Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Leerlingen en studenten vormen een groot deel van de toekomstige arbeidspopulatie. Zowel hun aantal als onderwijsniveau is van belang voor de regionale economie. Het aantal scholieren op vmbo, havo en vwo dat voor technologie kiest, geeft een beeld van de interesse onder jongeren voor technologie in het voortgezet onderwijs en daarmee van de potentiële technologie studenten en daarna beroepsbevolking.

Technologie op vmbo, havo en vwo

Het aandeel technologie scholieren daalt

6.507 van de 14.9541 vmbo, havo en vwo-scholieren in Zuidoost-Brabant (43,6%) kiezen voor een technologisch profiel in 2022. Net zoals andere jaren ligt het nationale cijfer iets lager (38,7%). Voor ZO-Brabant geldt dat het aandeel met 1,2% is gedaald ten opzichte van 2021. Tegelijkertijd is het aantal scholieren met 276 gedaald. Over het afgelopen decennium kent met name het aandeel technologie scholieren in het voortgezet onderwijs in ZO-Brabant een stijging (van 41,3% in 2013 naar 43,6% in 2022).

Bijna 40% van de meisjes op VO kiest voor techniek 

Van de 7.520 meisjes op het voortgezet onderwijs in Zuidoost-Brabant kiest 38,3% (2.877 meisjes) in 2022 voor een techniek profiel. Er zijn echter grote verschillen zichtbaar per opleidingsniveau. Op het vwo kiezen 1.583 meisjes voor een techniekprofiel in ZO-Brabant. Dit zijn er 7,6% minder dan in 2021 en komt neer op 63,0% van alle meisjes. Op de havo kiezen 1.028 meisjes (41,1%) voor een techniek profiel (-4,0% t.o.v. 2020) en op de leerwegen basis, kader en gemend op het vmbo kiezen slechts 266 meisjes (10,6%) voor een techniek profiel (+4,7% t.o.v. 2021).

Helft van de jongens op VO in Brainport zijn techniekscholieren 

Van de 8.940 jongens op het voortgezet onderwijs kiezen 4.142 scholieren (46,3%) in 2022 voor een techniek profiel in ZO-Brabant. Ook hier zijn er significante verschillen per opleidingsniveau. Van de jongens op het VWO kiest de meerderheid (60,8%) voor een techniekprofiel (1.408 scholieren). Het aandeel havo scholieren dat kiest voor techniek is voor het vijfde jaar op rij gedaald, naar 1.018 jongens (43,1%). Op het vmbo kiest 40,2% van de scholieren op vmbo-basis, kader en gemend voor een techniek profiel. Dit zijn 1.716 jongens, 16 minder dan in 2021.

Aandeel vmbo scholieren met technologisch profiel stijgt licht ten opzichte van 2021

Van de 5.253 vmbo basis, kader en gemengde leerweg scholieren kiezen 1.470 scholieren in ZO-Brabant voor een technologisch profiel in 2022, dit is een stijging van 11 scholieren t.o.v. 2021. In 2022 kiest 28,0% van de vmbo studenten een technologisch profiel ten opzichte van 29,2% in 2021. Dit zijn 40,2% van alle jongens en 10,6% van alle meisjes. Het aantal technologie vmbo-scholieren daalt over het afgelopen decennium in ZO-Brabant met 0,7%. Landelijk daalt dit met 14,8%.

Aantal technologie scholieren havo daalt zowel regionaal evenals nationaal licht

Zuidoost-Brabant telt 4.859 havo scholieren. 42,1% hiervan, 2.046 scholieren, kiest voor een technologisch profiel. Dit zijn 43,1% van alle jongens en 41,1% van alle meisjes. Ten opzichte van 2021 daalt het aantal havo scholieren met een technologisch profiel met 249 scholieren.  Over het afgelopen decennium is het aandeel technologie scholieren licht afgenomen. In 2013 kozen 2.044 havo scholieren in Zuidoost-Brabant voor technologie (41,5% van het totaal), dit waren 45,3% van alle jongens en 38,0% van alle meisjes.

Daling technologische profielen bij vwo’ers

In Zuidoost-Brabant zijn 4.829 vwo scholieren. 61,9% hiervan, 2.991 scholieren, kiest voor een technologisch profiel. Dit zijn 60,8% van alle jongens en 63,0% van alle meisjes. In 2021 was het aandeel dat voor technologie koos 0,8% hoger (62,7%). Over het afgelopen decennium is het aandeel technologie scholieren afgenomen. In 2013 kozen 3.087 vwo scholieren in Zuidoost-Brabant voor technologie (59,4% van het totaal),    dit waren 62,9% van alle jongens en 56,0% van alle meisjes.

Technologie op mbo, hbo en wo

Dalende trend nieuwe technologie studenten zet door 

In 2022 daalt het aantal startende technologiestudenten opnieuw. Met een daling van 4,6% ten opzichte van 2021 is de daling iets sterker dan de daling van het jaar ervoor (-4,1%). In Zuidoost-Brabant kiezen 10.079 studenten voor een technologische studie in 2022, 481 minder dan een jaar eerder. Landelijk neemt het aantal nieuwe technologie studenten met 3,0% af, 3.072 technologie studenten minder dan in 201. Landelijk zijn er 122.392 startende technologie studenten, waarvan 8,2% in ZO-Brabant. Sinds 2013 is het aantal startende technologie studenten regionaal harder gegroeid dan nationaal. Dit resulteert in een stijging van 14,1% van technologie studenten in ZO-Brabant, vergeleken met een nationale stijging van 12,8%.

Verdeling technologiestudenten al jaren in balans

De verdeling van de startende 10.079 technologie studenten in Zuidoost-Brabant is als volgt: 2.975 mbo-studenten (29,5%), 2.941 hbo-studenten (29,2%) en 4.163 wo-studenten (41,3%). Deze verhoudingen zijn t.o.v. 2015 nauwelijks veranderd: 29,7% (mbo), 30,0% (hbo) en 40,3% (wo). Sinds 2015 is de instroom van technologie studenten in Zuidoost-Brabant gedaald met 0,5% op het mbo en 2,7% op het hbo. Er is wel een lichte stijging in startende technologie studenten op het wo van 2,4%. 

Aantal startende technologie studenten in het mbo daalt ten opzichte van 2021

Het aantal startende technologie studenten in het mbo daalt met 3,5% ten opzichte van 2021 (-107 studenten). Landelijk daalt het aantal met 1,7% (-879 studenten). In totaal telt de regio 2.975 mbo technologie studenten, 5,8% van het landelijke aantal van 51.110 technologie studenten. Het aantal startende mbo technologie studenten is op het laagste niveau sinds 2014.

Daling aantal startende hbo-technologie studenten in Zuidoost-Brabant

In 2022 zijn er in Zuidoost-Brabant 2.941 hbo studenten gestart met een technologische studie. Ten opzichte van 2021 betekent dit een krimp van 4,2% (-128 studenten). Landelijk is er nagenoeg geen verandering, -0,1% (-26 studenten). De verandering sinds 2013 is regionaal (+11,1%) sterker dan nationaal (+5,9%). Sinds 2014 blijft het aan hbo studenten in de regio schommelen rond de 3.000.

Daling aantal startende wo-technologie studenten Zuidoost-Brabant zet door

Zuidoost-Brabant telt in 2022 4.163 startende technologische wo studenten. Dit is een krimp van 5,6% ten opzichte van 2021, 4.409 studenten. Dit is de meest forse krimp sinds 2013. Landelijk is de instroom aantal technologische wo studenten ook gekrompen (-2.167, totaal 41.329 studenten). Sinds 2013 groeide de instroom van wo technologie studenten nationaal met 39,6% terwijl het regionaal met 23,2% groeide.