Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Leerlingen en studenten vormen een groot deel van de toekomstige arbeidspopulatie. Zowel hun aantal als onderwijsniveau is van belang voor de regionale economie. Het aantal scholieren op vmbo, havo en vwo dat voor technologie kiest, geeft een beeld van de interesse onder jongeren voor technologie in het voortgezet onderwijs en daarmee van de potentiële technologie studenten en daarna beroepsbevolking.

Technologie op vmbo, havo en vwo

Het aandeel technologie scholieren stijgt licht

6.824 van de 15.216 vmbo, havo en vwo-scholieren in Zuidoost-Brabant (44,8%) kiezen voor een technologisch profiel in 2021. Net zoals andere jaren ligt het nationale cijfer iets lager (39,2%). Voor ZO-Brabant geldt dat het aandeel met 0,2%-punt is gestegen ten opzichte van 2020. Tegelijkertijd is het aantal scholieren met 185 gedaald. Over het afgelopen decennium kent met name het aandeel technologie scholieren in het voortgezet onderwijs in ZO-Brabant een stijging (van 39,0% in 2012 naar 44,8% in 2021).

Bijna 40% van de meisjes op VO kiest voor techniek 

Van de 7.681 meisjes op het voortgezet onderwijs in Zuidoost-Brabant kiest 39,6% (3.039 meisjes) in 2021 voor een techniek profiel. Er zijn echter grote verschillen zichtbaar per opleidingsniveau. Op het vwo kiezen 1.718 meisjes voor een techniekprofiel in ZO-Brabant. Dit zijn er 4,1% minder dan in 2020 en komt neer op 63,7% van alle meisjes. Op de havo kiezen 1.067 meisjes (40,7%) voor een techniek profiel (-4,6% t.o.v. 2020) en op de leerwegen basis, kader en gemend op het vmbo kiezen slechts 228 meisjes (10,7%) voor een techniek profiel (+11,4% t.o.v. 2020).

Helft van de jongens op VO in Brainport zijn techniekscholieren 

Van de 7.535 jongens op het voortgezet onderwijs kiezen 3.879 scholieren (50,1%) in 2021 voor een techniek profiel in ZO-Brabant. Ook hier zijn er significante verschillen per opleidingsniveau. Van de jongens op het VWO kiest de meerderheid (61,8%) voor een techniekprofiel (1.498 scholieren). Het aandeel havo scholieren dat kiest voor techniek is voor het vierde jaar op rij gedaald, naar 1.076 jongens (43,3%). Op het vmbo kiest 45,8% van de scholieren op vmbo-basis, kader en gemend voor een techniek profiel. Dit zijn 1.202 jongens, 19 meer dan in 2020.

Aandeel vmbo scholieren met technologisch profiel stijgt licht ten opzichte van 2020

Van de 4.989 vmbo basis, kader en gemengde leerweg scholieren kiezen 1.456 scholieren in ZO-Brabant voor een technologisch profiel in 2020, dit is een stijging van 19 scholieren t.o.v. 2020. In 2021 kiest 29,2% van de vmbo studenten in 2021 een technologisch profiel ten opzichte van 27,8% in 2020. Dit zijn 45,8% van alle jongens en 10,7% van alle meisjes. Het aantal technologie vmbo-scholieren daalt over het afgelopen decennium in ZO-Brabant met 4,4%. Landelijk daalt dit met 16,8%. In 2012 koos 24,0% van de vmbo-basis, kader en gl scholieren in ZO-Brabant voor technologie, 42,1% van de jongens en 3,9% van de meisjes.

Aantal technologie scholieren havo daalt zowel regionaal evenals nationaal licht

Zuidoost-Brabant telt 5.103 havo scholieren. 42,0% hiervan, 2.143 scholieren, kiest voor een technologisch profiel. Dit zijn 43,4% van alle jongens en 40,7% van alle meisjes. Ten opzichte van 2020 daalt het aantal havo scholieren met een technologisch profiel met 113 scholieren.  Over het afgelopen decennium is het aandeel technologie scholieren toegenomen. In 2012 kozen 1.830 havo scholieren in Zuidoost-Brabant voor technologie (38,1% van het totaal), dit waren 43,2% van alle jongens en 33,2% van alle meisjes.

Daling technologische profielen bij vwo’ers

In Zuidoost-Brabant zijn 5.124 vwo scholieren. 62,8% hiervan, 3.216 scholieren, kiest voor een technologisch profiel. Dit zijn 58,8% van alle jongens en 56,9% van alle meisjes. In 2020 was het aandeel dat voor technologie koos 0,2% hoger (63,0%). Over het afgelopen decennium is het aandeel technologie scholieren toegenomen. In 2012 kozen 2.999 vwo scholieren in Zuidoost-Brabant voor technologie (55,9% van het totaal),    dit waren 60,7% van alle jongens en 50,8% van alle meisjes.

Technologie op mbo, hbo en wo

Stijgende trend nieuwe technologie studenten zet door 

In 2021 wordt er een daling van het aantal nieuwe technologiestudenten ingezet. Met een daling van 4,1% ten opzichte van 2020 is de daling sterker dan de groei van het jaar ervoor (+2,4%). In Zuidoost-Brabant kiezen 10.561 studenten voor een technologische studie in 2021, 453 minder dan een jaar eerder. Landelijk neemt het aantal nieuwe technologie studenten met 2,8% af, 3.623 technologie studenten minder dan in 2020. Landelijk zijn er 125.668 startende technologie studenten, waarvan 8,4% in ZO-Brabant. Sinds 2010 groei het aantal startende technologie studenten regionaal harder dan nationaal. Dit resulteert in een stijging van 36,3% van technologie studenten in ZO-Brabant, vergeleken met een nationale stijging van 13,9%.

Duidelijke verschuiving onderwijsniveau van technologie en IT studenten zichtbaar over het afgelopen decennium

De verdeling van de startende 10.561 technologie studenten in Zuidoost-Brabant is als volgt: 3.097 mbo-studenten (29,3%), 3.069 hbo-studenten (29,1%) en 4.395 wo-studenten (41,6%). Deze verhoudingen zijn t.o.v. 2010 aanzienlijk veranderd: 45,7% (mbo), 24,2% (hbo) en 30,1% (wo). In het afgelopen decennium heeft er een verschuiving plaatsgevonden van vooral het mbo (en wat minder het wo) naar het hbo. Het aantal nieuwe technologie studenten op het vwo stijgt sinds 2010 het sterkst (+88,5%), gevolgd door het hbo (+63,6%). Het aantal technologie studenten op het mbo kent een daling (-12,6%).

Aantal startende technologie studenten in het mbo stijgt ten opzichte van 2020

Het aantal startende technologie studenten in het mbo stijgt met 2,6% ten opzichte van 2020 (+78 studenten). Landelijk daalt het aantal met 1,3% (-679 studenten). In totaal telt de regio 3.097 mbo technologie studenten, 5,9% van het landelijke aantal van 52.210 technologie studenten. Sinds 2015 blijft het aantal relatief gelijk en volgt ZO-Brabant de landelijke trend.

Aantal startende hbo-technologie studenten in Zuidoost-Brabant groeit jaarlijks

In 2021 zijn er in Zuidoost-Brabant 3.069 hbo studenten gestart met een technologische studie. Ten opzichte van 2020 betekent dit een krimp van 6,2% (-202 studenten). Landelijk is de krimp groter, 8,6% (-2.806 studenten). De stijging sinds 2010 is regionaal (+63,6%) sterker dan nationaal (+22,8%). In absolute aantallen is het aantal technologie hbo studenten tussen 2010 (1.876) en 2021 (3.067) in ZO-Brabant bijna verdubbeld. Sinds 2015 blijft het aan hbo studenten rond de 3000.

Groei aantal startende wo technologie studenten Zuidoost-Brabant vlakt licht af

Zuidoost-Brabant telt in 2021 4.395 technologische wo studenten. Dit is een krimp van 7,0% ten opzichte van 2020, 4.724 studenten. Dit is de meest forse krimp sinds 2010. Landelijk is de instroom aantal technologische wo studenten nagenoeg gelijk gebleven (-137, totaal 43.474 studenten). Sinds 2012 groeide de instroom van wo technologie studenten nationaal met 90,5% terwijl het regionaal met 88,5% steeg.