Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Mobiliteitscijfers geven inzicht in de wijze waarop mensen zich verplaatsen binnen de regio. Dit is onder andere afhankelijk van de ontwikkeling van de verkeersinfrastructuur en de toegankelijkheid van het openbaar vervoer. Interesseante vraagstukken op het gebied van mobiliteit hebben bijvoorbeeld betrekken op het aantal kilometers dat inwoners van Noord-Brabant gemiddeld per jaar afleggen en welke vervoerswijze zij hierbij het meeste gebruiken.

Vlieg en treinverkeer

Aantal passagiers reizend via Eindhoven Airport daalt fors 

In 2022 telt Eindhoven Airport 6.330.599 passagiers, een stijging van 134,6% ten opzichte van 2021, waardoor het aantal passagiers vanuit Eindhoven Airport weer op voor corona aantallen zit. Vanaf 2012 kent Eindhoven Airport een stijging in het aantal passagier van 210,7%. Het aandeel dat Eindhoven Airport heeft in het nationale passagiersvervoer stond in 2022 op 10,3%.

Aantal reizigers per trein in Zuidoost-Brabant afgenomen

In 2022 hebben inwoners van Zuidoost-Brabant meer kilometers afgelegd ten opzichte van 2021. De sector is ook zwaar geraakt door de maatregelen rondom de pandemie in 2020. Ten opzichte van 2021 groeide het aantal treinreizigers in de regio met 50,3% tot 73.914 passagiers. Ten opzichte van 2019 is dit nog steeds een krimp van 26,3%. Sinds de pandemie zijn de hoeveelheid treinreizigers dus nog niet hersteld. Op station Eindhoven daalde bijvoorbeeld het aantal passagiers in 2022 ten opzichte van 2019 met 27,1% van 68.154 tot 49.859. Na Eindhoven zijn de stations met de meeste reizigers station Helmond, Best, Deurne en Eindhoven Strijp-S. 

Vervoersmiddelen 

De mobiliteit in Noord-Brabant kenmerkt zich voornamelijk door het gebruik van de auto

Van de afgelegde kilometers in Noord-Brabant in 2022 is 47,3% afgelegd met de auto (als bestuurder of passagier) en 2,2% met het openbaar vervoer (trein, bus, tram of metro). Landelijk is aandeel wat met de auto afgelegd wordt gemiddeld 42,6% en het aandeel van het openbaar vervoer 4,0%. In Noord-Brabant worden 9,0% van de kilometers afgelegd per fiets wat overeenkom met het gemiddelde voor Nederland (9,6%).