Volg de pioniers op LinkedIn, Twitter, Instagram en Facebook .