Ontdek Brainport Eindhoven

In technologieregio Brainport Eindhoven werken we als denkers en als doeners slim samen. De mogelijkheden zijn eindeloos binnen Brainport. Ontdek, leer en groei.

Wat is Brainport Eindhoven?

De innovatiekracht van Brainport

De strategie

Brainport Development

PSV & Brainport Eindhoven

Sluiten Close

Brainport Eindhoven voor jou

Of je hier nu studeert, werkt of onderneemt; Brainport biedt eindeloos veel kansen om te groeien. Jouw succes wordt hierin bepaald door de manier waarop je jouw uitdagingen overwint. Voor ondersteuning kun je hiervoor op verschillende plekken binnen Brainport terecht. Om je kennis te verbreden, nieuwe inzichten op te doen of om gewoon een antwoord op je vraag te krijgen.

Ondernemen

Werken

Leren

Sluiten Close
Sluiten Close

Internationalisering Onderwijs Deskundigheidsbevordering

Internationalisering is niet meer weg te denken uit onze samenleving én ook niet meer uit Brainport Eindhoven. Niet alleen door de komst van de medewerkers uit het buitenland naar de regio, maar ook omdat bedrijven van hun medewerkers verwachten dat ze internationaal competent zijn zodat ze samen kunnen werken met internationale collega’s en klanten. Dit heeft invloed op het onderwijs in de regio. Enerzijds omdat we goed onderwijs willen bieden aan alle kinderen, dus ook de kinderen van internationals. Anderzijds omdat we alle kinderen in de regio goed willen voorbereiden op een toekomst die steeds internationaler wordt.

Hiertoe werken we gezamenlijk aan de ambitie dat in 2025 alle scholen in Brainport Eindhoven internationalisering hebben ingebed in hun beleid als onderdeel van een bredere Brainport onderwijsvisie en hierop ook concrete activiteiten ondernemen. Om dit te bereiken zijn leraren een zeer belangrijke schakel. Als leraren de juiste competenties bezitten, kunnen zij die vervolgens hun leerlingen en studenten bijbrengen.
Vanuit Brainport bieden we ondersteuning bij de deskundigheidsbevordering van leraren in de regio. 

Hoe kan mijn school(bestuur) deelnemen aan Deskundigheidsbevordering Internationalisering Onderwijs?

Wil je met jouw school of schoolbestuur deelnemen aan het deskundigheidsbevorderingsproject?
Vul het aanvraagformulier in en wij nemen vrijblijvend contact met je op. 

De aanvraagprocedure wordt uitgelegd in onderstaande animatie. 
 

Aanmeldformulier

Hoe werkt de aanvraagprocedure?

Onderstaande animatie legt kort uit hoe de aanvraagprocedure voor de middelen Deskundigheidsbevordering Internationalisering Onderwijs werkt.

Informatie-, brainstorm- en schrijfsessies

Om scholen en schoolbesturen te ondersteunen bij de aanvraag voor 'deskundigheidsbevordering leraren op het gebied van internationale competenties' hebben we een ondersteuningsprogramma opgesteld. Dit bestaat naast een individueel intakegesprek en individuele begeleiding van de regionale coördinator uit de volgende mogelijkheden: een informatie-, brainstorm- en schrijfsessie. Wij organiseren deze op aanvraag.

Heb je hier interesse in? Neem dan contact met ons op via onderstaande link.

Neem contact met ons op!

Inspiratie scholingsaanbod 

Via onderstaande pagina's vind je voorbeelden van scholingsaanbod voor deze competenties aan de hand van de drie elementen van internationalisering: taalvaardigheid, wereldburgerschap en interculturele communicatie en samenwerking. Dit aanbod is met name ter inspiratie voor een mogelijke deskundigheidsbevorderingsaanvraag in het kader van de Regiodeal Brainport Eindhoven. Besturen en scholen zijn vrij om een eigen aanbieder te kiezen voor de deskundigheidsbevordering (mits deze aan de kwaliteitseisen voldoet). 

Terugblik online kick-off

‘Internationalisering Onderwijs – Deskundigheidsbevordering’

Zoals burgemeester van Helmond, Elly Blanksma, het belang van Internationalisering Onderwijs verwoordde op donderdag 17 september 2020:

“Onze Brainportregio kenmerkt zich door internationalisering, innovatie en inclusiviteit. We gunnen alle kinderen die hier opgroeien de skills om de toekomst aan te kunnen: taalvaardigheid, wereldburgerschap en interculturele communicatie & samenwerking. Als ze dit van jongs af aan meekrijgen, zijn ze straks betere werknemers of werkgevers. En daar hebben we als regio een prachtig programma voor!”

Bekijk hieronder de uitzending terug met het volgende programma.

  1. Welkomstwoord door Yvonne van Hest
  2. Introductie op visie & uitvoering Internationalisering Onderwijs (IO)
  3. Uitleg aanvraagprocedure Deskundigheidsbevordering IO
  4. Goede voorbeelden in de spotlight