Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

258 scholen in Brainport Eindhoven aan de slag met internationalisering onderwijs

Brainport Eindhoven wordt steeds internationaler. Dat zie je terug in het klaslokaal. Om die reden investeren de regio en scholen massaal in het internationaliseren van hun onderwijs. Zo’n 75 procent van de in totaal 344 scholen in het primair- en voortgezet onderwijs en mbo in de regio schreven zich in voor een regeling om de deskundigheid van leraren te bevorderen. Deze regeling en andere activiteiten om het onderwijs in Brainport te internationaliseren worden mede gefinancierd vanuit de zogeheten Regio Deal Brainport Eindhoven. In het Bestuur van Stichting Brainport is hier op 4 november 2021 een deelfinanciering van circa 5,9 miljoen euro aan toegekend.  

Geschreven door Brainport Eindhoven

10 november 2021

Brainport Eindhoven wordt steeds internationaler. Dat zie je terug in het klaslokaal. Om die reden investeren de regio en scholen massaal in het internationaliseren van hun onderwijs. Zo’n 75 procent van de in totaal 344 scholen in het primair- en voortgezet onderwijs en mbo in de regio schreven zich in voor een regeling om de deskundigheid van leraren te bevorderen. Deze regeling en andere activiteiten om het onderwijs in Brainport te internationaliseren worden mede gefinancierd vanuit de zogeheten Regio Deal Brainport Eindhoven. In het Bestuur van Stichting Brainport is hier op 4 november 2021 een deelfinanciering van circa 5,9 miljoen euro aan toegekend.  

Geschreven door Brainport Eindhoven

10 november 2021


Brainport Eindhoven heeft zich ontwikkeld tot een internationale samenleving. Niet alleen door een toename van het aantal internationals in de regio, maar ook omdat bedrijven steeds internationaler werken. In het klaslokaal komen kinderen uit alle hoeken van de wereld samen. Om alle leerlingen een optimale voorbereiding te geven op hun toekomst in een internationale samenleving investeert Brainport Eindhoven in een programma gericht op internationalisering van het onderwijs. Daarbij gaat het niet alleen om het vergroten van de taalvaardigheid maar ook om wereldburgerschap en het ontwikkelen van interculturele vaardigheden.  

Scholen investeren tot 2025 flink in internationalisering

Uit de Regio Deal werd in totaal een bedrag van 7.1 miljoen euro toegekend aan projecten en activiteiten gericht op het internationaliseren van onderwijs. Scholen investeren zelf daarnaast een bedrag ter waarde van 7.1 miljoen in middelen en/ of tijd. Het onderwijs gaat zelf zorgdragen voor uitvoering van de projecten en activiteiten en structurele borging in de toekomst. Die activiteiten lopen tot de zomer van 2025. Het gaat om deskundigheidsbevordering van leraren, Engelstalige opleidingen in het mbo en trainingen culturele vaardigheden in de kinderopvang. Daarnaast wordt lesaanbod voor internationale kinderen ontwikkeld waarbij gelijktijdig wordt gekeken naar hoe dat aanbod kan worden ingezet in het reguliere onderwijs. Ook werken vo- en mbo-leerlingen uit Brainport en Spaans Baskenland – ieder vanuit het eigen thuisland - samen aan lesbrieven over de Sustainable Development Goals. Ten slotte wordt kennisdeling tussen scholen onderling gefaciliteerd. 

Ambitie is dat scholen binnen vijf jaar actief zijn met internationalisering

“Internationalisering is voor álle leerlingen belangrijk,” licht directeur van Brainport Development Paul van Nunen toe. “Niet voor niets richten we ons met dit project op zo’n grote groep van alle po-, vo-en mbo-scholen in onze regio. Hierbij zoekt het onderwijs de samenwerking met partners uit de regio, zoals collega-scholen, de lerarenopleidingen, de gemeenten en het bedrijfsleven. De impact en investering van de regio gaat dan ook verder dan wat blijkt uit de opgehaalde cofinanciering. Daaruit blijkt wederom de bereidheid tot samenwerking die zo kenmerkend is voor deze regio. Dat is mooi want ieders talent is nu en in de toekomst heel hard nodig.”    

Naast de deelfinanciering voor internationalisering onderwijs werd een deelfinanciering van circa 4 honderdduizend euro toegekend aan het project aantrekken van internationale kenniswerkers.