Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close
Brainport Meets Brainport Paul van Nunen
Bram Saeys

De economie in Brainport is hoogtechnologisch van aard met een internationaal karakter. De vestigingen in de regio creëren banen, toegevoegde waarde en economische groei. Het internationale technologische profiel van de regio is terug te vinden in de vele bedrijven in de topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM) en de handel die zij doen met buitenlandse partijen.  

Vestigingen

Bijna 3.800 nieuwe vestigingen in 2022 

Een toename van 3.758 nieuwe vestigingen (+4,5%) in Zuidoost-Brabant resulteert in een totaal van 87.924 vestigingen in 2022, terwijl er een landelijke stijging van 6,0% was. Sinds 2016 is het aantal vestigingen regionaal (+30,4%) harder gestegen dan regionaal (+25,6%).

Aantal vestigingen met 1 werkzame persoon blijft toenemen 

In 2022 telt Zuidoost-Brabant 62.907 vestigingen met 1 werkzame persoon. Dit komt neer op 71,6% van alle vestigingen in ZO-Brabant. 21,9% van de vestigingen heeft 2 t/m 9 werkzame personen in dienst (in totaal 19.275). Het aandeel vestigingen met 1 werkzame persoon stijgt al sinds jaren en is tussen 2012 en 2022 met 51,3% toegenomen. Het aantal vestigingen met 2 t/m 9 personen in dienst is tussen diezelfde periode slechts met 13,1% toegenomen. De regionale trend en verdeling komt overeen met het landelijke cijfer.

Ruim een derde van de vestigingen in Zuidoost-Brabant behoort tot topsector 

29.438 vestigingen in ZO-Brabant (33,5% van het totaal) behoren in 2022 tot een van de negen topsectoren (Creatieve Industrie, Agrofood, HTSM, Water, Tuinbouw, Logistiek, Life Sciences, Energie en Chemie). Dit percentage ligt boven het landelijke aandeel van 32,8%. Met 8.631 vestigingen (9,8% van het totale aantal vestigingen van 87.924) behoort het grootste aantal tot de creatieve industrie en dit is daarmee de grootste groep in de regio (landelijk is dit 11,0%). In 2022 is de sector logistiek het hardst gegroeid met 9,2%.

Starters

Sterkste groei aantal starters in Zuidoost-Brabant sinds 2012 

In Zuidoost-Brabant zijn er 10.431 starters in 2022. Ten opzichte van 2021 zijn er daarmee regionaal 1.374 meer starters (een groei van 15,2%). Nationaal groeit het aantal starters met 6,6% tot 254.747 starters. Nationaal gezien zijn er 15.878 starters bijgekomen ten opzichte van het jaar ervoor. Sinds 2012 is het aantal starters regionaal met 39,4% toegenomen en nationaal met 85,3%.

Vooral meer starters in Creatieve industrie, Agri & Food en HTSM 

In 2022 zijn er in ZO-Brabant 1.287 starters in de Creatieve industrie, 577 in Agri & Food en 686 in HTSM. Dat is een aandeel van respectievelijk 12,3%, 5,5% en 6,6% van het totaal aantal starters in de regio. Landelijk is een soortgelijke top 3 te zien: Creatieve Industrie (12,3%), Agri & Food (5,5%) en HTSM (5,3%). Ten opzichte van Nederland kent de regio vooral relatief meer starters in HTSM, met een verschil van 6,6% versus 5,3%. Nederland kent vooral meer starters in de Creatieve Industrie.

Snelle groeiers

Aantal snelle groeiers in Zuidoost-Brabant stijgt  

Het aantal snelle groeiers in 2022 is in ZO-Brabant met 15,1% gestegen t.o.v. 2021. De regio telt nu nog 443 snelle starters, tegenover 385 in 2021. Landelijk steeg het aantal snelle groeiers het afgelopen jaar met 6,5%. Sinds 2012 het aantal snelle groeiers gedaald met 17,6% in Brainport Eindhoven en landelijk gestegen met 1,0%.

Grootste aandeel snelle groeiers komt uit HTSM

In 2022 behoren de meeste snelle groeiers in Zuidoost-Brabant tot de topsector HTSM (13,8% van totaal aantal in de regio). Deze sector groeit ook harder in Zuidoost-Brabant ten opzichte van het nationaal (8,0%). Landelijk zijn de meeste groeiers actief in de topsector Agrofood, 16,2%. 

Buitenlandse vestigers

Aantal nieuwe buitenlandse vestigingen daalt

In 2022 hebben 16 buitenlandse bedrijven zich gevestigd in Zuidoost-Brabant, dit is een ten opzichte van 2021. Daarnaast zijn er 5 uitbreidingen van buitenlandse vestigingen in ZO-Brabant, wat een lichte stijging is ten opzichte van 2022 (welke 3 uitbreidingen telde). Het aantal uitbreidingen wordt sinds 2015 bijgehouden.

 

Nieuwe buitenlandse vestigingen in 2022 afkomstig uit 9 verschillende landen 

In 2022 hebben 5 nieuwe buitenlandse bedrijven uit de Verenigde Staten zich in de regio gevestigd. De overige vestigers in 2022 zijn afkomstig uit België, China, Duitsland, Frankrijk, India, Japan, Taiwan en Turkije. Over de periode 2018-2022 komen de meeste bedrijven uit de VS (21), China (12), India (11), Turkije (10) en Duitsland (10).