Sluiten Close icon

Ondernemen & innoveren

Door onze unieke hightech competenties en de krachtige samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden is Brainport Eindhoven uitgegroeid tot een economische kernregio. Samen realiseren we innovaties voor de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen.

Arrow icon Ondernemen & Innoveren
Sluiten Close icon

Leren & Werken

Of je hier nu leert, studeert of werkt; Brainport biedt eindeloos veel kansen om te groeien. Jouw succes wordt hierin bepaald door de manier waarop je jouw uitdagingen overwint. Voor ondersteuning kun je hiervoor op verschillende plekken binnen Brainport terecht. Om je kennis te verbreden, nieuwe inzichten op te doen of om gewoon een antwoord op je vraag te krijgen.

Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Mobiliteitscijfers geven inzicht in de wijze waarop mensen zich verplaatsen binnen de regio. Dit is onder andere afhankelijk van de ontwikkeling van de verkeersinfrastructuur en de toegankelijkheid van het openbaar vervoer. Interesseante vraagstukken op het gebied van mobiliteit hebben bijvoorbeeld betrekken op het aantal kilometers dat inwoners van Noord-Brabant gemiddeld per jaar afleggen en welke vervoerswijze zij hierbij het meeste gebruiken. 

Vlieg en treinverkeer

Aantal passagiers reizend via Eindhoven Airport daalt fors 

In 2020 telt Eindhoven Airport 2.112.785 passagiers, een krimp van 68,8% ten opzichte van 2019. De sector is zwaar geraakt door de maatregelen rondom het stilleggen van het vliegverkeer wereldwijd. Nationaal daalde het aantal passagiers op luchthavens ook fors, met 70,9%. Vanaf 2010 tot voor de crisis kende Eindhoven Airport een stijging in het aantal passagier van 289,9%. Het aandeel dat Eindhoven Airport heeft in het nationale passagiersvervoer stond eind 2019 op 8,4%. 

Aantal reizigers per trein in Zuidoost-Brabant afgenomen 

In 2020 hebben inwoners van Zuidoost-Brabant minder kilometers afgelegde. De sector is ook zwaar geraakt door de maatregelen rondom de pandemie. Ten opzichte van 2019 daalde het aantal reizigers in de regio met 56% tot 44.105 passagiers. Op station Eindhoven daalde het aantal passagiers in ten opzichte van 2019 met 57% van 68,154 tot 28,975. Na Eindhoven zijn de stations met de meeste reizigers station Helmond, Best en Deurne.  

Vervoersmiddelen 

De mobiliteit in Noord-Brabant kenmerkt zich voornamelijk door het gebruik van de auto 

Van de afgelegde kilometers in Noord-Brabant in 2020 is 71,0% afgelegd met de auto (als bestuurder of passagier) en 5,0% met het openbaar vervoer (trein, bus, tram of metro). Landelijk is aandeel wat met de auto afgelegd wordt gemiddeld 67,0% en het aandeel van het openbaar vervoer 8,0%. In Noord-Brabant worden 10,0% van de kilometers afgelegd per fiets wat gelijk is aan het gemiddelde voor Nederland.  

Verplaatsingen 

Minder verplaatsingen van Nederlanders in 2020 

Het aantal verplaatsingen per jaar van Nederlanders in 2020 is ten opzichte van 2019 afgenomen met 10%. De voornaamste reden van deze verandering was de daling gewijd aan reizen van en naar het werk welke van daalde met 28% van 197 naar 142 verplaatsingen. De meeste verplaatsingen door Nederlanders in 2020 zijn te wijden aan boodschappen en winkelbezoeken. Verplaatsingen binnen deze categorie groeide ten opzichte van 2019 met 2% tot gemiddeld 206 verplaatsingen per Nederlander. Verplaatsingen gerelateerd aan toeren en wandelen groeide in 2020 met maar liefst 63%.