Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close
Brainport Meets Brainport Paul van Nunen
Bram Saeys

De economie in Brainport is hoogtechnologisch van aard met een internationaal karakter. De vestigingen in de regio creëren banen, toegevoegde waarde en economische groei. Het internationale technologische profiel van de regio is terug te vinden in de vele bedrijven in de topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM) en de handel die zij doen met buitenlandse partijen.  

Vestigingen

Bijna 3.000 nieuwe vestigingen in 2021 

Een toename van 2.961 nieuwe vestigingen (+2,7%) in Zuidoost-Brabant resulteert in een totaal van 84.170 vestigingen in 2021, terwijl er een landelijke stijging van 3,0% was. Sinds 2015 is het aantal vestigingen regionaal (+28,5%) harder gestegen dan regionaal (+25,2%). 

Aantal vestigingen met 1 werkzame persoon blijft toenemen 

In 2021 telt Zuidoost-Brabant 55.945 vestigingen met 1 werkzame persoon. Dit komt neer op 71,0% van alle vestigingen in ZO-Brabant. 21,1% van de vestigingen heeft 2 t/m 9 werkzame personen in dienst (in totaal 16.200). Het aandeel vestigingen met 1 werkzame persoon stijgt al sinds jaren en is tussen 2010 en 2021 met 50,4% toegenomen. Het aantal vestigingen met 2 t/m 9 personen in dienst is tussen diezelfde periode slechts met 12,1% toegenomen. De regionale trend en verdeling komt overeen met het landelijke cijfer. 

Ruim een derde van de vestigingen in Zuidoost-Brabant behoort tot topsector 

28.393 vestigingen in ZO-Brabant (33,7% van het totaal) behoren in 2021 tot een van de negen topsectoren (Creatieve Industrie, Agrofood, HTSM, Water, Tuinbouw, Logistiek, Life Sciences, Energie en Chemie). Dit percentage ligt boven het landelijke aandeel van 33,0%. Met 8.091 vestigingen (9,6% van het totale aantal vestigingen van 84.170) behoort het grootste aantal tot de creatieve industrie en dit is daarmee de grootste groep in de regio (landelijk is dit 10,9%).  

Starters

Sterkste groei aantal starters in Zuidoost-Brabant sinds 2012 

In Zuidoost-Brabant zijn er 9.075 starters in 2021. Ten opzichte van 2020 zijn er daarmee regionaal 689 minder starters (een krimp van 7,1%). Nationaal groeit het aantal starters met 10,5% tot 240.648 starters. Nationaal gezien zijn er 22.624 starters bijgekomen ten opzichte van het jaar ervoor. Sinds 2012 is het aantal starters regionaal met 21,0% toegenomen en nationaal met 73,9%. 

Vooral meer starters in Creatieve industrie, Agri & Food en Logistiek 

In 2021 zijn er in ZO-Brabant 1.071 starters in de Creatieve industrie, 517 in Agri & Food en 653 in HTSM. Dat is een aandeel van respectievelijk 11,7%, 5,7% en 7,2% van het totaal aantal starters in de regio. Landelijk is een soortgelijke top 3 te zien: Creatieve Industrie (12,6%), Agri & Food (5,5%) en HTSM (5,4%). Ten opzichte van Nederland kent de regio vooral relatief meer starters in HTSM, met een verschil van 7,2% versus 5,4%. Nederland kent vooral meer starters in de Creatieve Industrie. 

Snelle groeiers

Aantal snelle groeiers in Zuidoost-Brabant daalt  

Het aantal snelle groeiers in 2021 is in ZO-Brabant met 21,3% gedaald t.o.v. 2020. De regio telt nu nog 385 snelle starters, tegenover 489 in 2020. Landelijk daalde het aantal snelle groeiers het afgelopen jaar met 12,8%. Sinds 2012 het aantal snelle groeiers gedaald met 28,4% in Brainport Eindhoven en landelijk gedaald met 5,2%. 

Grootste aandeel snelle groeiers komt uit Agrofood maar het aantal neemt af 

In 2021 behoren de meeste snelle groeiers in Zuidoost-Brabant tot de topsector Agrofood (15,4% van totaal aantal in de regio). Nationaal zijn de meeste groeiers ook actief in de topsector Agrofood, 17,2%. Zuidoost-Brabant heeft een hoger aandeel snelle groeier in de topsector HTSM (9,2%) ten opzichte van nationaal (6,6%) 

Buitenlandse vestigers

Aantal nieuwe buitenlandse vestigingen groeit opnieuw 

In 2021 hebben 29 buitenlandse bedrijven zich gevestigd in Zuidoost-Brabant, dit is bijna een verdubbeling van de 15 in 2020. Daarnaast zijn er 3 uitbreidingen van buitenlandse vestigingen in ZO-Brabant, wederom een minder aantal dan in 2019 en 2020 (welke 14 en 5 uitbreidingen telde). Het aantal uitbreidingen wordt sinds 2015 bijgehouden. 

 

Nieuwe buitenlandse vestigingen in 2021 afkomstig uit 9 verschillende landen 

In 2021 hebben 4 nieuwe buitenlandse bedrijven uit de Verenigde Staten en China zich in de regio gevestigd. De overige vestigers in 2021 zijn afkomstig uit België, het Verenigd Koninkrijk, Turkije, Taiwan, Japan, India en Duitsland Over de periode 2012-2021 komen de meeste bedrijven uit de VS (26), China (19), België (14), en Duitsland (12).