Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Mobiliteitscijfers geven inzicht in de wijze waarop mensen zich verplaatsen binnen de regio. Dit is onder andere afhankelijk van de ontwikkeling van de verkeersinfrastructuur en de toegankelijkheid van het openbaar vervoer. Interesseante vraagstukken op het gebied van mobiliteit hebben bijvoorbeeld betrekken op het aantal kilometers dat inwoners van Noord-Brabant gemiddeld per jaar afleggen en welke vervoerswijze zij hierbij het meeste gebruiken.

Vlieg en treinverkeer

Aantal passagiers reizend via Eindhoven Airport daalt fors 

In 2021 telt Eindhoven Airport 2.698.424 passagiers, een stijging van 27,7% ten opzichte van 2020, maar nog steeds een krimp 60,2% van ten opzichte van 2019. De sector is zwaar geraakt door de maatregelen rondom het stilleggen van het vliegverkeer wereldwijd. Nationaal daalde het aantal passagiers op luchthavens in diezelfde periode ook fors, met 64,2%. Vanaf 2010 tot voor de crisis kende Eindhoven Airport een stijging in het aantal passagier van 310,6%. Het aandeel dat Eindhoven Airport heeft in het nationale passagiersvervoer stond in 2021 op 9,3%.

Aantal reizigers per trein in Zuidoost-Brabant afgenomen

In 2021 hebben inwoners van Zuidoost-Brabant meer kilometers afgelegd ten opzichte van 2020. De sector is ook zwaar geraakt door de maatregelen rondom de pandemie. Ten opzichte van 2020 groeide het aantal reizigers in de regio met 11,5% tot 49.172 passagiers. Ten opzichte van 2019 is dit nog steeds een krimp van 51,0%. Op station Eindhoven daalde het aantal passagiers in 2021 ten opzichte van 2019 met 53,0% van 68,154 tot 32,058. Na Eindhoven zijn de stations met de meeste reizigers station Helmond, Best, Deurne en Eindhoven Strijp-S .

Vervoersmiddelen 

De mobiliteit in Noord-Brabant kenmerkt zich voornamelijk door het gebruik van de auto

Van de afgelegde kilometers in Noord-Brabant in 2021 is 74,0% afgelegd met de auto (als bestuurder of passagier) en 5,1% met het openbaar vervoer (trein, bus, tram of metro). Landelijk is aandeel wat met de auto afgelegd wordt gemiddeld 71,0% en het aandeel van het openbaar vervoer 8,3%. In Noord-Brabant worden 9,0% van de kilometers afgelegd per fiets wat overeenkom met het gemiddelde voor Nederland (9,6%).