Aankomend evenement

Fontys ICT Innovations Insight 2024

  • Technologie
  • Opschaling energie-innovatie en producten
Arrow icon Alle evenementen
Sluiten Close
Sluiten Close

Partnerfonds Brainport Eindhoven

Nieuwsbrief 1

De laatste achtergrondverhalen, interviews en updates van projecten

Samenwerken loont, mét elkaar én voor elkaar

Dat is de kracht van deze regio. Van die kracht moet iedereen kunnen profiteren. Dat is de motivatie van het PSV partnership, de oprichters van het Partnerfonds Brainport Eindhoven. Een van de initiatiefnemers is Willem van der Leegte, VDL groep. “In Brainport Eindhoven maken we samen de meest complexe machines en vernieuwende producten die de wereld duurzamer, beter én gezonder maken. Toch zijn er mensen in onze regio die het sociaal moeilijk hebben en zich niet altijd verbonden voelen met onze regio. Voor hen is dit Partnerfonds bedoeld.” 

Samenwerken

Het Partnerfonds is geen gewoon goede doelenfonds waar je aanvragen voor financiële steun kan indienen. Hoe werken wij? Volgens de ‘Brainportfilosofie’. We nemen het initiatief om samen met bedrijven, kennisinstellingen, gemeenten én maatschappelijke organisaties in deze regio urgente vragen te signaleren en hiervoor innovatieve programma's te ontwikkelen. We geloven in de gouden combinatie van sociale harten, slimme koppen en creatieve geesten. Als 1e maatschappelijke uitdaging richten we ons op financiële zorgen en schulden. Daarnaast gaan we in 2021 aan de slag met de thema’s vitaliteit en talent van kinderen.

Financiële zorgen neem je ook mee naar je werk

1 op 5 huishoudens heeft financiële zorgen. Schulden zijn vaak het begin van een kettingreactie aan problemen in gezinnen. Schulden beginnen klein maar nemen in een paar jaar exponentieel toe. Vroegsignalering is hierbij de sleutel tot succes. Financiële zorgen neem je ook mee naar het werk. Maar het daar bespreekbaar maken is niet vanzelfsprekend. Terwijl we juist daar met de bedrijven in deze regio het verschil kunnen maken.

Voor het schuldenprogramma heeft het Partnerfonds de krachten gebundeld met Impact 040. Met een  gezamenlijk projectorganisatie, waar ook de gemeenten Helmond en Eindhoven aan bijdragen, zetten we ons in voor een financieel fit Brainport.

Benieuwd naar onze aanpak en de resultaten? Lees onze nieuwsbrief en volg ons op LinkedIn. Wilt u ook meedoen? Als donateur, bedrijf of maatschappelijke organisatie? Laat het ons weten.  

Graag tot ziens,

Staf Depla,
Voorzitter

Samen met Impact040

Om echt impact te maken heeft het Partnerfonds de krachten gebundeld met Impact 040. Samen hebben we een uniek schuldenprogramma ontwikkeld.

Impact040 draait om ‘samen’, in de breedste zin van het woord. Om écht impact te maken, hebben we elkaar nodig. Samenwerken met collega-bedrijven is een eerste stap, maar in Impact040 gaan we verder. Door te verbinden met de Gemeente Eindhoven en maatschappelijke instellingen zetten we ons in voor de hele gemeente, met ál haar inwoners. We proberen oplossingen te zoeken voor maatschappelijke uitdagingen. Maatschappelijke uitdagingen zijn niet alleen van de overheid, niet alleen van het bedrijfsleven of niet alleen van het sociale domein. Maatschappelijke problemen zijn van ons allemaal, dus alleen samen maken we écht impact.

Dat écht impact maken, doen we door middel van onze projecten. We zetten ons in op het gebied van polarisatie, participatie en armoede en schulden. Als directievoorzitter van Rabobank Regio Eindhoven zet ik me vooral in voor dit laatste. Armoede en schulden zijn een schrijnend probleem in Nederland, helaas dus ook in onze regio. Een gemiddelde hulpvrager die aanklopt bij hulpverlenende instanties heeft al een opgebouwde schuld van gemiddeld 42.000 euro bij 14 verschillende schuldeisers (NVVK). Hoe kunnen we er nu voor zorgen dat deze mensen eerder geholpen kunnen worden? Inwoners zijn vaak ook werknemers, bij ónze bedrijven.

Samen met het Partnerfonds Brainport Eindhoven hebben we hier een uniek programma voor ontwikkeld. Onze ambities voor 2021 zijn groots en we hopen die te bereiken, samen.

Marc Cootjans
Directievoorzitter Rabobank Regio Eindhoven 
Namens de gezamenlijke stuurgroep Armoede en Schulden van Impact 040 en het Partnerfonds Brainport Eindhoven

‘In de eerste startbijeenkomst werd ons (pijnlijk) duidelijk dat het een fabel is dat bij hoogopgeleiden weinig tot geen schuldenproblematiek voorkomt. Het taboe rondom dit thema, en de drempel die wordt gevoeld om aan de bel te trekken, maakt dat (elke) werkgevers hierin een waardevolle bijdrage kan leveren.’

Marli van Boekel – HR Brainport Development

Schulden los je niet op met geld

Het schuldenprogramma voeren we uit over drie sporen:

  1. Vroegsignalering bij bedrijven
  2. Regionaal online schuldhulpplatform
  3. Innovatie 

Wat is ons doel? Een financieel fit Brainport.

Een financieel gezonde thuisbasis draagt ook bij aan economische veerkracht, psychische gezondheid en maatschappelijke participatie. Daarom willen we met dit programma bereiken dat mensen met financiële problemen eerder in beeld zijn om erger te voorkomen. Het sociale domein in Brainport beter met elkaar samen werkt voor iedereen met financiële zorgen. En dat we het samen zo hebben ingericht dat onze kleinkinderen hier ook van mee kunnen profiteren, een duurzame verandering dus.  

Startbijeenkomsten

Eind vorig jaar klonk het online startsein. Geïnteresseerde bedrijven vanuit zowel het Partnerfonds als Impact040 namen deel aan onze startbijeenkomsten. Als gastspreker nam Frans Huijbregts uit Helmond de deelnemers mee in zijn succesvolle schuldenaanpak bij Huijbregts groep.

Danielle van de Akker van Rabobank gaf inzicht in de werkwijze en resultaten van lopende landelijke programma’s, zoals de Nationale Schuldhulproute. Het programmateam gaf toelichting op onze aanpak en nodigden de bedrijven uit om mee te doen met de pilots.

‘De startbijeenkomst was een duidelijke informatieve call rondom het thema schulden in onze regio. Het is een groot thema wat overal speelt, maar helaas niet altijd aan de oppervlakte geraakt. De ervaringen van andere bedrijven en het aanbod aan mogelijke hulp en oplossingen waren mij tot nu toe onbekend. Deze sessie heeft een goed perspectief gebracht op wat wij als werkgever eventueel kunnen doen. Ik ga zeker aandacht geven aan een mogelijke aansluiting bij DLL.’

Renee Vugts – DLL Head of HR Western Europe

Spoor 1: Vroegsignalering bij bedrijven

Eind januari starten we met een pilot om schulden bespreekbaar te maken op de werkvloer en medewerkers laagdrempelig en effectief te begeleiden naar de juiste hulp en ondersteuning. Twee familiebedrijven doen mee in de 1e pilot: Van der Valk Hotel Eindhoven en VDL Groep.

In deze pilots bieden we samen met partners NIBUD en Moedige Dialoog maatwerk om managers, teamleiders, voormannen, receptionistes en P&O medewerkers te trainen op vroegsignalering van financiële problematiek onder collega’s. Daarnaast lanceren we een interne communicatie campagne over het bespreekbaar maken van financiële zorgen bij je werkgever. Tijdens deze pilots testen, toetsen en verbeteren we onze aanpak.

‘Van der Valk hotel Eindhoven is erg enthousiast om als deelnemer mee te doen aan deze pilot omdat wij als familiebedrijf onze medewerkers graag een gevoel van thuis willen geven en hiermee onze medewerkers willen helpen waar we kunnen. Voor ons is het belangrijk dat de medewerkers zich vertrouwd voelen binnen onze organisatie en weten dat ze bij ons terecht kunnen.’

Charlotte Molle – P&O Medewerkster Van der Valk Eindhoven

Spoor 2: Brainport Schuldhulproute

Stichting Nederlandse Schuldhulproute werkt aan een Nederland zonder schuldzorgen. Er is nog veel schuldschaamte en het lokale schuldhulplandschap is complex. Daarom werken wij in de pilots van spoor 1 tegelijk ook samen met de Nationale Schuldhulproute én gemeenten in deze regio, onze bedrijven en maatschappelijke samenwerkingspartners aan één centrale schuldhulproute in Brainport.

De Nederlandse Schuldhulproute verwijst iedere medewerker en uiteindelijk ook iedere inwoner naar gepaste hulp, van preventie tot hulpverlening. Met deze slimme online tool kunnen we medewerkers met geldzorgen sneller bereiken en effectieve hulp aanbieden.

Blijf ons volgen via deze nieuwsbrief, via LinkedIn en op onze website. 

Partnerfonds Brainport Eindhoven is opgericht door het PSV Partnerschip bestaande uit ASML, Jumbo Supermarkten, High Tech Campus Eindhoven, Philips, VDL Groep, PSV en Brainport Development. Bedrijven in deze regio die een bijdrage aan de stichting willen leveren zijn welkom om donateur te worden. Neem contact op met Bestuur@partnerfondsbrainporteindhoven.nl