Sluiten Close icon

Ondernemen & innoveren

Door onze unieke hightech competenties en de krachtige samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden is Brainport Eindhoven uitgegroeid tot een economische kernregio. Samen realiseren we innovaties voor de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen.

Arrow icon Ondernemen & Innoveren
Sluiten Close icon

Leren & Werken

Of je hier nu leert, studeert of werkt; Brainport biedt eindeloos veel kansen om te groeien. Jouw succes wordt hierin bepaald door de manier waarop je jouw uitdagingen overwint. Voor ondersteuning kun je hiervoor op verschillende plekken binnen Brainport terecht. Om je kennis te verbreden, nieuwe inzichten op te doen of om gewoon een antwoord op je vraag te krijgen.

Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close
Brainport Meets Brainport Paul van Nunen
Bram Saeys

De economie in Brainport is hoogtechnologisch van aard met een internationaal karakter. De vestigingen in de regio creeëren banen, toegevoegde waarde en economische groei. Het internationale technologische profiel van de regio is terug te vinden in de vele bedrijven in de topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM) en de handel die zij doen met buitenlandse partijen.

Vestigingen

Ruim 3.500 nieuwe vestigingen in Coronajaar 2020

Een toename van 3.587 nieuwe vestigingen (+4,6%) in Zuidoost-Brabant resulteert in een totaal van 81.185 vestigingen in 2020, terwijl er een landelijke stijging van 5,1% was. Over de afgelopen 10 jaar is het aantal vestigingen nationaal (+40,9%) harder gestegen dan regionaal (+31,6%).

Aantal vestigingen met 1 werkzame persoon blijft toenemen

In 2020 telt Zuidoost-Brabant 56.699 vestigingen met 1 werkzame persoon. Dit komt neer op 69,8% van alle vestigingen in ZO-Brabant. 23,4% van de vestigingen heeft 2 t/m 9 werkzame personen in dienst (in totaal 18.993), 4,8% meer dan in 2019. Het aandeel vestigingen met 1 werkzame persoon stijgt al sinds jaren en is tussen 2010 en 2020 met 57,9% toegenomen. Het aantal vestigingen met 2 t/m 9 personen in dienst is tussen diezelfde periode met 6,5% afgenomen. De regionale trend en verdeling komt overeen met het landelijke cijfer.

Ruim een derde van de vestigingen in Zuidoost-Brabant behoort tot topsector

27.546 vestigingen in ZO-Brabant (33,9% van het totaal) behoren in 2020 tot een van de negen topsectoren (Creatieve Industrie, Agrofood, HTSM, Water, Tuinbouw, Logistiek, Life Sciences, Energie en Chemie). Dit percentage ligt onder het landelijke aandeel van 38,6%. Met 7.819 vestigingen (9,63% van het totale aantal vestigingen van 81.185) behoort tot de creatieve industrie en dit is daarmee de grootste groep in de regio (landelijk is dit 10,9%).

Starters

Sterkste groei aantal starters in Zuidoost-Brabant sinds 2012

In Zuidoost-Brabant zijn er 9.743 starters in 2020. Ten opzichte van 2019 zijn er daarmee regionaal 892 starters bijgekomen (een groei van 10,1%). Hiermee komt de regionale groei ruim boven de nationale groei van 4,9%. Nationaal gezien zijn er 10.099 starters bijgekomen ten opzichte van het jaar ervoor. Na de sterke daling van het aantal starters in 2010 groeit het aantal starters in 2020 langzaam weer terug naar het oude niveau van 2009. Over de afgelopen 10 jaar is het aantal starters regionaal met 29,4% toegenomen en nationaal met 29,5%.

Vooral meer starters in Creatieve industrie, Agri & Food en Logistiek

In 2020 zijn er in ZO-Brabant 1.219 starters in de Creatieve industrie, 636 in Agri & Food en 670 in HTSM. Dat is een aandeel van respectievelijk 12,4%, 6,5% en 6,8% van het totaal aantal vestigingen in de regio. Landelijk is een soortgelijke top 3 te zien: Creatieve industrie (12,3%), Agri & Food (6,5%) en HTSM (5,3%). Ook valt er dus te concluderen dat in ZO-Brabant 32,4% van het aantal starters tot een van de negen topsectoren behoort, terwijl dit landelijk 30,1% is. Daarnaast nam het aantal starters in alle topsectoren in ZO-Brabant toe t.o.v. 2019. In absolute aantallen zijn er vooral in de Creatieve industrie (+150) en Logistiek (+144) meer starters dan in 2019. In de HTSM zijn er 4 meer dan het jaar ervoor. Percentueel is het aantal starters in de topsector Life Sciences met 71,4% het hardst toegenomen, maar dit komt hoofdzakelijk door het kleine aantal (stijging van 10 starters t.o.v. 2019). Ten opzichte van Nederland kent de regio vooral relatief meer starters in HTSM, met een verschil van 6,8% versus 5,3%.

Snelle groeiers

Aantal snelle groeiers in Zuidoost-Brabant daalt na piek in 2018

Het aantal snelle groeiers in 2020 is in ZO-Brabant met 30,4% gedaald t.o.v. 2019. De regio telt nu nog 454 snelle starters, tegenover 652 in 2019. Landelijk daalde het aantal snelle groeiers het afgelopen jaar met 16,6%. Kijkend naar het afgelopen decennium (2010-2020) is het aantal snelle groeiers inmiddels gedaald met 12,9% gestegen in Brainport Eindhoven en landelijk gedaald met 1,4%. In 2020 is het aandeel snelle groeiers ten opzichte van het aantal vestigingen met 10 of meer werkzame personen in de regio 8,3%. Landelijk ligt dit aandeel met 12,2% hoger.

Grootste aandeel snelle groeiers komt uit HTSM maar het aantal neemt af

Net zoals in 2019 behoren de meeste snelle groeiers in Zuidoost-Brabant tot de topsector HTSM (14,1% van totaal aantal in de regio). Ook is net als in 2019 het aantal in bijna elke sector gedaald. Alleen tuinbouw en energie (beiden +1) zijn gestegen en Life Sciences is gelijk gebleven.  Landelijk is dit ook het geval, waarbij alleen tuinbouw gestegen is en alle andere topsectoren gedaald zijn. In het Coronajaar 2020 is de grootste daler, zowel regionaal als landelijk, de Creatieve Industrie met respectievelijk 58,3% en 28,5%.

Buitenlandse vestigers

Aantal nieuwe buitenlandse vestigingen loopt in 2020 terug

In 2020 hebben 15 buitenlandse bedrijven zich gevestigd in Zuidoost-Brabant, ten opzichte van 28 in 2019. Daarnaast zijn er 5 uitbreidingen van buitenlandse vestigingen in ZO-Brabant, wederom een minder aantal dan in 2019 (welke 14 uitbreidingen telde). Het aantal uitbreidingen wordt sinds 2015 bijgehouden.

 

Nieuwe buitenlandse vestigingen in 2020 afkomstig uit 9 verschillende landen

In 2020 hebben twee nieuwe buitenlandse bedrijven uit de Verenigde Staten, Turkije en India zich in de regio gevestigd. De overige vestigers in 2020 zijn afkomstig uit Estland, Rusland, Luxemburg, Oostenrijk, Finland en Frankrijk, die allemaal één vestiging openden. Over de periode 2012-2019 komen de meeste bedrijven uit de VS (22), China (15), Duitsland (11) en België (11). Van de top 10 herkomstlanden van vestigers komen alleen uit Duitsland, België en Taiwan geen nieuwe vestigers in 2020.