Ontdek Brainport Eindhoven

In technologieregio Brainport Eindhoven werken we als denkers en als doeners slim samen. De mogelijkheden zijn eindeloos binnen Brainport. Ontdek, leer en groei.

Wat is Brainport Eindhoven?

De innovatiekracht van Brainport

De strategie

Brainport Development

PSV & Brainport Eindhoven

Sluiten Close

Brainport Eindhoven voor jou

Of je hier nu studeert, werkt of onderneemt; Brainport biedt eindeloos veel kansen om te groeien. Jouw succes wordt hierin bepaald door de manier waarop je jouw uitdagingen overwint. Voor ondersteuning kun je hiervoor op verschillende plekken binnen Brainport terecht. Om je kennis te verbreden, nieuwe inzichten op te doen of om gewoon een antwoord op je vraag te krijgen.

Ondernemen

Werken

Leren

Sluiten Close
Sluiten Close

AI-hub Brainport van start

Geschreven door Brainport Eindhoven

24 november 2020

Geschreven door Brainport Eindhoven

24 november 2020

Bedankt voor je inschrijving.


In het ecosysteem rondom Eindhoven, Helmond, Den Bosch, Tilburg en Breda is de AI-hub Brainport van start gegaan. De AI-hub Brainport brengt het regionale bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en publieke organisaties in Brabant samen om activiteiten omtrent Artificiële Intelligentie (AI) te verstevigen door deze beter op elkaar aan te laten sluiten.

Doel is om bestaande samenwerkingsverbanden verder uit te bouwen op het snijvlak van AI en kennisontwikkeling, onderwijsontwikkeling, professional education, maatschappelijke uitdagingen en het gezamenlijk ondersteunen van start-ups, scale-ups en het mkb. De AI-hub Brainport maakt deel uit van het nationale AI-programma dat is ontwikkeld door de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC). 

Brainport ecosysteem 

Het Brainport ecosysteem kent een lange traditie van open innovatie, nauwe samenwerking tussen publieke en private partijen, de vele innovatieve bedrijven die elkaar makkelijk weten te vinden, en een grote private investeringsbereidheid. Met name vanwege de slagkracht van grote en kleine internationale hightech marktleiders en toeleveranciers, en hun bewezen capaciteit om samen hightechsystemen te bedenken, ontwikkelen, maken en vermarkten. Door de unieke combinatie van hoogwaardige technische expertise en het traditionele systeemdenken kan Brainport ook belangrijke rol gaan spelen voor nieuwe AI-oplossingen en -toepassingen op het gebied van de hightechindustrie, mobiliteit en medische technologie en welzijn.  

Brainport zet al jaren fors in op het ontwikkelen en toepassen van AI. Zo staat Noord-Brabant met 137 AI-gerelateerde patenten in de top vier van Europese regio’s met de meeste AI-patenten. Het zijn echter niet alleen de bedrijven, maar ook de kennisinstellingen die zich hard maken voor een sterkere focus op de mogelijkheden van AI. Uiteindelijk zal een groot deel van het regionale verdienvermogen gerealiseerd worden door de toepassing van AI in de producten en diensten die de regio voortbrengt. Naast het economische aspect van AI speelt ook het humane aspect een belangrijke rol in de AI-hub Brainport. Belangrijke aandachtspunt is bovendien de maatschappelijke acceptatie van AI. 

Human capital 

Bedrijven in de regio zijn in toenemende mate op zoek naar personeel met kennis van datatechnologie en AI. Tussen mei 2019 en mei 2020 kwamen in Brainport ruim 4.000 vacatures online waarin gevraagd werd naar personeel met kennis van data science, data analytics, robotics en machine learning. De Brabantse hoger onderwijsinstellingen zetten steeds meer en beter in op het opleiden van mensen op het gebied van datatechnologie en AI, in aansluiting op de vraag op de arbeidsmarkt. De onderwijsinstellingen werken in de AI-hub Brainport samen om aansluitende programma’s aan te bieden en het voor Nederlandse en internationale studenten aantrekkelijker te maken om voor een studie in data en AI te kiezen. 

Naast instroom vanuit het onderwijs is ook omscholing van groot belang. Ondanks de economische crisis als gevolg van het coronavirus, kent de regio nog steeds een krappe arbeidsmarkt, met name voor IT en technische beroepen. Daarom is het bijscholen van personeel naar met name data- en AI-beroepen een belangrijk onderdeel in de plannen van de AI-hub Brainport. 

Aansluiting landelijke ambities 

De ambities van de AI-hub Brainport sluiten aan bij de actieagenda van de Nederlandse AI Coalitie. Onlangs heeft de AI-hub Brainport de zogeheten kickstartfinanciering ontvangen vanuit de Nederlandse AI Coalitie. Met de vorming van de hub worden consortia en de samenwerking met andere regio’s verstevigd en wordt gevolg gegeven aan het AiNed rapport ‘Versnellen, vergroten en verbinden’ en de Actieagenda van de Nederlandse AI Coalitie. 

Partners 

De AI-hub Brainport is een initiatief van BOM, Brainport Development, Brainport Industries, Fontys Hogescholen, High Tech Campus Eindhoven (AI Innovation Center), Jheronimus Academy of Data Science, Tilburg University, TNO en TU/e (EAISI instituut). Het bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen, overheden en campussen zijn aangehaakt in de vorm van onder andere ASML, Automotive Campus, Avans Hogeschool, Bosch Security Systems, Breda University of Applied Science, Canon Production Printing, Demcon, High Tech Software Cluster, Mindlabs, NXP Semiconductors, Philips, Prodrive Technologies, Provincie Noord-Brabant, Signify, Sioux, Summa College, Thermo Fisher Scientific, VanderLande, VDL Groep, en meer. Waar mogelijk zoekt de hub aansluiting bij of bouwt de hub verder op bestaande initiatieven in de regio. 

AI-hubs elders in het land 

Naast de start van de AI hub Brainport zijn onlangs ook de AI hub Noord-NederlandAI hub Zuid-Holland en de AI hub Oost-Nederland van start gegaan als netwerkorganisaties. Samen fungeren de AI-hubs als gezamenlijk aanspreekpunt voor bedrijven en kennisinstellingen in de regio die willen werken met AI. Kijk hier voor meer informatie. 

Download de infographic