Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close
Scroll verder

Een netwerk van samenwerkende scholen

Brainportscholen

We leven in een bruisende regio! Volgens sommigen zelfs de meest innovatieve omgeving van heel Europa. Vrijwel nergens gaan de ontwikkelingen zo snel als hier. De toekomst van Brainport, en daarmee die van onze kinderen, zit vol onvoorspelbare uitdagingen. Kinderen hebben recht op onderwijs dat ze hier zo goed mogelijk op voorbereidt. Brainport Development ondersteunt alle scholen in de Brainportregio hierbij. 

Een van de initiatieven, opgezet door een aantal scholen, is het samenwerkingsverband Brainportscholen. Brainport Development heeft zitting in de Raad van Advies. 
 

Visie Brainportscholen

Als Brainportscholen zijn we hét verbindende platform voor de middelbare scholen die alles op alles zetten om de toekomstgerichte vaardigheden van ál onze kinderen maximaal te ontwikkelen. Dat doen we door te informeren, adviseren en te organiseren. Maar bovenal zijn we een dynamische club die dingen daadwerkelijk in beweging zet. Noem ons een aanjager van onderwijskundige ontwikkeling. Want waar wij komen, daar komen mensen in actie voor het grote doel: zorgen dat alle kinderen hun eigen talenten ontdekken en ontplooien.

Samen werken we structureel en constructief aan de onderwijsontwikkeling die hiervoor nodig is. Met samen bedoelen we óók de bedrijven en organisaties binnen onze regio. Zij zijn onmisbaar bij de totstandkoming van dit toekomstbestendig onderwijsaanbod. Met de uitwisseling van inzichten, frisse ideeën en ervaringsplekken snijdt het mes aan twee kanten. Van meet af aan bewijzen we dat het geheel meer brengt dan de som der delen. Als collectief richten we ons op drie pijlers:

Pijler 1: 3O-Leren

Hierin staat de eerste O voor ‘ondernemend’. Dit in de breedste zin van het woord. Kernbegrippen zijn initiatief en doorzettingsvermogen. Dan volgt ‘onderzoekend’. We stimuleren nieuwsgierigheid en het actief opdoen van kennis. De derde O, die van ‘ontwerpend leren’, zet in op de ontwikkeling van probleemoplossend talent.

Pijler 2: Omgevingsgericht leren

Realistische vraagstukken in de school halen en de lesstof verweven met de buitenwereld. Dat is ons streven. Zo maken we onze leerlingen bewust van de kansen van regionale topsectoren, zoals Automotive, Creative Industry, Construction & Infrastructure, Energy, Food & Technology, HighTech systems & Materials, Homecare & Lifetech.

Pijler 3: Internationalisering

Deze derde pijler bestaat zelf ook weer uit drie elementen, namelijk: 1) Taalvaardigheid in één of meerdere vreemde talen. De basisvoorwaarde om te kunnen functioneren in een internationale context. 2) Wereldburgerschap en cultureel bewustzijn, wat draait om kennis van andere landen en culturen. 3) Interculturele samenwerking en communicatie. Hiermee vergroten we het vermogen om te gaan met mensen uit het buitenland in de eigen omgeving.

Steeds meer scholen ontdekken het belang van deze speerpunten en de kracht van onze laagdrempelige co-creatie. Onze community groeit! Een goede zaak, want hoe meer scholen zich aansluiten, hoe meer we van elkaar leren. Maar bovenal: nog meer kinderen worden daadwerkelijk toegerust voor het leven dat in deze regio voor hen ligt. Weerbaar, wendbaar en klaar om hun kansen te verzilveren.

Brainportscholen. Geeft toekomst aan de regio.

  Raad van Advies Brainportscholen

  • Astrid van Deelen - Brainport Development (geen stemrecht)
  • Ella Hueting - Fontys School of Engineering
  • Gijs van der Putten - Bechtle
  • Sander Kern - Gemeente Eindhoven
  • Marc Vermeulen - TIAS Business School 
  • Esther de Vries - Gemeente Eindhoven

  Hoe word ik een VO Brainportschool?

  De Brainportscholen in het Voortgezet Onderwijs zijn verenigd in een vereniging van samenwerkende Brainportscholen. 

  Deelname aan Brainportscholen kent de volgende aanmeldingsprocedure:

  1. Geïnteresseerde scholen schrijven een e-mail aan het secretariaat dat de school Brainportschool wil worden: Brainportschool@gmail.com.
  2. De kerngroep plant een informatiemiddag waarop geïnteresseerde scholen informatie krijgen over wat het betekent om Brainportschool te zijn en hoe de procedure verder verloopt.
  3. De school schrijft een motivatiebrief waarin zij kenbaar maken hoe zij aan de slag gaan, of al zijn, met de 3 pijlers van de Brainportscholen.
  4. De school maakt een pitch over hun visie; op welke wijze voldoen zij aan de kenmerken en komen de thema’s in het curriculum terug; welke good practice(s) kan de school delen; welke samenwerkingen en netwerken bestaan er al en op welke manier werkt de school samen met het bedrijfsleven. Deze pitch wordt gehouden voor de raad van advies.
  5. Op basis van de pitches bezoekt de raad van advies de gekozen scholen. Daarna besluit de bezoekende leden van de raad van advies of de school wordt toegelaten als aspirant-lid.
  6. Daarop volgt een audit van ongeveer een jaar, op basis van een zelfevaluatie die is gebaseerd op de pijlers. Daarna gaat de raad van advies opnieuw bij de school op bezoek. Ze kijkt dan naar de ontwikkeling die de school heeft doorgemaakt tijdens dat jaar. Vervolgens brengt de raad van advies haar advies uit naar de kerngroep die het vervolgens bespreekt in het schoolleidersoverleg. In het schoolleidersoverleg wordt gestemd of de school volwaardig lid wordt van Brainportscholen.

   Organisatiestructuur:

   Klik hier om een beeld te krijgen van de huidige structuur van de vereniging Brainportscholen.

    Deelnemende Brainportscholen VO:

    Aspirant Brainportscholen:

    Hoe word ik een PO Brainportschool?

    Voor het PO zijn er drie mogelijkheden om aan te sluiten.

    • Optie 1: Deze optie geldt in feite voor alle scholen uit de Brainportregio. Je bent school in de Brainportregio waarbij je al dan niet een ontwikkeling rondom de pijlers uit de merkbelofte gaat doorlopen. Je kiest hier als school je eigen pad voor en maakt naar behoefte gebruik van al het aanbod dat er vanuit Brainport Development en de regio is. Deze optie heeft geen formele status: je bent een school in de Brainportregio.
    • Optie 2: Je sluit als school aan bij een cohort waarbinnen je met collega-scholen een ontwikkeling gaat doorlopen rondom de pijlers uit de merkbelofte van de Brainportscholen. Je maakt naar behoefte gebruik van het aanbod dat er vanuit Brainport Development en de regio is. Collegiale visitaties kunnen deel uitmaken van deze keuze. Deze optie heeft geen formele status: je bent een school in de Brainportregio. 
    • Optie 3: Formeel traject tot Brainportschool waarbij de school deelneemt aan een cohort waarbij wordt toegewerkt naar een audit en eventuele toekenning van het predicaat Brainportschool. De eerder gehanteerde termijn waarbinnen een audit dient te worden doorlopen is losgelaten. Je doet een aanvraag voor een audit op het moment dat je hier als school klaar voor bent. Formele status: Brainportschool.

     Deelnemende Brainportscholen PO: 

     Aspirant Brainportscholen