Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close
Scroll verder

Zelfstandig lesmateriaal

Lesmateriaal

Het lesmateriaal is geschikt voor het basis- en voortgezet onderwijs en kan grotendeels zelfstandig worden ingezet; ook in het geval van hybride- of volledig thuisonderwijs. Het unieke van het materiaal is dat het is ontwikkeld in samenwerking met de bedrijven uit de regio en dus altijd een bedrijfscomponent en link met de Brainportregio heeft. Het materiaal stimuleert onderzoekend en ontwerpend leren, heeft een diversiteit in thema’s en is geschikt voor alle onderwijsniveaus. De digibieb is groeiend: de komende tijd blijven we bedrijven motiveren en stimuleren om op deze wijze lesmateriaal voor leerlingen beschikbaar te maken.

Het lesmateriaal is ontwikkeld in samenwerking met Bedrijf in de Klas. Heb je vragen of wil je de werkbladen in een bewerkbaar bestand ontvangen dan kun je contact opnemen met onderwijs@brainportdevelopment.nl  

Het project Hybride Lesgeven wordt gefinancierd door Metropoolregio Eindhoven in het kader van de Herstelaanpak Breed Economisch Vestigingsklimaat.

Bekijk ook platform Techniekaanbod