Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close
Scroll verder

World Citizenship Academy (WCA)

World Citizenship Academy (WCA)

De Brainportregio krijgt een steeds internationaler karakter. En dat komt niet alleen door de vele kenniswerkers die hier een baan vinden. Ook arbeidsmigranten en statushouders vestigen zich in de regio. Deze internationale samenleving vertaalt zich ook naar het klaslokaal.

Om leerlingen optimaal voor te bereiden op een internationale toekomst, is in Brainport Eindhoven een programma ontwikkeld dat is gericht op de internationalisering van het onderwijs. Een van de projecten die daaruit is voortgevloeid, is de World Citizenship Academy, oftewel ‘WCA’. Dit is een gaaf samenwerkingsproject voor scholen uit verschillende landen, met als doel: leerlingen meer bewust maken van wereldburgerschap en hen voorbereiden op een internationale toekomst.

Daarnaast draagt het project bij aan interculturele communicatie, samenwerking en Engelse taalvaardigheid. Kortom; het sluit perfect aan bij de pijler Internationalisering! Zowel basisscholen als middelbare scholen kunnen aan het project deelnemen. Lees hier alles over in de artikelen!