Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Voor een aantrekkelijk vestigings- en leefklimaat zijn betaalbare koop- en huurwoningen van groot belang. Het hebben van voldoende beschikbare en betaalbare woningen geldt als belangrijke voorwaarde om talent uit binnen- en buitenland naar de regio te trekken en te behouden. Verschillende factoren spelen een rol bij de waardebepaling van woningen zoals de mate van (hoog)stedelijkheid, de bereikbaarheid van banen en de aanwezigheid van podiumkunsten, horeca en het dagelijkse en luxe winkelaanbod. Binnen Nederland zijn er dan ook grote verschillen per regio.

Wonen 

Schommeling in huurprijzen

In 2023 zijn de huurprijzen nationaal en regionaal, in Eindhoven en Veldhoven, ten opzichte van 2022 gedaald. Hiermee wordt de extreme stijging van 2022 gedeeltelijk gecorrigeerd. Provinciaal en in de gemeente Helmond zijn de huurprijzen in die periode wel gestegen, met +€0,50 per m2 in Noord-Brabant en +€0,95 per m2 in Helmond. Op nationaal niveau daalde de huurprijs minimaal, daling van -€0,08 m2. In Veldhoven daalde de huurprijs het meeste met -€0,57 per m2 tot €15,07 per m2.

Gemiddelde verkoopprijs koopwoning bereikt nieuw hoogtepunt

De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande koopwoning in 2022 is in Zuidoost-Brabant €461.924 Hiermee zijn de huizen in de regio gemiddeld genomen duurder dan elders in Noord-Brabant (€426.539) en Nederland (€428.591). Ten opzichte van 2021 is de gemiddelde verkoopprijs in ZO-Brabant gestegen met 11,3%. In de rest van N-Brabant (+10,8%) was de stijging vergelijkbaar. Landelijk steeg de gemiddelde verkooprijs harder (+10,8%). In het afgelopen decennium zijn de verkooprijzen in ZO-Brabant procentueel minder hard gestegen dan in de rest van het land. Zo stegen de prijzen in ZO-Brabant met 78,2%. Landelijk steeg dit met 89,1% en in Brabant steeg de verkoopprijs van bestaande koopwoningen met 77,6% in de afgelopen 10 jaar.