Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Ook als gemeente kun je een sociale werkgever zijn

Een primeur voor Brainport voor Elkaar. Gemeente Veldhoven heeft zich namelijk zelf hierbij aangesloten en is daarmee de eerste gemeente na initiatiefnemers Gemeente Eindhoven en Gemeente Helmond die dat heeft gedaan. ‘We willen een voorbeeld zijn voor andere gemeenten uit de Brainportregio’, vertellen wethouder Huub Stroeks en strategisch adviseur Marjan van den Hoogenhoff enthousiast.

Huub woont al lang in Veldhoven en zag in de jaren tachtig Philips het zaadje planten voor ASML. ‘Het is ongelofelijk wat er sindsdien is gebeurd. De Brainportregio begon achter in het peloton, maar is inmiddels koploper. En het is overduidelijk dat je alle kennisinstituten, het bedrijfsleven en andere instellingen met elkaar moet verbinden.’ Hier voegt hij wel aan toe: ‘Het is belangrijk om daar structuur en een agenda aan te geven, anders verdrink je.

Sociaal domein

Nu is Gemeente Veldhoven al onderdeel van het Metropool Regio Eindhoven-verband, samen met 21 andere gemeenten. Maar waar de samenwerkingsverbanden voor het fysieke domein goed op elkaar aansluiten, is dat volgens Marjan lastiger voor het sociaal domein. ‘Daar zijn meer wisselende coalities. Na de nieuwsjaarbijeenkomst van vorig jaar besloten we actief met Brainport voor Elkaar in gesprek te gaan, want we zagen in dat zij hierbij konden helpen. Het kan een aanjager zijn om die wirwar van sociale samenwerkingsverbanden meer naar elkaar toe te brengen. Dat is zowel fijn voor maatschappelijke organisaties, maar ook het bedrijfsleven en natuurlijk de inwoners.’

Want ondanks dat Gemeente Veldhoven al veel aandacht besteedt aan bijvoorbeeld armoede en verduurzaming van woningen, zien ze wel verbeterpunten. Marjan: ‘We willen graag meer samenwerken met het bedrijfsleven, om dichter bij de deur van onze Veldhovenaren komen. Zo kunnen we breder kijken naar een thema als armoede. En sneller problemen oplossen of liever nog voorkomen.’

Sociale werkgever

Naast dat Gemeente Veldhoven voor de inwoners haar beste beentje voor zet, hebben zij zelf ook zo’n vijfhonderd man aan het werk. ‘Wij zien onszelf als een sociale werkgever, waarin we maatwerk leveren aan ons personeel en inwoners’, vertelt Huub. ‘Maar we kunnen in het kader van goed werkgeverschap ook zeker nog leren. We weten dat onze medewerkers sowieso geïnteresseerd zijn om impact voor inwoners te maken. Hoe mooi is het dat we ze nu dan ook met werkgeversvrijwilligers aan de slag kunnen laten gaan en dat zij direct die impact kunnen ervaren?’

Marjan vult Huub aan: ‘De programma’s die Brainport voor Elkaar ontwikkelt, kunnen ons helpen dat goed werkgeverschap verder uit te bouwen. Het helpt ons bewust te maken dat thema’s die relevant zijn voor inwonerswelzijn ook op de juiste manier bespreekbaar kunnen worden gemaakt bij onze medewerkers zelf. Zij zijn immers ook inwoners van deze regio.’

Andere gemeenten?

Nu Gemeente Veldhoven partner is bij Brainport voor Elkaar, hopen ze dat ook andere gemeenten zullen volgen. Huub: ’Het is goed dat je als gemeente je werk doet. Maar het is beter als je het sámen doet met anderen. Daarnaast ben je als gemeente ook werkgever en heb je een verantwoordelijkheid naar je eigen medewerkers. Daardoor kun je problemen voorkomen of tijdiger aanpakken. En dat kunnen wij als gemeente niet alleen. Dus met ons samenwerkingsverband met Brainport voor Elkaar hopen we dat andere gemeenten ook volgen.’